26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pán si žiada činy! Ak uvidíš chorú, ktorej môžeš pomôcť, nesmie ti vadiť, že ťa taká pomoc na chvíľku vytrhne z rozjímania. Musíš sa nad ňou zľutovať. Ak trpí bolesťami, trp s ňou, a keď je potrebné, zriekni sa jedla, aby mohla jesť ona, a to nie kvôli nej samej, ale preto, že to od teba žiada tvoj Pán.

~sv. Terézia z Avily ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. júl sv. Kamil z Lellis, kňaz / Mt 11,28-30

1178 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. júl sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 12,1-8

1135 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. júl Panna Mária Karmelská / Mt 12,14-21

1200 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. júl sv. Fridrich, biskup a mučeník / Mt 12,38-42

964 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. júl sv. Makrína Mladšia / Mt 12,46-50

1061 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. júl sv. Eliáš / Mt 13,1-9

1844 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. júl sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi / Mt 13,10-17

654 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. júl sv. Mária Magdaléna / Mt 13,18-23

1320 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. júl sv. Brigita Švédska / Mt 13,24-30

710 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. júl sv. Jakub, apoštol / Mt 13,31-35

1277 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. júl sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie / Mt 13,36-43

1592 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. júl sv. Gorazd a spoločníci / Mt 13,44-46

664 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. júl sv. Nazarius a Celzus / Mt 13,44-46

579 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. júl sv. Marta / Mt 13,54-58

1150 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. júl sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 14,1-12

1047 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. júl sv. Ignác z Loyoly, kňaz / Jn 6,24-35

1079 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

937 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 114/2006
Téma: Jn 12, 15-16

1278 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 115/2006
Téma: Mt 24, 3

999 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 116/2006
Téma: Mt 24, 36

1051 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 117/2006
Téma: Mt 26, 14-15

989 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 100/2006
Téma: Prísľub Eucharistie

450 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 101/2006
Téma: V tú noc, keď bol zradený

431 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 102/2006
Téma: Eucharistia v živote rodiny

1653 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 103/2006
Téma: Eucharistia – zdroj a vrchol kresťanského života

1675 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 104/2006
Téma: Eucharistia – vrchol kresťanského života

1556 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 105/2006
Téma: Prehĺbme svoj vzťah k Najsvätejšej Eucharistii

1532 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 106/2006
Téma: Cirkev žije z Eucharistie

1483 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 107/2006
Téma: Eucharistické zázraky

1666 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 108/2006
Téma: Tajomná prítomnosť

1444 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 109/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. biskupa mučeníka Pavla Gojdiča

1746 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 110/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. Vasiľa Hopka

1398 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

978 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

657 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 111/2006
Téma: Mk 8, 31

1247 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 112/2006
Téma: Mk 10, 35

1008 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 113/2006
Téma: Jn 11, 3

1076 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 81/2006
Téma: Kol 2, 9-10

803 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 82/2006
Téma: Tít 2, 14

413 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 83/2006
Téma: 2 Tim 3, 12

846 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 84/2006
Téma: 1 Kor 6, 20

769 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 85/2006
Téma: 1 Kor 8, 8-9

659 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 86/2006
Téma: Rim 13, 11

742 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 87/2006
Téma: Gal 6, 14

920 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 88/2006
Téma: 1 Kor 1, 18

729 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 89/2006
Téma: Gal 2, 19

740 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 90/2006
Téma: Hebr 13, 7

778 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 91/2006
Téma: Kol 1, 13

1330 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 92/2006
Téma: Hebr 9, 2; 4

861 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 93/2006
Téma: Flp 2, 8

862 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 94/2006
Téma: Kol 3, 4

901 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 95/2006
Téma: Gal 4, 4

802 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 96/2006
Téma: Gal 1, 15-16

835 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1481 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1555 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 97/2006
Téma: Lk 22, 42

946 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 98/2006
Téma: Lk 23, 1-2

1159 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 99/2006
Téma: Mt 6, 1

1316 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 20,27-38 / Posilňujme vieru vo večný život!

1091 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,1-4 / Ježiš chce všetko

1291 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,5-19 / Zachránime si život, ak vytrváme s Kristom

1248 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Lk 21,20-28 / Pripomeňme si blížiace sa vykúpenie

1352 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

2228 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Spomienka na zosnulých / Zj 7,2-4.9-1 / Prebuďme svoje svedomie

595 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 71/2006
Téma: Utorok po Pasche / Sk 2, 14-21

671 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 72/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Sk 1, 12-17; 21-26

666 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 73/2006
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1225 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 74/2006
Téma: Streda po nedeli Myronosičiek / Sk 8, 18-25

602 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 75/2006
Téma: Sobota po nedeli Myronosičiek / Sk 9, 19b-31

630 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 76/2006
Téma: Pondelok po nedeli Myronosičiek / Sk 6,8 - 7,5a.47-60

666 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 77/2006
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Sk 9, 32-42

749 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1138 / 0 
08.03.2006 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1059 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 78/2006
Téma: Lk 11, 24

1124 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 79/2006
Téma: Lk 11, 24

1116 / 0 
08.03.2006 -

Myšlienky... 80/2006
Téma: Lk 8, 21

1197 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 55/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1622 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 56/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1504 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 57/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1522 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 58/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1651 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 59/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1489 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 60/2006
Téma: Pohrebný príhovor

1504 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 61/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3547 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 62/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3489 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 63/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3619 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 64/2006
Téma: Pohrebný príhovor

3527 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 65/2006
Téma: Mk 7,32

1071 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 66/2006
Téma: Mk 1, 37

908 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 67/2006
Téma: Mk 2, 3-4

1136 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 68/2006
Téma: Mk 2, 16

1158 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 69/2006
Téma: Mk 8, 34

1311 / 0 
06.03.2006 -

Myšlienky... 70/2006
Téma: Mk 9, 29

1186 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 41/2006
Téma: Utorok po Pasche / Lk 24, 12-35

993 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 42/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

764 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 43/2006
Téma: Piatok po Pasche / Sk 3, 1-8

697 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 44/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Jn 1, 18-28

921 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 45/2006
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1230 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 46/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Tomášovi / Jn 2, 1-11

816 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 47/2006
Téma: Sobota po nedeli o Tomášovi / Jn 6, 14-27

678 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 48/2006
Téma: Streda po nedeli o Tomášovi / Jn 5, 17-24

961 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet