11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čím väčšmi je človek priťahovaný k Bohu, tým viac musí v tomto zmysle vychádzať zo seba, to znamená ísť do sveta, aby do neho vnášal božský život.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. máj sv. Filip Neri, kňaz / Jn 17,20-26 / Apoštolát

1291 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. máj sv. Augustín z Canterbury, biskup / Mt 9,35-38 / Je vernosť dnes moderná?

1241 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. máj sv. Germán / Mt 28,16-20 / Zrkadlo spravodlivosti

1248 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. máj sv. Maxim, biskup / Mt 28,16-20 / Múdrosť a výchova

1425 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. máj sv. Félix I., pápež / Mk 12,1-12 / Pravá radosť

1042 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. máj sv. Rajmund / Mk 12,13-17

1068 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 1. jún sv. Justín, mučeník / Mt 5,13-19 / príhovor k deťom / Začať čo najskôr

641 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 2. jún sv. Marcelín a Peter; mučeníci; Sádok a jeho spolubratia / Jn 17,11-19

1140 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 3. jún sv. Karol Lwanga a 21 spoločníkov, mučeníci / Mt 5,l-12a

522 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 4. jún sv. František Caracciolo, kňaz / Mk 12,28b-34

1029 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 6. jún sv. Norbert, biskup / Ez 34,11-26

426 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 7. jún sv. Róbert, opát; Vilibald, biskup/ Mt 5,13-16

556 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 8. jún sv. Medard, biskup / Mt 5,13-16

579 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 9. jún sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi / Lk 6,43-45

993 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 10. jún blahoslavený Bohumil, arcibiskup / Mt 5,27-32

596 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 11. jún sv. Barnabáš, apoštol / Mt 10,7-13

1190 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 13. jún sv. Anton Paduánsky, učiteľ Cirkvi / Lk 10,1-9

1106 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. jún sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica / Mt 5,43-48

1041 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. jún sv. Vít, mučeník / Mt 6,1-6.16-18 / Mária a politika

1247 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. jún sv. Benon, biskup / Mt 6,7-15

1219 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 17. jún sv. Alena / Mt 6,19-23

1179 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. jún sv. Specióza / Mk 4,35-41

1059 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. jún sv. Romuald / Mk 4,35-41 / Samovražda a viera

1148 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. jún sv. Valéria / Mt 7,1-5 / Boj o čistotu

1138 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. jún sv. Alojz z Gonzagy, rehoľník / Mt 7,6.12-14

1415 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. jún sv. Paulín z Noly; Ján Fisher; Tomáš Morus / Mt 10,34-9

993 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. jún sv. Jozef Cafasso / Mt 7,15-20

1261 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 24. jún Narodenia Jána Krstiteľa / 1 Pt 1,8-12

867 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. jún sv. Viliam / Mk 5,21-43

1239 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. jún sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 8,18-22

1367 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. jún sv. Irenej, biskup a mučeník / Jn 17,20-26

1212 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. jún / Mt 8,28-34

1297 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. jún sv. Melánia/ Mt 9,1-8

1206 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 1. júl / Mt 9,1-8 / Prázdniny a svätosť

2928 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 2. júl sv. Bernardín Realino, kňaz/ Mt 9,14-17

1109 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 4. júl sv. Prokop, opát / Mt 9,18-26

1228 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 5. júl sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy / Mt 28,16-20

1805 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 6. júl sv. Mária Goretti, panna a mučenica / Mt 10,1-7

1346 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 7. júl sv. Anton Mária Zaccaria / Mt 10,7-15

1186 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 8. júla sv. Kilián; Edgar / Mt 10,7-15

1160 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 9. júl sv. Veronika Giuliani / Mt 10,24-33

1258 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 11. júl sv. Alojz / Mt 10,34-42

1060 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 12. júl sv. Ján Gualbert, opát / Mt 11,20-24

1274 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 13. júl sv. Henrich II., cisár / Mt 11,25-27

1196 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. júl sv. Kamil z Lellis, kňaz / Mt 11,28-30

1159 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. júl sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 12,1-8

1121 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. júl Panna Mária Karmelská / Mt 12,14-21

1164 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. júl sv. Fridrich, biskup a mučeník / Mt 12,38-42

952 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. júl sv. Makrína Mladšia / Mt 12,46-50

1035 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. júl sv. Eliáš / Mt 13,1-9

1793 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. júl sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi / Mt 13,10-17

644 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. júl sv. Mária Magdaléna / Mt 13,18-23

1257 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. júl sv. Brigita Švédska / Mt 13,24-30

692 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. júl sv. Jakub, apoštol / Mt 13,31-35

1253 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. júl sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie / Mt 13,36-43

1558 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. júl sv. Gorazd a spoločníci / Mt 13,44-46

650 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. júl sv. Nazarius a Celzus / Mt 13,44-46

570 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. júl sv. Marta / Mt 13,54-58

1117 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. júl sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 14,1-12

1034 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. júl sv. Ignác z Loyoly, kňaz / Jn 6,24-35

1069 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

935 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 114/2006
Téma: Jn 12, 15-16

1272 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 115/2006
Téma: Mt 24, 3

990 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 116/2006
Téma: Mt 24, 36

1042 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 117/2006
Téma: Mt 26, 14-15

980 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 100/2006
Téma: Prísľub Eucharistie

446 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 101/2006
Téma: V tú noc, keď bol zradený

424 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 102/2006
Téma: Eucharistia v živote rodiny

1643 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 103/2006
Téma: Eucharistia – zdroj a vrchol kresťanského života

1670 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 104/2006
Téma: Eucharistia – vrchol kresťanského života

1545 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 105/2006
Téma: Prehĺbme svoj vzťah k Najsvätejšej Eucharistii

1521 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 106/2006
Téma: Cirkev žije z Eucharistie

1477 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 107/2006
Téma: Eucharistické zázraky

1660 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 108/2006
Téma: Tajomná prítomnosť

1427 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 109/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. biskupa mučeníka Pavla Gojdiča

1726 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 110/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. Vasiľa Hopka

1393 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

973 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

653 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 111/2006
Téma: Mk 8, 31

1240 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 112/2006
Téma: Mk 10, 35

999 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 113/2006
Téma: Jn 11, 3

1071 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 81/2006
Téma: Kol 2, 9-10

797 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 82/2006
Téma: Tít 2, 14

407 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 83/2006
Téma: 2 Tim 3, 12

842 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 84/2006
Téma: 1 Kor 6, 20

763 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 85/2006
Téma: 1 Kor 8, 8-9

651 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 86/2006
Téma: Rim 13, 11

736 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 87/2006
Téma: Gal 6, 14

901 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 88/2006
Téma: 1 Kor 1, 18

723 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 89/2006
Téma: Gal 2, 19

735 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 90/2006
Téma: Hebr 13, 7

768 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 91/2006
Téma: Kol 1, 13

1318 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 92/2006
Téma: Hebr 9, 2; 4

856 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 93/2006
Téma: Flp 2, 8

851 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 94/2006
Téma: Kol 3, 4

896 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 95/2006
Téma: Gal 4, 4

796 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 96/2006
Téma: Gal 1, 15-16

826 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1474 / 0 
17.03.2006 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa, krížupoklonná / Mk 8,34 - 9,1

1523 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 97/2006
Téma: Lk 22, 42

938 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet