28.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Dnešné dušpastierstvo nepotrebuje nové cesty, ani nové metódy. Nepotrebuje nový typ dušpastierstva, ale potrebuje kňazského človeka, zviazaného s Bohom a naplneného kňazskou zodpovednosťou lásky k Bohu a človeku.

~kardinál König ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
30.10.2006 -

Myšlienky... 414/2006
Téma: Jn 15, 17

1408 / 0 
30.10.2006 -

Myšlienky... 415/2006
Téma: Jn 8, 12

1220 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 396/2006
Téma: Mt 25, 20

563 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 397/2006
Téma: Lk 6, 27

907 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 398/2006
Téma: Lk 6, 37

991 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 15, 8-10

1060 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 1, 5-25

1148 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 1, 57-80 / Dôvera

2064 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 69-75

822 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 27, 22-31

844 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 27, 45-55

778 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 28, 1-7

1179 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 28, 18

1347 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mk 1, 3

967 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mk 1, 4

893 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 18-25 / Muž

1334 / 0 
25.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 2, 19-21 / Prozreteľnosť

1184 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 399/2006
Téma: Streda po 3. nedeli po ZSD / Rim 11, 2-12

623 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 400/2006
Téma: Piatok po 3. nedeli po ZSD / Rim 11, 25-36

666 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 401/2006
Téma: Sobota po 14. nedeli po ZSD / Mt 24, 1-13

754 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 402/2006
Téma: Sobota po 14. nedeli po ZSD / 1 Kor 4,17 - 5,5

616 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 403/2006
Téma: Štvrtok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 20b-27a

1198 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 404/2006
Téma: Sobota po 29. nedeli po ZSD / Lk 14, 1-11

809 / 0 
25.10.2006 -

Homília
Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

1393 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 405/2006
Téma: Lk 9, 9

1132 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 406/2006
Téma: Lk 9, 12

1081 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 407/2006
Téma: Lk 6, 6

1132 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 389/2006
Téma: Piatok po 22. nedeli po ZSD / Lk 11, 23-26

1005 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 390/2006
Téma: Streda po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim, 1,18-20 a 2,8-15

698 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 391/2006
Téma: Štvrtok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 3, 1-13

664 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 392/2006
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

689 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: 19. nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36

1414 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého Siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

1195 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie / Lk,26-38 / Mária je pre nás zdrojom milosti / Mária je pre každého človeka vzorom poslušnosti ,viery a čerpania milostí

808 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých verných zosnulých / Jn14,1-6 /Kristus je tá správna cesta ktorá nás privedie do večnej vlasti / Každý človek má hľadať ten správny smer svojej cesty

1230 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Všetkých svätých / Mt 5,1-12a / Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

1637 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: VERIACI AKO ZNAMENIE PRE DNEŠNÚ DOBU / Aký ma byť kresťan znamením / Kresťan má hľadať tie znamenia, ktoré ho privedú k Bohu / Lk 10,1-7

1352 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok B - Slávnosť Krista Kráľa / Jn 18,33b – 37 / Kresťan má túžiť potom ,aby Ježiš vládol v jeho srdci / Ak bude v nás vládnuť bude v nás kráľovstvo pokoja, lásky, istoty, porozumenia

2835 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5,1-12a Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

1632 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok / Mk 12,24-32 / Kresťan a koniec sveta / Kresťan sa má pripravovať na koniec sveta

1175 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 393/2006
Téma: Lk 6, 46

1251 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 394/2006
Téma: Lk 7, 27

1089 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 395/2006
Téma: Lk 8, 1-3

1378 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 12

1001 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 33-37

981 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 13, 44

657 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 18, 21-22

1109 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 16

987 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 23-26

1141 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 27

1139 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 20, 1-2

1146 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 20, 26-28

1138 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 21, 23

1164 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 22, 9

1101 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 22, 36

1152 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 23, 23-28

1108 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 24, 23-28

1063 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 24, 40-41

995 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 14-19

612 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 29

569 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 34-36

555 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 40

517 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 6-13

849 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 17-19

812 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 31-36

718 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 39-42

771 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 45-56

729 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 62-66

800 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 35-41

1070 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 3, 10-14

1084 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 3, 10-14

1059 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 3, 11-12

1489 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 29-34

1385 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Jn 4, 39-42

1053 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 15-21

1045 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 377/2006
Téma: Utorok po 6. nedeli po ZSD / Mt 14, 1-13

868 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 378/2006
Téma: Štvrtok po 13. nedeli po ZSD / Mk 5, 1-20

910 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 379/2006
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 14- 24a

895 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 380/2006
Téma: Pondelok po 17. nedeli po ZSD / Lk 3, 19-22

882 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 381/2006
Téma: Utorok po 19. nedeli po ZSD / Lk 6, 37-45

909 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 382/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Jn 1, 18-28

872 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 383/2006
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

802 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 384/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

799 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 385/2006
Téma: Piatok po ZSD / Mt 5, 33-41

868 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 386/2006
Téma: Piatok po 17. nedeli po ZSD / Lk 4, 22-30

1052 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 387/2006
Téma: Pondelok po 22. nedeli po ZSD / Lk 10, 22-24

1009 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 388/2006
Téma: Štvrtok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 9-14a

674 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
19. nedeľa po ZSD

589 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
20. nedeľa po ZSD

532 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
22. nedeľa po ZSD

506 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
23. nedeľa po ZSD

648 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
24. nedeľa po ZSD

590 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
25. nedeľa po ZSD

546 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
26. nedeľa po ZSD

524 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
27. nedeľa po ZSD

485 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 11-12

1297 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 22

1104 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 24

1199 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 27-29

1373 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 32-33

1146 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet