25.február 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nemôžeme zastupovať Božiu vec, ak máme na mysli len svoje vlastné záujmy.”

~sv. Vincent de Paul ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
12.08.2006 -

Myšlienky... 224/2006
Téma: Mt 17, 14-15

1237 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 225/2006
Téma: Mt 23, 13

1062 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 226/2006
Téma: Mt 23, 23

1029 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 227/2006
Téma: Mt 23, 29-30

1055 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Silvester

1680 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21

1223 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Sk 10, 34-38

756 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mlčanie / Slovo

1345 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mk 3, 1-6

1079 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 5, 1-10

1216 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 6, 10-20

1252 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Víno

442 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Vianoce

1880 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 214/2006
Téma:. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5).

454 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 215/2006
Téma:. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“ (Ž 86, 11).

382 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 216/2006
Téma:. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“ (Ž 34, 18).

428 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 217/2006
Téma:. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“ (Ž 8l, 14).

431 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 218/2006
Téma:. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8).

418 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 219/2006
Téma:. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6).

722 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 220/2006
Téma:. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3).

449 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1317 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1614 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1893 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 221/2006
Téma: Mt 20, 26-27

1147 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 222/2006
Téma: Mt 21, 13

1028 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 223/2006
Téma: Mt 15, 32

1206 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1419 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1436 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1456 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1437 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1674 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1505 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

2087 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1618 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1556 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

1473 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1603 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1667 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1505 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

904 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1482 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

1353 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

1346 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1911 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1643 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

647 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1685 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1463 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 25).

1609 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1475 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1968 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34).

1408 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1348 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1166 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19).

1081 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Jn 1, 1-17.

1321 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha

1125 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Lk 24, 12-35.

1230 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1286 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1294 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1194 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1482 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1402 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1308 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Mäsopôstna nedeľa, Mt 25, 31-46

1682 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1551 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1899 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1672 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1741 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1715 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I.

707 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II.

1909 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III.

2401 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

3091 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2000 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2293 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1981 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2234 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1901 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1689 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1759 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

2093 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2267 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1515 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1769 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1409 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1542 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1497 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2191 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1737 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1599 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1125 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1170 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1028 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1075 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1047 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1029 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Sobáš „obdobie cez rok“ ((Jn 15, 9.10.12) / Láska musí byť stavaná na dôvere a odpustení / „Najlepším zdrojom lásky je Boh“

3283 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (Lk,1,39-56) / Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi.

1466 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pätnásta nedeľa v období cez rok - B (Mk 6,7-13) / Poslanie šíriť radostnú zvesť je určené aj pre veriaiceho. / Šíriť radostnú zvesť môže tam kde sa nachádza, kde žije

1837 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet