10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Istý človek sa objavil pred Božím súdom: ,Pozri, Pane,’ povedal, ,zachovával som tvoj zákon, nerobil som nič nepoctivé, zlé, bezbožné. Pane, moje ruky sú čisté.’ ,Zaiste,’ odpovedal Boh, ,ale sú prázdne.’”

~RAUL FOLLEREAU~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
12.08.2006 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1423 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 224/2006
Téma: Mt 17, 14-15

1342 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 225/2006
Téma: Mt 23, 13

1171 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 226/2006
Téma: Mt 23, 23

1106 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 227/2006
Téma: Mt 23, 29-30

1156 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Silvester

1772 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21

1316 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Sk 10, 34-38

797 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mlčanie / Slovo

1394 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mk 3, 1-6

1224 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 5, 1-10

1263 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 6, 10-20

1300 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Víno

476 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Vianoce

1962 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 214/2006
Téma:. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5).

492 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 215/2006
Téma:. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“ (Ž 86, 11).

413 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 216/2006
Téma:. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“ (Ž 34, 18).

459 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 217/2006
Téma:. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“ (Ž 8l, 14).

458 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 218/2006
Téma:. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8).

452 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 219/2006
Téma:. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6).

763 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 220/2006
Téma:. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3).

480 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1467 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1735 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

2006 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 221/2006
Téma: Mt 20, 26-27

1208 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 222/2006
Téma: Mt 21, 13

1089 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 223/2006
Téma: Mt 15, 32

1291 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1518 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1520 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1550 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1520 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1774 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1600 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

2202 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1747 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1655 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

1616 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1672 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1784 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1589 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

964 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1564 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

1440 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

1411 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2087 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1743 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

699 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1873 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1581 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 25).

1721 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1624 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2191 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34).

1545 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1470 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1279 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19).

1161 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Jn 1, 1-17.

1452 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha

1261 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Lk 24, 12-35.

1340 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1350 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1365 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1273 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1598 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1491 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1405 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Mäsopôstna nedeľa, Mt 25, 31-46

1792 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1671 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

2076 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1825 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1909 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1809 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I.

745 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II.

2070 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III.

2449 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

3288 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2118 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2433 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2087 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2363 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2012 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1797 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1853 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

2231 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2479 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1614 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1896 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1532 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1668 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1602 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2424 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1979 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1811 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1227 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1265 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1116 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1160 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1139 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1106 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Sobáš „obdobie cez rok“ ((Jn 15, 9.10.12) / Láska musí byť stavaná na dôvere a odpustení / „Najlepším zdrojom lásky je Boh“

3439 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (Lk,1,39-56) / Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi.

1580 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet