19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Všetko pochopiť znamená všetko prepáčiť.

~francúzske príslovie ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
24.03.2006 -

Myšlienky... 109/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. biskupa mučeníka Pavla Gojdiča

1740 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 110/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. Vasiľa Hopka

1393 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

975 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

657 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 111/2006
Téma: Mk 8, 31

1243 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 112/2006
Téma: Mk 10, 35

1006 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 113/2006
Téma: Jn 11, 3

1075 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 81/2006
Téma: Kol 2, 9-10

799 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 82/2006
Téma: Tít 2, 14

411 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 83/2006
Téma: 2 Tim 3, 12

843 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 84/2006
Téma: 1 Kor 6, 20

765 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 85/2006
Téma: 1 Kor 8, 8-9

656 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 86/2006
Téma: Rim 13, 11

742 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 87/2006
Téma: Gal 6, 14

912 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 88/2006
Téma: 1 Kor 1, 18

727 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 89/2006
Téma: Gal 2, 19

738 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 90/2006
Téma: Hebr 13, 7

777 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 91/2006
Téma: Kol 1, 13

1325 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 92/2006
Téma: Hebr 9, 2; 4

858 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 93/2006
Téma: Flp 2, 8

855 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 94/2006
Téma: Kol 3, 4

899 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 95/2006
Téma: Gal 4, 4

798 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 96/2006
Téma: Gal 1, 15-16

829 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1476 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1527 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 97/2006
Téma: Lk 22, 42

945 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 98/2006
Téma: Lk 23, 1-2

1154 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 99/2006
Téma: Mt 6, 1

1309 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 20,27-38 / Posilňujme vieru vo večný život!

1088 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,1-4 / Ježiš chce všetko

1278 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,5-19 / Zachránime si život, ak vytrváme s Kristom

1239 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,20-28 / Pripomeňme si blížiace sa vykúpenie

1337 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

2226 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Spomienka na zosnulých / Zj 7,2-4.9-1 / Prebuďme svoje svedomie

591 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 71/2006
Téma: Utorok po Pasche / Sk 2, 14-21

669 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 72/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Sk 1, 12-17; 21-26

665 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 73/2006
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1222 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 74/2006
Téma: Streda po nedeli Myronosičiek / Sk 8, 18-25

591 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 75/2006
Téma: Sobota po nedeli Myronosičiek / Sk 9, 19b-31

629 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 76/2006
Téma: Pondelok po nedeli Myronosičiek / Sk 6,8 - 7,5a.47-60

665 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 77/2006
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Sk 9, 32-42

748 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1135 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1058 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 78/2006
Téma: Lk 11, 24

1111 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 79/2006
Téma: Lk 11, 24

1098 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 80/2006
Téma: Lk 8, 21

1189 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 55/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1607 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 56/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1487 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 57/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1507 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 58/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1631 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 59/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1473 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 60/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1489 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 61/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3534 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 62/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3479 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 63/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3601 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 64/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3510 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 65/2006
Téma: Mk 7,32

1069 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 66/2006
Téma: Mk 1, 37

905 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 67/2006
Téma: Mk 2, 3-4

1133 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 68/2006
Téma: Mk 2, 16

1156 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 69/2006
Téma: Mk 8, 34

1307 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 70/2006
Téma: Mk 9, 29

1183 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 41/2006
Téma: Utorok po Pasche / Lk 24, 12-35

990 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 42/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

758 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 43/2006
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

697 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 44/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Jn 1, 18-28

918 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 45/2006
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1230 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 46/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Jn 2, 1-11

814 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 47/2006
Téma: Sobota po nedeli o Tomášovi / Jn 6, 14-27

678 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 48/2006
Téma: Streda po nedeli o Tomášovi / Jn 5, 17-24

959 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 49/2006
Téma: Piatok po nedeli o Tomášovi / Jn 5,30 - 6,2

819 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 50/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovej / Sk 3, 19-26

639 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 51/2006
Téma: Piatok po nedeli o Tomášovej / Sk 5, 1-11

647 / 0 
01.03.2006 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

952 / 0 
01.03.2006 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

976 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 52/2006
Téma: Mt 6, 14

1591 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 53/2006
Téma: Mk 3, 1-2

1141 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 54/2006
Téma: Jn 1, 45

1227 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 33/2006
Téma: Štvrtok po nedeli o Tomášovi / Sk 4, 23-31

1229 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 34/2006
Téma: Streda po nedeli o Tomášovi / Sk 4, 13-22

836 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 35/2006
Téma: Utorok po nedeli o Tomášovi / Sk 4, 1-10

1097 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 36/2006
Téma: Sobota po nedeli o Tomášovi / Sk 5, 21-32

618 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 37/2006
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1211 / 0 
23.02.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1235 / 0 
23.02.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1272 / 0 
23.02.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1210 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 38/2006
Téma: Mk 15,15

1142 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 39/2006
Téma: Mk 15, 37

999 / 0 
23.02.2006 -

Myšlienky... 40/2006
Téma: Jn 5, 25

1155 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 25/2006
Téma: Utorok po 15. nedeli po ZSD / Gal 5, 11-21

726 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 26/2006
Téma: Pondelok po 19. nedeli po ZSD / Lk 6, 24-30

1010 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 27/2006
Téma: Streda po 34. nedeli po ZSD / Mk 14, 43 – 15, 1

749 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 28/2006
Téma: Piatok po 33. nedeli po ZSD / Mk 14, 3-9

894 / 0 
17.02.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1142 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 29/2006
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1050 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 30/2006

1312 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 31/2006
Téma: Lk 21, 1-2

1180 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 32/2006
Téma: Mk 13, 32

1063 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 16/2006
Téma: Streda po 12. nedeli po ZSD / 2 Kor 9,12 - 10,7 / Vďačnosť

828 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 17/2006
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Gal 3, 15-22

648 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet