27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Na zdokonaľovanie iných treba väčšiu dokonalosť, ako na svoju vlastnú dokonalosť, lebo každá príčina je vyššia ako jej účinok.

~sv. Tomáš~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pätnásta nedeľa v období cez rok - B (Mk 6,7-13) / Poslanie šíriť radostnú zvesť je určené aj pre veriaiceho. / Šíriť radostnú zvesť môže tam kde sa nachádza, kde žije

1877 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok (Mk 10,17-27) / Človek sa nemá stať otrokom materiálnych veci / Má sa so všetkým podeliť

1480 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata nedeľa v období cez rok (Mk 10,40-52) / Človek a jeho duchovná slepota / Duchovná slepota potrebuje uzdravenie skrze našu vieru, ktorú ponúka Kristus

1684 / 0 
19.07.2006 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1495 / 0 
19.07.2006 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1606 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 211/2006
Téma: Mt 15, 14

1037 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 212/2006
Téma: Mt 15, 31

1181 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 213/2006
Téma: Mt 10, 42

1165 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2253 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1939 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2364 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1578 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 208/2006
Téma: Mt 13, 1-3

1338 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 209/2006
Téma: Mt 13, 3

1270 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 210/2006
Téma: Mt 9, 13

1895 / 0 
29.06.2006 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

2021 / 0 
29.06.2006 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1595 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 204/2006
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1642 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 205/2006
Téma: Mt 11, 28

1267 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 206/2006
Téma: Mt 12, 7

1108 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 207/2006
Téma: Mt 8, 16

1442 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

1054 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1735 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

1140 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 201/2006
Téma: Mt 10, 22

1204 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 202/2006
Téma: Mt 10, 24

1215 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 203/2006
Téma: Mt 10, 33

1114 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1278 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1611 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 198/2006
Téma: Jn 6, 51

1259 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 199/2006
Téma: Mt 9, 17

1251 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 200/2006
Téma: Mt 7, 7-8

1868 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 188/2006
Téma: Piatok po nedeli o slepom / Jn 14, 1-11a

1047 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 189/2006
Téma: Pondelok po nedeli o slepom / Jn 11, 47-54

1025 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 190/2006
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Jn 8, 51-59

1080 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 191/2006
Téma: Sobota po nedeli o Samaritánke / Jn 10, 27-38

979 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 192/2006
Téma: Piatok po nedeli o Samaritánke / Jn 10, 17-28a

1078 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 193/2006
Téma: Pondelok po 11. nedeli po ZSD / Mk 1, 9-15

899 / 0 
23.05.2006 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1952 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 194/2006
Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

783 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 195/2006
Téma: Jn 9, 2

1268 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 196/2006
Téma: Jn 11, 49; 51-52

1817 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 197/2006
Téma: Jn 12, 24

1180 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 179/2006
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

719 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 180/2006
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12,25 - 13,12

639 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 181/2006
Téma: Sobota po 6. nedeli po ZSD / Mt 10,37 - 11,1

840 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 182/2006
Téma: Štvrtok po 27. nedeli po ZSD / Tít 1, 5b-14

462 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 183/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Jn 8, 42-51

859 / 0 
16.05.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

1545 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 184/2006
Téma: Jn 5, 14

1213 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 185/2006
Téma: Jn 6, 55

1248 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 186/2006
Téma: Jn 7, 5

1113 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 187/2006
Téma: Jn 7, 18

1029 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 172/2006
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 14- 24a

971 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 173/2006
Téma: Utorok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 7, 1-13

971 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 174/2006
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 7, 14-30

1006 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 175/2006
Téma: Štvrtok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 8, 12-20

861 / 0 
04.05.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1657 / 0 
04.05.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1476 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 176/2006
Téma: Jn 6, 33

1347 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 177/2006
Téma: Jn 6, 35

1401 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 178/2006
Téma: Jn 6, 41

1302 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 163/2006
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 8, 31-42a

962 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 164/2006
Téma: Piatok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 8, 21-30

1112 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 165/2006
Téma: Pondelok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 6, 56-69

773 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 166/2006
Téma: Tretieho dňa vstal z mŕtvych / Pascha

1590 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 167/2006
Téma: Radosť všetkých vekov / Pascha

1490 / 0 
28.04.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa myronosičiek / Mk 15, 42 – 16, 8 /Sk 6, 1-7

1484 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 168/2006
Téma: Jn 3, 16

1143 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 169/2006
Téma: Jn 5, 24

1259 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 170/2006
Téma: Jn 5, 28

419 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 171/2006
Téma: Jn 5, 42

1136 / 0 
21.04.2006 -

Myšlienky... 158/2006
Téma: Pondelok po 31. nedeli po ZSD / Jak 2, 14-26

682 / 0 
21.04.2006 -

Myšlienky... 159/2006
Téma: Sobota po 6. nedeli po ZSD / Rim 12, 1-3

634 / 0 
21.04.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1271 / 0 
21.04.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1160 / 0 
21.04.2006 -

Myšlienky... 160/2006
Téma: Jn 3, 30

1071 / 0 
21.04.2006 -

Myšlienky... 161/2006
Téma: Jn 20, 25

1125 / 0 
21.04.2006 -

Myšlienky... 162/2006
Téma: Jn 2, 5

1056 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 150/2006
Téma: Štvrtok po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 40-44

864 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 151/2006
Jn 6,

773 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 152/2006
Téma: Utorok po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 27-33

875 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 153/2006
Téma: Streda po nedeli Myronosičiek / Jn 6, 35-39

886 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 154/2006
Téma: Pondelok po nedeli Myronosičiek / Jn 4, 46b-54

939 / 0 
15.04.2006 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

1010 / 0 
15.04.2006 -

Homília
Téma: Utorok Svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

977 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 155/2006
Téma: Jn 1, 47

1183 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 156/2006
Téma: Jn 3, 5

1079 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 157/2006
Téma: Jn 2, 22

1055 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 122/2006
Téma: Sobota po nedeli Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Jn 21, 15-25

1046 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 123/2006
Téma: Štvrtok po nedeli Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Sk 25, 13-19

555 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 124/2006
Téma: Streda po nedeli Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Sk 23, 1-11

655 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 125/2006
Sk 21,

516 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 126/2006
Téma: Pondelok po nedeli o slepom / Sk 17, 1-9

658 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 127/2006
Téma: Utorok po nedeli o slepom / Sk 17, 19-28a

629 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 128/2006
Téma: Piatok po nedeli o slepom / Sk 19, 1-8

643 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 129/2006
Téma: Sobota po nedeli o slepom / Jn 14, 10-21

920 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 130/2006
Téma: Sobota po nedeli myronosičiek / Jn 15,17 - 16,2

836 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 131/2006
Téma: Streda po nedeli o slepom / Sk 18, 22-28

664 / 0 
10.04.2006 -

Myšlienky... 132/2006
Téma: Pondelok po 13. nedeli po ZSD / 2 Kor 12, 10-19

646 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet