19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nejde o to, pravdu vlastniť, ale dovoliť, aby pravda vlastnila nás. Pravdy našej viery nie sú chladné a mŕtve, ale sú stravujúcim ohňom, ktorý znepokojuje a pobáda.

~ALBINO LUCIANI~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1458 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1392 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1296 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Mäsopôstna nedeľa, Mt 25, 31-46

1640 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1531 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1838 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1652 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1724 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1693 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I.

701 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II.

1902 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III.

2391 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

3009 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1956 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2251 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1967 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2218 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1883 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1663 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1753 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

2051 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2250 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1498 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1764 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1397 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1537 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1484 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2175 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1720 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1589 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1121 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1150 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1019 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1056 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1034 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

985 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Sobáš „obdobie cez rok“ ((Jn 15, 9.10.12) / Láska musí byť stavaná na dôvere a odpustení / „Najlepším zdrojom lásky je Boh“

3258 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (Lk,1,39-56) / Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi.

1448 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pätnásta nedeľa v období cez rok - B (Mk 6,7-13) / Poslanie šíriť radostnú zvesť je určené aj pre veriaiceho. / Šíriť radostnú zvesť môže tam kde sa nachádza, kde žije

1819 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok (Mk 10,17-27) / Človek sa nemá stať otrokom materiálnych veci / Má sa so všetkým podeliť

1448 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata nedeľa v období cez rok (Mk 10,40-52) / Človek a jeho duchovná slepota / Duchovná slepota potrebuje uzdravenie skrze našu vieru, ktorú ponúka Kristus

1626 / 0 
19.07.2006 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1398 / 0 
19.07.2006 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1517 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 211/2006
Téma: Mt 15, 14

968 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 212/2006
Téma: Mt 15, 31

1134 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 213/2006
Téma: Mt 10, 42

1130 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2051 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1784 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2198 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1475 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 208/2006
Téma: Mt 13, 1-3

1297 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 209/2006
Téma: Mt 13, 3

1248 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 210/2006
Téma: Mt 9, 13

1854 / 0 
29.06.2006 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1899 / 0 
29.06.2006 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1516 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 204/2006
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1537 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 205/2006
Téma: Mt 11, 28

1223 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 206/2006
Téma: Mt 12, 7

1061 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 207/2006
Téma: Mt 8, 16

1404 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

995 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1582 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

1102 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 201/2006
Téma: Mt 10, 22

1139 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 202/2006
Téma: Mt 10, 24

1177 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 203/2006
Téma: Mt 10, 33

1082 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1155 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1531 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 198/2006
Téma: Jn 6, 51

1183 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 199/2006
Téma: Mt 9, 17

1190 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 200/2006
Téma: Mt 7, 7-8

1815 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 188/2006
Téma: Piatok po nedeli o slepom / Jn 14, 1-11a

929 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 189/2006
Téma: Pondelok po nedeli o slepom / Jn 11, 47-54

980 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 190/2006
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Jn 8, 51-59

1024 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 191/2006
Téma: Sobota po nedeli o Samaritánke / Jn 10, 27-38

934 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 192/2006
Téma: Piatok po nedeli o Samaritánke / Jn 10, 17-28a

1022 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 193/2006
Téma: Pondelok po 11. nedeli po ZSD / Mk 1, 9-15

851 / 0 
23.05.2006 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1806 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 194/2006
Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

761 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 195/2006
Téma: Jn 9, 2

1237 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 196/2006
Téma: Jn 11, 49; 51-52

1768 / 0 
23.05.2006 -

Myšlienky... 197/2006
Téma: Jn 12, 24

1139 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 179/2006
Téma: Sobota po nedeli uzdravenia ochrnutého / Sk 12, 1-11

703 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 180/2006
Téma: Utorok po nedeli o Samaritánke / Sk 12,25 - 13,12

616 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 181/2006
Téma: Sobota po 6. nedeli po ZSD / Mt 10,37 - 11,1

807 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 182/2006
Téma: Štvrtok po 27. nedeli po ZSD / Tít 1, 5b-14

441 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 183/2006
Téma: Pondelok po nedeli o Samaritánke / Jn 8, 42-51

794 / 0 
16.05.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

1412 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 184/2006
Téma: Jn 5, 14

1165 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 185/2006
Téma: Jn 6, 55

1183 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 186/2006
Téma: Jn 7, 5

1071 / 0 
16.05.2006 -

Myšlienky... 187/2006
Téma: Jn 7, 18

986 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 172/2006
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 14- 24a

923 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 173/2006
Téma: Utorok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 7, 1-13

902 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 174/2006
Téma: Streda po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 7, 14-30

957 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 175/2006
Téma: Štvrtok po nedeli uzdravenia ochrnutého / Jn 8, 12-20

812 / 0 
04.05.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1573 / 0 
04.05.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

1401 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 176/2006
Téma: Jn 6, 33

1289 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 177/2006
Téma: Jn 6, 35

1292 / 0 
04.05.2006 -

Myšlienky... 178/2006
Téma: Jn 6, 41

1204 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet