5.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď hľadím na Pána, počúvam jeho slová a uvažujem o ňom, prebúdza sa vo mne odpoveď: úcta, vzývanie, pokora, ľútosť, veľkodušnosť, viera, nádej, láska, vďaka, radosť, oddanosť. To všetko sa ozýva, keď sa modlím Ježišovo meno.

~J. Boure~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 8, 34

1234 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 5-7

1193 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 359/2006
Téma: Spasiteľova chudoba / Mt 8, 20 / Lk 9, 58

1509 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 360/2006
Téma: Sobota po 3. nedeli po ZSD / Mt 8, 14-23

1242 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 361/2006
Téma: Pondelok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 1, 1-5

672 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 362/2006
Téma: Štvrtok po 22. nedeli po ZSD / Lk 11, 14-23

1054 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 363/2006
Téma: 18. nedeľa po ZSD / Lk 5, 1-11

1092 / 0 
06.10.2006 -

Homília
Téma: 18. nedeľa po ZSD / Lk 5, 1-11

1178 / 0 
06.10.2006 -

Homília
Téma: 18. nedeľa po ZSD /Lk 5, 1-11

1159 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 364/2006
Téma: Lk 4, 1

1099 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 365/2006
Téma: Lk 5, 36

1111 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 366/2006
Téma: Lk 7, 33-34

1165 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
21. nedeľa po ZSD

554 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
Pondelok po 21. nedeli po ZSD

562 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
Utorok po 21. nedeli po ZSD

579 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
Streda po 21. nedeli po ZSD

557 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
Štvrtok po 21. nedeli po ZSD

596 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
Piatok po 21. nedeli po ZSD

575 / 0 
05.10.2006 -

Liturgický rok
Sobota po 21. nedeli po ZSD

583 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 37

616 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 38-39

1131 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 43-45

1144 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 6, 6

1201 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 6, 7-8

1281 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 6, 12-15

1201 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 6, 19-21

1186 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 6, 24

1176 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 6, 33-34

1243 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 1-3

1307 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 6

1201 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 7

1291 / 0 
05.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 12

1255 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 351/2006
Téma: Vzájomná láska rieši mnohé problémy / Rodina

1238 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 352/2006
Téma: Utorok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 1,10 – 2,2

730 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 353/2006
Téma: Streda po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 2, 1-12

659 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 354/2006
Téma: Štvrtok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 2,13 – 3,5

695 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 355/2006
Téma: Piatok po 24. nedeli po ZSD / 2 Sol 3, 6-18

705 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 356/2006
Téma: Lk 6, 17-18

1312 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 357/2006
Téma: Lk 5, 18-19

1022 / 0 
05.10.2006 -

Myšlienky... 358/2006
Téma: Lk 6, 20; 35

734 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 4, 19

1412 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 9

1172 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 14, 28-29

1126 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 1-2

944 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 3

969 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 5

575 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 8

476 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 9

512 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 11-12

580 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 13

555 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 14-16

1020 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 17

1208 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 21-22

560 / 0 
04.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 5, 28-29

1043 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 337/2006
Téma: Utorok po 1. nedeli po ZSD / Rim 4, 4-12

592 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 338/2006
Téma: Pondelok po 1. nedeli po ZSD / Rim 2,28 – 3,18

666 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 339/2006
Téma: Téma: Láska / Pravda / Soľ

1396 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 340/2006
Téma: Streda po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 44-50

850 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 341/2006
Téma: Štvrtok po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 49-56

860 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 342/2006
Téma: Sobota po 21. nedeli po ZSD / Lk 7, 1b-10

809 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 343/2006
Téma: Utorok po 20. nedeli po ZSD / Lk 8, 1-3

854 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 344/2006
Téma: Streda po 20. nedeli po ZSD / Kol 1, 18-23

653 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 345/2006
Téma: Štvrtok po 20. nedeli po ZSD / Lk 9, 7-11

897 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 346/2006
Téma: Piatok po 20. nedeli po ZSD / Lk 9, 12-18

871 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 347/2006
Téma: Sobota po 20. nedeli po ZSD / Lk 6, 1-10

832 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 348/2006
Téma: Lk 5, 5

1050 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 349/2006
Téma: Lk 4, 40

1166 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 350/2006
Téma: Lk 5, 14

1013 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 1

1342 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21-22

1281 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 23

1228 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 2, 2-3

1272 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 2, 6

1256 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 3, 1-2

1291 / 0 
29.09.2006 -

Archív
Téma: Mt 4, 10

1557 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 327/2006
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Gal 2,21 - 3,7

659 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 328/2006
Téma: Utorok po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 16b- 23

661 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 329/2006
Téma: Streda po 19. nedeli po ZSD / Flp 2, 24-30

694 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 330/2006
Téma: Štvrtok po 19. nedeli po ZSD / Flp 3, 1-8

744 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 331/2006
Téma: Sobota po 19. nedeli po ZSD / 2 Kor 1, 8-11

692 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 332/2006
Téma: 20. nedeľa po ZSD / Gal 1, 11-19

844 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 333/2006
Téma: Pondelok po 20. nedeli po ZSD / Flp 4, 10-23

658 / 0 
29.09.2006 -

Homília
Téma: 17. nedeľa po ZSD / Mt 15, 21-28

1164 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 334/2006
Téma: Lk 4, 16

1626 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 335/2006
Téma: Lk 4, 24

1262 / 0 
29.09.2006 -

Myšlienky... 336/2006
Téma: Lk 4, 33

1329 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 311/2006
Téma: Sobota po ZSD / Rim 1, 7-12

624 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 312/2006
Téma: Piatok po ZSD / Rim 2, 14-28

567 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 313/2006
Téma: Štvrtok po ZSD / Rim 1,28 - 2,9

708 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 314/2006
Téma: Streda po ZSD / Rim 1, 18-27

670 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 315/2006
Téma: Štvrtok po 17. nedeli po ZSD / Ef 5,33 – 6,9

600 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 316/2006
Téma: Štvrtok po 17. nedeli po ZSD / Lk 4, 16-22

1135 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 317/2006
Téma: Piatok po 17. nedeli po ZSD / Lk 4, 22-30

1011 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 318/2006
Téma: Sobota po 17. nedeli po ZSD / Lk 4, 31-36

912 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 319/2006
Téma: Sobota po 17. nedeli po ZSD / 1 Kor 15, 39-45

653 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 320/2006
Téma: 18. nedeľa po ZSD / 2 Kor 9, 6-11

799 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 321/2006
Téma: Utorok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 8-14

1226 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 322/2006
Téma: Streda po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 12-20a

1123 / 0 
28.09.2006 -

Myšlienky... 323/2006
Téma: Sobota po 18. nedeli po ZSD / Lk 5, 17-26

1183 / 0 
28.09.2006 -

Homília
Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

972 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet