4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Každé ústa, ktoré niekoho utešia, sú ústami Krista.

~G. Benn ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
14.08.2006 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

727 / 0 
14.08.2006 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

731 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 228/2006
Téma: Mt 24, 27

1078 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 229/2006
Téma: Mt 24, 42

1086 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 230/2006
Téma: Mt 19, 6

1014 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Cit / Vášeň

1015 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Človek / Vnútorná a vonkajšia hodnota

997 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Lk 13, 1-9

1235 / 0 
12.08.2006 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1158 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 224/2006
Téma: Mt 17, 14-15

1184 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 225/2006
Téma: Mt 23, 13

1029 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 226/2006
Téma: Mt 23, 23

989 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 227/2006
Téma: Mt 23, 29-30

1013 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Silvester

1605 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21

1205 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Sk 10, 34-38

735 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mlčanie / Slovo

1324 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mk 3, 1-6

1048 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 5, 1-10

1191 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 6, 10-20

1238 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Víno

430 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Vianoce

1819 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 214/2006
Téma:. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5).

446 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 215/2006
Téma:. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“ (Ž 86, 11).

373 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 216/2006
Téma:. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“ (Ž 34, 18).

413 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 217/2006
Téma:. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“ (Ž 8l, 14).

420 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 218/2006
Téma:. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8).

410 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 219/2006
Téma:. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6).

708 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 220/2006
Téma:. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3).

429 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1231 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1526 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1817 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 221/2006
Téma: Mt 20, 26-27

1123 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 222/2006
Téma: Mt 21, 13

1000 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 223/2006
Téma: Mt 15, 32

1150 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1393 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

1390 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1416 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1399 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1640 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1466 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

2063 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1596 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1522 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

1381 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1576 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1630 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1481 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

882 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1448 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

1329 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

1302 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1865 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1611 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

632 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1656 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1433 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mene, Tekel, Ufarsin (Dan 5, 25).

1557 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1443 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1890 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Boh ponižuje povýšených (Dan 4, 1-34).

1357 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1299 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok

1132 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Modlitba proroka Daniela (Dan 9, 1-19).

1056 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Jn 1, 1-17.

1274 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha

1043 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Vzkriesenie Pána / Pascha / Lk 24, 12-35.

1195 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1255 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1251 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o farizejovi a mýtnikovi / Lk 18, 10-14

1160 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1448 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1377 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

1281 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Mäsopôstna nedeľa, Mt 25, 31-46

1623 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1513 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1797 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1640 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1711 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1683 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - I.

697 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - II.

1885 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Pokúšanie Ježiša Krista na púšti - III.

2367 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2987 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1939 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

2234 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1954 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

2205 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1868 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1645 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

1731 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, 1

2032 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

2237 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1489 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1749 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1383 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1527 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45

1476 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

2135 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1681 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

1561 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet