22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek, ktorý vníma každého malého človeka, je veľký. No naozaj veľkým je ten, kto vníma malého človeka ako veľkého.

~GILBERT KEITH CHESTERTON~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. máj sv. Peter Celestín, pápež / Jn 17,20-26 / Modlitba a rada

1266 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. máj sv. Bernardín Sienský, kňaz / Jn 21,15-19

974 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. máj sv. Teobald / Jn 21,20-25 / Záujem o Cirkev

1158 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. máj sv. Júlia, mučenica / Jn 15,26-27;16,12-15 / Vydávať svedectvo

1314 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. máj sv. Dezider / Jn 14,23-26 / Turičný pondelok / Výchova a Duch Svätý

1377 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 24. máj Panna Mária Pomocnica kresťanov / Mk 10,28-31

1446 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. máj sv. Béda Ctihodný; Gregor VII.; Mária Magdaléna de Pazzi / Mk 10,32-45

966 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. máj sv. Filip Neri, kňaz / Jn 17,20-26 / Apoštolát

1273 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. máj sv. Augustín z Canterbury, biskup / Mt 9,35-38 / Je vernosť dnes moderná?

1233 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. máj sv. Germán / Mt 28,16-20 / Zrkadlo spravodlivosti

1242 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. máj sv. Maxim, biskup / Mt 28,16-20 / Múdrosť a výchova

1417 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. máj sv. Félix I., pápež / Mk 12,1-12 / Pravá radosť

1031 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. máj sv. Rajmund / Mk 12,13-17

1051 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 1. jún sv. Justín, mučeník / Mt 5,13-19 / príhovor k deťom / Začať čo najskôr

639 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 2. jún sv. Marcelín a Peter; mučeníci; Sádok a jeho spolubratia / Jn 17,11-19

1127 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 3. jún sv. Karol Lwanga a 21 spoločníkov, mučeníci / Mt 5,l-12a

516 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 4. jún sv. František Caracciolo, kňaz / Mk 12,28b-34

1017 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 6. jún sv. Norbert, biskup / Ez 34,11-26

423 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 7. jún sv. Róbert, opát; Vilibald, biskup/ Mt 5,13-16

549 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 8. jún sv. Medard, biskup / Mt 5,13-16

571 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 9. jún sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi / Lk 6,43-45

986 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 10. jún blahoslavený Bohumil, arcibiskup / Mt 5,27-32

582 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 11. jún sv. Barnabáš, apoštol / Mt 10,7-13

1176 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 13. jún sv. Anton Paduánsky, učiteľ Cirkvi / Lk 10,1-9

1088 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. jún sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica / Mt 5,43-48

1025 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. jún sv. Vít, mučeník / Mt 6,1-6.16-18 / Mária a politika

1231 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. jún sv. Benon, biskup / Mt 6,7-15

1204 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 17. jún sv. Alena / Mt 6,19-23

1171 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. jún sv. Specióza / Mk 4,35-41

1052 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. jún sv. Romuald / Mk 4,35-41 / Samovražda a viera

1142 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. jún sv. Valéria / Mt 7,1-5 / Boj o čistotu

1119 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. jún sv. Alojz z Gonzagy, rehoľník / Mt 7,6.12-14

1397 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. jún sv. Paulín z Noly; Ján Fisher; Tomáš Morus / Mt 10,34-9

985 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. jún sv. Jozef Cafasso / Mt 7,15-20

1241 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 24. jún Narodenia Jána Krstiteľa / 1 Pt 1,8-12

846 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. jún sv. Viliam / Mk 5,21-43

1219 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. jún sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 8,18-22

1355 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. jún sv. Irenej, biskup a mučeník / Jn 17,20-26

1197 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. jún / Mt 8,28-34

1278 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. jún sv. Melánia/ Mt 9,1-8

1198 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 1. júl / Mt 9,1-8 / Prázdniny a svätosť

2816 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 2. júl sv. Bernardín Realino, kňaz/ Mt 9,14-17

1093 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 4. júl sv. Prokop, opát / Mt 9,18-26

1214 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 5. júl sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy / Mt 28,16-20

1750 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 6. júl sv. Mária Goretti, panna a mučenica / Mt 10,1-7

1308 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 7. júl sv. Anton Mária Zaccaria / Mt 10,7-15

1161 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 8. júla sv. Kilián; Edgar / Mt 10,7-15

1135 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 9. júl sv. Veronika Giuliani / Mt 10,24-33

1238 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 11. júl sv. Alojz / Mt 10,34-42

1042 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 12. júl sv. Ján Gualbert, opát / Mt 11,20-24

1260 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 13. júl sv. Henrich II., cisár / Mt 11,25-27

1182 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. júl sv. Kamil z Lellis, kňaz / Mt 11,28-30

1131 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 15. júl sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 12,1-8

1102 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 16. júl Panna Mária Karmelská / Mt 12,14-21

1149 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 18. júl sv. Fridrich, biskup a mučeník / Mt 12,38-42

935 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. júl sv. Makrína Mladšia / Mt 12,46-50

1023 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 20. júl sv. Eliáš / Mt 13,1-9

1769 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 21. júl sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi / Mt 13,10-17

641 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 22. júl sv. Mária Magdaléna / Mt 13,18-23

1227 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 23. júl sv. Brigita Švédska / Mt 13,24-30

675 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 25. júl sv. Jakub, apoštol / Mt 13,31-35

1236 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 26. júl sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie / Mt 13,36-43

1541 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 27. júl sv. Gorazd a spoločníci / Mt 13,44-46

637 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 28. júl sv. Nazarius a Celzus / Mt 13,44-46

561 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 29. júl sv. Marta / Mt 13,54-58

1105 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 30. júl sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / Mt 14,1-12

1025 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 31. júl sv. Ignác z Loyoly, kňaz / Jn 6,24-35

1057 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

924 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 114/2006
Téma: Jn 12, 15-16

1262 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 115/2006
Téma: Mt 24, 3

982 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 116/2006
Téma: Mt 24, 36

1031 / 0 
30.03.2006 -

Myšlienky... 117/2006
Téma: Mt 26, 14-15

973 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 100/2006
Téma: Prísľub Eucharistie

430 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 101/2006
Téma: V tú noc, keď bol zradený

413 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 102/2006
Téma: Eucharistia v živote rodiny

1604 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 103/2006
Téma: Eucharistia – zdroj a vrchol kresťanského života

1643 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 104/2006
Téma: Eucharistia – vrchol kresťanského života

1516 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 105/2006
Téma: Prehĺbme svoj vzťah k Najsvätejšej Eucharistii

1500 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 106/2006
Téma: Cirkev žije z Eucharistie

1461 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 107/2006
Téma: Eucharistické zázraky

1637 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 108/2006
Téma: Tajomná prítomnosť

1396 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 109/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. biskupa mučeníka Pavla Gojdiča

1699 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 110/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. Vasiľa Hopka

1378 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

948 / 0 
24.03.2006 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

642 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 111/2006
Téma: Mk 8, 31

1231 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 112/2006
Téma: Mk 10, 35

991 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 113/2006
Téma: Jn 11, 3

1056 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 81/2006
Téma: Kol 2, 9-10

785 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 82/2006
Téma: Tít 2, 14

405 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 83/2006
Téma: 2 Tim 3, 12

829 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 84/2006
Téma: 1 Kor 6, 20

752 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 85/2006
Téma: 1 Kor 8, 8-9

636 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 86/2006
Téma: Rim 13, 11

724 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 87/2006
Téma: Gal 6, 14

887 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 88/2006
Téma: 1 Kor 1, 18

711 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 89/2006
Téma: Gal 2, 19

724 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 90/2006
Téma: Hebr 13, 7

758 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 91/2006
Téma: Kol 1, 13

1309 / 0 
17.03.2006 -

Myšlienky... 92/2006
Téma: Hebr 9, 2; 4

848 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet