22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak mám milovať druhých, musím sa ponoriť do tajomstva Božej lásky k ľuďom.”

~Thomas Merton ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
01.02.2006 -

Myšlienky... 5/2006
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

930 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 6/2006
Téma: Lk 17, 10

1065 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 7/2006
Téma: Lk 19, 5

958 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 8/2006
Téma: Mk 12, 17

1079 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 9/2006
Téma: Mk 12, 24

1024 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 10/2006
Téma: Mk 12, 28

1214 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 11/2006
Téma: Mk 12, 41

1044 / 0 
05.01.2006 -

Myšlienky... 1/2006
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1715 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

1135 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

1483 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1515 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,1-10 / Zachej ako Zachej?

1979 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,11-28 / Znásobujme svoje talenty!

1568 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 289/2005
Téma: Lk 8, 5

848 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 290/2005
Téma: Lk 9, 18

1088 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 291/2005
Téma: Lk 9, 23

1193 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 292/2005
Téma: Lk 9, 46

1037 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 293/2005
Téma: Lk 9, 50

1044 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 294/2005
Téma: Lk 10, 2a

1006 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 295/2005
Téma: Lk 7, 4

1106 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 296/2005
Téma: Lk 16, 19-21

1121 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 297/2005
Téma: Lk 10, 23-24

1078 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1293 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

1291 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

815 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1551 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Zbor Presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1472 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 298/2005
Téma: Mk 11, 25

883 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 299/2005
Téma: Mk 11, 33

818 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 300/2005
Téma: Mk 12, 1

1166 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,14-20 / Čo spôsobuje nedostatok našej viery?

1524 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 17,22-27 / Chráňte sa pohoršenia

1644 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,l-5;10,12-14 / Nie je dieťa ako dieťa

1112 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,15-20 / Nádherná a užitočná služba

1179 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 18,21-19,1 / Správny pohľad na odpustenie

1215 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,3-12 / Veľkosť manželstva

1185 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,16-22 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1145 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 19,23-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1181 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 20,1-16 / Pane, idem

1202 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,1-14 / Pozvanie na kráľovskú svadbu v nebi

1155 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 22,34-40 / Nezaškodí si zopakovať

1108 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,1-12 / Nielen hovoriť, ale aj konať

1065 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,13-22 / Pán Ježiš vyslovuje: „Beda!“

1139 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,23-26 / Čo je potrebné, a čo sa nemusí

3722 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 23,27-32 / Vážny pohľad na život

1060 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 24,42-51 / Pán Ježiš nás vyzýva bdieť a byť pripravení

1010 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,1-13 / Ako sme pripravení?

708 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 25,14-38 / Zamyslenie

615 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,16-38 / Odmietnutie Ježiša

1288 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,31-37 / Kto pochopí toho, čo učil ako ten, čo má moc?

1378 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,38-44 / Ježišova starosť o človeka

1215 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,1-11 / Povzbudzujme sa v láske k Cirkvi

1280 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 5,33-39 / Vždy verní Bohu

1355 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,17-19 / Modlil sa celú noc

1089 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,20-26 / Návod na šťastný život

883 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,27-38 / Akou mierou budete merať, takou sa nameria aj vám

930 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,39-42 / Človek plný tajomstiev

1102 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,43-49 / Hodnota zbožnosti

917 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 9,57-62 / Odmietnutý Ježiš

1210 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,1-12 / Aj naša doba potrebuje kňazov

1313 / 0 
20.12.2005 -

Homília

420 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,17-24 / Laicky apoštolát

1533 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,25-37 / Kto je môj blížny?

1418 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,38-42 / Len jedno je potrebné

1314 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,5-13 / Proste a dostanete

1244 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,15-26 / Veriaci človek musí byť realista

1170 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,27-28 / Sobota je deň Panny Márie

1148 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,29-32 / Aj my čakáme znamenie?

1352 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,1-7 / Keď sme s Ježišom, nemajme strach

1237 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,8-12 / Vážnosť priznania

1245 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,13-21 / Správny vzťah k hmotným veciam

1227 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,35-38 / Aj vy buďte pripravení

1316 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,1.7-11 / Pýcha a pokora

1441 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,25-33 / Ježiš volá a oslobodzuje

1313 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,1-6 / Vedieť odpustiť

1273 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,7-10 / Uvažujme o svojej viere

1335 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,11-19 / Potreba vďačnosti

1462 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 286/2005
Téma: Lk 18, 35

1143 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 287/2005
Téma: Mk 10, 52

1030 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 288/2005
Téma: Mk 11, 22

906 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 1/2

1026 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 2/2

1032 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 1/2

1385 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 2/2

1137 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 1/2

546 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 2/2

494 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

1351 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,17-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1272 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,28-31 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

1100 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,35-45 / Ježiš - vzor služby

1316 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,46-52 / Pane, otvor nám oči!

1012 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,1-12 / Spravodlivý Boh

1212 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,13-17 / Vedieť rozlíšiť

1199 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,18-27 / Pravda vzkriesenia

1222 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

1209 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,38-44 / Správny pohľad na nábožnosť

1226 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,21-30 / Zvíťazí len skutočná láska

1375 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1503 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 282/2005
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1617 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

929 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet