7.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak by sme upadli do hriechu, okamžite sa so zármutkom pokorme v Božej prítomnosti. Potom sa s neobmedzenou dôverou hoďme do oceánu jeho dobroty, kde každý pád bude zabudnutý a strach premenený na lásku.

~Svätý Pavol z Kríža ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
18.10.2006 -

Myšlienky... 392/2006
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

682 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: 19. nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36

1404 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého Siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

1151 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie / Lk,26-38 / Mária je pre nás zdrojom milosti / Mária je pre každého človeka vzorom poslušnosti ,viery a čerpania milostí

778 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Spomienka na všetkých verných zosnulých / Jn14,1-6 /Kristus je tá správna cesta ktorá nás privedie do večnej vlasti / Každý človek má hľadať ten správny smer svojej cesty

1218 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Slávnosť Všetkých svätých / Mt 5,1-12a / Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

1621 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: VERIACI AKO ZNAMENIE PRE DNEŠNÚ DOBU / Aký ma byť kresťan znamením / Kresťan má hľadať tie znamenia, ktoré ho privedú k Bohu / Lk 10,1-7

1338 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok B - Slávnosť Krista Kráľa / Jn 18,33b – 37 / Kresťan má túžiť potom ,aby Ježiš vládol v jeho srdci / Ak bude v nás vládnuť bude v nás kráľovstvo pokoja, lásky, istoty, porozumenia

2822 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5,1-12a Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

1611 / 0 
18.10.2006 -

Homília
Téma: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok / Mk 12,24-32 / Kresťan a koniec sveta / Kresťan sa má pripravovať na koniec sveta

1160 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 393/2006
Téma: Lk 6, 46

1232 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 394/2006
Téma: Lk 7, 27

1078 / 0 
18.10.2006 -

Myšlienky... 395/2006
Téma: Lk 8, 1-3

1351 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 12

989 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 33-37

964 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 13, 44

636 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 18, 21-22

1081 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 16

968 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 23-26

1102 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 19, 27

1114 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 20, 1-2

1114 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 20, 26-28

1116 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 21, 23

1146 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 22, 9

1071 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 22, 36

1140 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 23, 23-28

1066 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 24, 23-28

1050 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 24, 40-41

985 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 14-19

599 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 29

564 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 34-36

549 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 25, 40

513 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 6-13

844 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 17-19

806 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 31-36

699 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 39-42

742 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 45-56

721 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 26, 62-66

795 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mk 4, 35-41

1050 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 3, 10-14

1071 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Lk 3, 10-14

1022 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 3, 11-12

1485 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 29-34

1377 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Jn 4, 39-42

1044 / 0 
17.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 12, 15-21

1017 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 377/2006
Téma: Utorok po 6. nedeli po ZSD / Mt 14, 1-13

840 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 378/2006
Téma: Štvrtok po 13. nedeli po ZSD / Mk 5, 1-20

871 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 379/2006
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Mk 7, 14- 24a

860 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 380/2006
Téma: Pondelok po 17. nedeli po ZSD / Lk 3, 19-22

843 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 381/2006
Téma: Utorok po 19. nedeli po ZSD / Lk 6, 37-45

895 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 382/2006
Téma: Pondelok po Pasche / Jn 1, 18-28

857 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 383/2006
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

799 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 384/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

787 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 385/2006
Téma: Piatok po ZSD / Mt 5, 33-41

834 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 386/2006
Téma: Piatok po 17. nedeli po ZSD / Lk 4, 22-30

1005 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 387/2006
Téma: Pondelok po 22. nedeli po ZSD / Lk 10, 22-24

1003 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 388/2006
Téma: Štvrtok po 22. nedeli po ZSD / 1 Sol 2, 9-14a

667 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
19. nedeľa po ZSD

579 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
20. nedeľa po ZSD

527 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
22. nedeľa po ZSD

500 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
23. nedeľa po ZSD

637 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
24. nedeľa po ZSD

582 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
25. nedeľa po ZSD

538 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
26. nedeľa po ZSD

512 / 0 
09.10.2006 -

Liturgický rok
27. nedeľa po ZSD

473 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 11-12

1284 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 22

1089 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 24

1186 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 27-29

1353 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 32-33

1115 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 34

1260 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 38

1073 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 39

1009 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 10, 40

1037 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 11, 23-30

1271 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstanie / 1 Kor 15, 14 / Mk 9, 30-32 / Rim 8, 17

1382 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 3, 2 / Mt 17, 1-13 / Jn 1, 26.29 / Kríž / Nasledovanie Krista

2033 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Obrátenie / Zjavenie / Mk 17, 9-13

1001 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Samota / Meditácia / Mk 9, 2-8 / Lk 9, 28-36 / Mt 17, 1-8

1449 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 367/2006
Téma: Sobota po 4. nedeli po ZSD / Rim 8, 14-21

618 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 368/2006
Téma: Pondelok po 7. nedeli po ZSD / Mt 16, 1-6

1033 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 369/2006
Téma: Utorok po 7. nedeli po ZSD / Mt 16, 6-12

705 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 370/2006
Téma: Pondelok po 29. nedeli po ZSD / Mk 8, 11-21

948 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 371/2006
Téma: Štvrtok po 29. nedeli po ZSD / Mk 9, 10-15

829 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 372/2006
Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16 // Hebr 10, 31

1166 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 373/2006
Téma: Streda po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 44-50

872 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 374/2006
Téma: Lk 5, 27-28

1177 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 375/2006
Téma: Lk 7, 12

1210 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 376/2006
Téma: Lk 7, 36-38

1299 / 0 
06.10.2006 -

Liturgický rok
18. nedeľa po ZSD

582 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 13

1258 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 18-20

1263 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 21-23

1237 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 24-25

1304 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 7, 28-29

1168 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 8, 8-10

1328 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 8, 34

1218 / 0 
06.10.2006 -

Archív
Téma: Mt 9, 5-7

1188 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 359/2006
Téma: Spasiteľova chudoba / Mt 8, 20 / Lk 9, 58

1506 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 360/2006
Téma: Sobota po 3. nedeli po ZSD / Mt 8, 14-23

1219 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet