19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Je pravda, že Boh môže od niektorých ľudí vyžadovať väčšiu mieru kontemplácie v ich živote, ale - okrem výnimiek, ktoré treba preskúmať - nikdy ťa to neoslobodzuje od lásky, ktorá sa prejavuje činmi.”

~MICHEL QUOIST ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
06.09.2006 -

Homília
Téma: 20. november sv. Anatol; Edmund; Rafael Kalinovský / Lk 20,27-40 / Nepokúšajme Krista

1006 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 21. november Obetovanie Panny Márie / Mt 12,46-50 / Dnešný svet nemá porozumenie pre obetu

1776 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 22. november sv. Cecília, panna a mučenica / Mt 7,21-27 / Spievajme srdcom

1422 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 23. november sv. Klement L, pápež a mučeník; Kolumbán / Mt 16,13-19 / Svätec blízky nášmu národu

1080 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 24. november sv. Firmína a Krescencián, mučeníci; Protás; Andrej Dung-Lac a spoločníci, mučeníci / Lk 21,12-19 / Eucharistiu je nenahraditeľný pokrm

1095 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 25. november sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica / Mt 25,31-46 / Využiť svoj život na získanie odmeny od Boha

781 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 26. november sv. Leonard z Porta; Konrád, biskup / Lk 21,29-33 / Sila vyznávačov

1013 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 27. november sv. Virgil; Eusitius / Lk 21,34-36 / Ticho potrebné na duchovný rast

1107 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 28. november sv. Katarína Labouré / Mk 13,33-37 / Bedlite!

1096 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 29. november sv. Saturnin, biskup / Mt 8,5-11 / Je už dosť svätých?

1273 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 30. november sv. Ondrej, apoštol / Mt 4,18-22 / Advent v našom živote

4140 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

829 / 0 
06.09.2006 -

Myšlienky... 236/2006
Téma: Mk 4, 26

1062 / 0 
06.09.2006 -

Myšlienky... 237/2006
Téma: Mk 4, 38

1016 / 0 
06.09.2006 -

Myšlienky... 238/2006
Téma: Mk 5, 2

1017 / 0 
06.09.2006 -

Myšlienky... 239/2006
Téma: Mt 23, 2-3

1056 / 0 
02.09.2006 -

Homília
Téma: 22. nedeľa v cezročnom období / Mk 7, 8

1762 / 0 
01.09.2006 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1344 / 0 
01.09.2006 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

822 / 0 
01.09.2006 -

Myšlienky... 234/2006
Téma: Mt 21, 34

1085 / 0 
01.09.2006 -

Myšlienky... 235/2006
Téma: Mk 4, 21

1063 / 0 
01.09.2006 -

Homília
Téma: Homília k začiatku školského roka / Škola / Školský rok /

2057 / 0 
25.08.2006 -

Homília
Téma: 21. nedeľa v cezročnom období

954 / 0 
19.08.2006 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

1249 / 0 
19.08.2006 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1681 / 0 
19.08.2006 -

Myšlienky... 231/2006
Téma: Mk 1, 14-15

1225 / 0 
19.08.2006 -

Myšlienky... 232/2006
Téma: Mk 1, 22

1208 / 0 
19.08.2006 -

Myšlienky...233 /2006
Téma: Mk 1, 23

1348 / 0 
16.08.2006 -

Životopis
Téma: Sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, kňaz, 28. apríl (31.I.1673 - 28.IV.1716)

815 / 0 
15.08.2006 -

Homília
Téma: O pravej úcte k Panne Márii

1810 / 0 
14.08.2006 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

762 / 0 
14.08.2006 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

762 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 228/2006
Téma: Mt 24, 27

1109 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 229/2006
Téma: Mt 24, 42

1112 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 230/2006
Téma: Mt 19, 6

1030 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Cit / Vášeň

1030 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Človek / Vnútorná a vonkajšia hodnota

1005 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Lk 13, 1-9

1246 / 0 
12.08.2006 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1221 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 224/2006
Téma: Mt 17, 14-15

1225 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 225/2006
Téma: Mt 23, 13

1054 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 226/2006
Téma: Mt 23, 23

1018 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 227/2006
Téma: Mt 23, 29-30

1047 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Silvester

1621 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21

1211 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Sk 10, 34-38

745 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mlčanie / Slovo

1333 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mk 3, 1-6

1055 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 5, 1-10

1203 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 6, 10-20

1244 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Víno

435 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Vianoce

1839 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 214/2006
Téma:. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5).

450 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 215/2006
Téma:. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“ (Ž 86, 11).

379 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 216/2006
Téma:. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“ (Ž 34, 18).

422 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 217/2006
Téma:. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“ (Ž 8l, 14).

427 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 218/2006
Téma:. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8).

416 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 219/2006
Téma:. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6).

716 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 220/2006
Téma:. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3).

439 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1308 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1596 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1887 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 221/2006
Téma: Mt 20, 26-27

1139 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 222/2006
Téma: Mt 21, 13

1011 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 223/2006
Téma: Mt 15, 32

1170 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1402 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1403 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1432 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1417 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1653 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1478 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

2074 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1604 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1533 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

1457 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1589 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1650 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1495 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

896 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1470 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

1345 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

1324 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1880 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1630 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

640 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1671 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1446 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 25).

1581 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1461 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1943 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34).

1385 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1338 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1158 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19).

1075 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Jn 1, 1-17.

1311 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha

1113 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Lk 24, 12-35.

1223 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1271 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1264 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1171 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet