22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nemali by sme sa nikdy nenávidieť. Máme tak málo času na to, aby sme sa milovali.

~MAXENCE VAN MEERCH~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

1122 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 285/2005
Téma: Lk 16, 10

1264 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,1-9 / Vstal, ako predpovedal, aleluja!

1246 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

1409 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

1187 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

1178 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

1297 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

1129 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

1019 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1880 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1899 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

1170 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

1072 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1343 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1393 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

932 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2106 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

957 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

1112 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

1220 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1308 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

1145 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

1044 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

1078 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1387 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1370 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

1195 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

1167 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1283 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

1177 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

1166 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1251 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1286 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1214 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1298 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

1169 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

1150 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

1059 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

944 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

1074 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

1031 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

967 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1483 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

1167 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1286 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

1079 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

1268 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

1211 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

1199 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

1363 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

1433 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

1447 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

1449 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

1378 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

1288 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

1375 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

1241 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

1131 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

520 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

1233 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

2006 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

1431 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1227 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1192 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1061 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1195 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1012 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

969 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1051 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1633 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1161 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1110 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

996 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1016 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

990 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1101 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1028 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1230 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

996 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

997 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1169 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1187 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1036 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1145 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1301 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

1021 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 271/2005
Téma: Mk 8, 15

1235 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 272/2005
Téma: Mk 8, 22

1176 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 273/2005
Téma: Mk 8, 34

1244 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 274/2005
Téma: Mk 9, 15

1130 / 0 
10.12.2005 -

Myšlienky... 275/2005
Téma: Mk 9, 35

1209 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,18-26 / Stretnutie s Kristom

1346 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,32-38 / Otvorme sa pre Ježiša!

1292 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,1-7 / Človek najúčinnejšie apoštoluje úprimným pokáním

1440 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,7-15 / Ohlasujme Božiu pravdu

1245 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,16-23 / Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu

1242 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,24-33 / Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

1134 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 10,34-11,1 / Ježišove požiadavky

1123 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 20-24 / Vážne slová Pána Ježiša

1119 / 0 
09.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-27 / Pochopme povzbudenie Pána Ježiša

1364 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet