26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť.”

~G. K. Chesterton~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1490 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

2077 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1607 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1536 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

1462 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1591 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1656 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1499 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

899 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1476 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

1347 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

1325 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1888 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1633 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

640 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1673 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1449 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 25).

1584 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1463 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1948 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34).

1391 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1340 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1161 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19).

1076 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Jn 1, 1-17.

1315 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha

1117 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Lk 24, 12-35.

1224 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1273 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1266 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1176 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1462 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1392 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1298 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Mäsopôstna nedeľa, Mt 25, 31-46

1655 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1540 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1860 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1657 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1727 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1699 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I.

704 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II.

1906 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III.

2393 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

3018 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1959 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2257 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1973 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2221 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1886 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1669 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1755 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

2065 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2257 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1503 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1766 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1400 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1538 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1486 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2179 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1723 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1592 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1123 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1152 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1023 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1064 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

1036 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista / Pascha

988 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Sobáš „obdobie cez rok“ ((Jn 15, 9.10.12) / Láska musí byť stavaná na dôvere a odpustení / „Najlepším zdrojom lásky je Boh“

3267 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (Lk,1,39-56) / Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi.

1448 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pätnásta nedeľa v období cez rok - B (Mk 6,7-13) / Poslanie šíriť radostnú zvesť je určené aj pre veriaiceho. / Šíriť radostnú zvesť môže tam kde sa nachádza, kde žije

1820 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok (Mk 10,17-27) / Človek sa nemá stať otrokom materiálnych veci / Má sa so všetkým podeliť

1450 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata nedeľa v období cez rok (Mk 10,40-52) / Človek a jeho duchovná slepota / Duchovná slepota potrebuje uzdravenie skrze našu vieru, ktorú ponúka Kristus

1629 / 0 
19.07.2006 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1406 / 0 
19.07.2006 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1518 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 211/2006
Téma: Mt 15, 14

972 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 212/2006
Téma: Mt 15, 31

1135 / 0 
19.07.2006 -

Myšlienky... 213/2006
Téma: Mt 10, 42

1132 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2055 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1786 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

2198 / 0 
04.07.2006 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1477 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 208/2006
Téma: Mt 13, 1-3

1298 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 209/2006
Téma: Mt 13, 3

1249 / 0 
04.07.2006 -

Myšlienky... 210/2006
Téma: Mt 9, 13

1860 / 0 
29.06.2006 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1902 / 0 
29.06.2006 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1518 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 204/2006
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1539 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 205/2006
Téma: Mt 11, 28

1227 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 206/2006
Téma: Mt 12, 7

1064 / 0 
29.06.2006 -

Myšlienky... 207/2006
Téma: Mt 8, 16

1407 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

996 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1583 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

1106 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 201/2006
Téma: Mt 10, 22

1140 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 202/2006
Téma: Mt 10, 24

1179 / 0 
23.06.2006 -

Myšlienky... 203/2006
Téma: Mt 10, 33

1090 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1160 / 0 
14.06.2006 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1531 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 198/2006
Téma: Jn 6, 51

1188 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 199/2006
Téma: Mt 9, 17

1193 / 0 
14.06.2006 -

Myšlienky... 200/2006
Téma: Mt 7, 7-8

1818 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet