26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Zmätok, do ktorého sú ľudia pohrúžení, pochádza z toho, že večer nevedia, prečo vstali a prečo ráno začnú znova.

~P. Doncoeur ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svadba a víno / Jn 2, 1-11

1188 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vzťah k Svätému písmu / Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1126 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sväté písmo učí pravde / Lk 4, 21-30

1539 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Navzájom sa potrebujeme / Lk 5, 1-11

1378 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Áno šťastiu / Lk 6, 17. 20-26

1260 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Byť milosrdný / Lk 6, 27-38

1278 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1508 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1259 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokánie / Lk 13, 1-9

1382 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

1376 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

1294 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pašie / Lk 23, 1-49

1135 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

1299 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

1390 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Ježiš sa pýta na našu lásku / Jn 21, 1-14

1348 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Je potrebné prosiť o duchovné povolania / Jn 10, 27-30

1255 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Právo na lásku / Jn 13, 31-33a. 34-35

1254 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Učme sa od Ježiša milovať / Jn 14, 23-29

1674 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Budovať jednotu / Jn 17, 20-26

1305 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

1344 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Milované tajomstvo / Jn 16, 12-15

1126 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Choď v pokoji! / Lk 7, 36-50

1362 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1213 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1632 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Oslovenie v čase / Lk 10, 1-9

1542 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Si môj blížny? / Lk 10, 25-37

1477 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Aktuálne zamyslenie / Lk 10, 38-42

1368 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlime sa / Lk 11, 1-13

1164 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Mamona / Lk 12, 13-21

1281 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bdelosť / Lk 12, 32-48

1377 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Naša Nanebovzatá Panna Mária / Lk 1, 39-56

1944 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Spása je aj v našich rukách / Lk 13, 22-30

1342 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokora kontra pýcha / Lk 14, 1. 7-14

1559 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Lk 14, 25-33

1622 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svet má márnotratných synov / Lk 15, 1-10

1500 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Predvídavosť / Lk 16, 1-13

1190 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Boh nás stvoril jedného pre druhého / Lk 16, 19-31

1398 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sila viery / Lk 17, 5-10

1198 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1770 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlitba je zrkadlom života / Lk 18, 1-8

1471 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Farizej a mýtnik / Lk 18, 9-14

1027 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Šťastný Zachej

1169 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Verím v život večný / Lk 20, 27 - 38

995 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Život / Lk 21, 5-19

1622 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kristus žije a kraľuje / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1754 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bližšie k Bohu / Mt 24, 37-44

1077 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pravý advent / Mt 3, 1-12

2275 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: „Čo ste vyšli na púšť vidieť?” / Mt 11, 2-11

1253 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 431/2006
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Kol 1, 12-18

733 / 0 
28.11.2006 -

Homília
Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16

1463 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 432/2006
Téma: Mk 6,20

1104 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 433/2006
Téma: Lk 11, 28

1184 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 434/2006
Téma: Lk 6,18

1310 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Rim 3,28 / Gal 2,16

926 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Svätosť / Jn 12, 24-25 / Ef 1, 4-5

1596 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Večný život

928 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Apoštol Pavol

1032 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Apoštol Bartolomej

1127 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Apoštol Tomáš / Pochybnosť

1350 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Apoštol Filip

1130 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Svätý Gregor Veľký

504 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Apoštol Matúš

1270 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 9-11

1201 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 12-13

1267 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 14

1085 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 15-16

1078 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 17-18

1163 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 19

1031 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 21

1111 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 20

1086 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 22

1012 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 23

1036 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 24

1104 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 25

1101 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 30-31

1086 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 26

1015 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 33-34

1247 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 5, 35-36

1100 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 1-2

1059 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 20-21

1249 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 22

1136 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 23

1233 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 24

1208 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 25

1180 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 26

1375 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 27

1097 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 28-29

1130 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 6, 30-31

1151 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 7, 36-37

1203 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 7, 38

1100 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 7, 47-48

1093 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 8, 15

1093 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 8, 16

1233 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 8, 20-21

1214 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 9, 54-55

1142 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 10, 8-9

1165 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 11, 1

1066 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 11, 2-3

1035 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 11, 4

1118 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 11, 41

1253 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet