19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nič nemožno do konca premyslieť, všetko možno do konca vydržať.

~Karol Irzykowski ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,41-51 / Nesomri a ovládaj sa!

1266 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,51-58 / Rozdielny pohľad na slovo žiť.

1241 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,60-69 / Správne rozumieme?

1182 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 7,1-8.14-15.21-23 / Božie je viac ako ľudské,

1198 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 7,31-37 / Problém mravnosti

1436 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 8,27-35 / Vyznávame svojím životom.

1260 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 9,30-37 / Veľkosť služby.

1443 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 9,38-43.45.47-48 / Prekážky manželstva.

1376 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10, 2-16 / Krása sa rokmi nestráca.

1376 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10,17-30 / Hriech je hriech.

1497 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,35-45 / Mať správny vzťah k majetku.

1335 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,46-52 / Vidieť hriechy proti vlastníctvu.

1396 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,28b-34 / Láska sa prejavuje aj slovom.

1362 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,38 / Česť je veľký poklad.

1168 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 13,24-32 / Neklam seba a iných.

1751 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Cirkev

1068 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Krista Kráľa / Jn 18,37

1843 / 0 
20.12.2006 -

Výstrižky...
Téma: Masmédia

960 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 441/2006
Téma: Lk 6, 22

925 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 442/2006
Téma: Lk 14, 24

1113 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 443/2006
Téma: Lk 2, 14

1161 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 444/2006
Téma: Mt 2, 11

1379 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 445/2006
Téma: Mt 2, 14

2170 / 0 
14.12.2006 -

Homília
Téma: Spoznať pravdu / Pravda / Poznanie

1581 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora. / Mk 13, 33-37 / Je Desatoro časové?

1286 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora./ Mk 1,1-8 / Desatoro nás pripravuje na stretnutie s Pánom.

1182 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Jn 1,6-8,19-28 / Rozum a slobodná vôľa.

813 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Lk 1,26-38 / Mária je nám vzorom.

1182 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Ja som Pán, Boh... / Lk 2,16-21 / Mária je Bohorodička.

754 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Jn 1,1-12 / Naša povinnosť poznávať Boha.

1112 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 02,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1339 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 2,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1322 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Krst Pána / Mk 1,7-11 / Hriechy proti zbožnosti.

1720 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Boh pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť.

1236 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Ako Cirkev chápe svätosť

1254 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,21-28

1341 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,29-39 / Meno, ktoré uzdravuje.

1340 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,40-45 / Právo na dobré meno.

1385 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 18, 22

559 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 19, 2-7

1002 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 20, 1-2

977 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 21, 8

1109 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 31

899 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 57-61

865 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 62

850 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 18

1078 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 42

1069 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 1-2

1052 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 5

1080 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 29

1145 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 4

930 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 5

980 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 6-8

841 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 11

966 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 14

873 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 17

993 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 18

1057 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 40-42

873 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 46

988 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 47-48

1093 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 2, 4

975 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 3, 3

1061 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 435/2006
Téma: Mt 16, 18

1235 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 436/2006
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1058 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 437/2006
Téma: Lk 1, 39

1386 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 438/2006
Téma: Lk 4, 22

2115 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 439/2006
Téma: Mt 17, 5

1353 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 440/2006
Téma: Lk 1, 13

1881 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Čo od nás očakáva Boh? / Nový rok

1683 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Krst. Jedno slovo...? / Lk 3, 15-16, 21-22

1536 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svadba a víno / Jn 2, 1-11

1180 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vzťah k Svätému písmu / Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1122 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sväté písmo učí pravde / Lk 4, 21-30

1515 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Navzájom sa potrebujeme / Lk 5, 1-11

1359 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Áno šťastiu / Lk 6, 17. 20-26

1248 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Byť milosrdný / Lk 6, 27-38

1271 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1498 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1255 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokánie / Lk 13, 1-9

1376 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

1373 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

1290 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pašie / Lk 23, 1-49

1133 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

1293 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

1383 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Ježiš sa pýta na našu lásku / Jn 21, 1-14

1345 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Je potrebné prosiť o duchovné povolania / Jn 10, 27-30

1253 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Právo na lásku / Jn 13, 31-33a. 34-35

1250 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Učme sa od Ježiša milovať / Jn 14, 23-29

1669 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Budovať jednotu / Jn 17, 20-26

1301 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

1341 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Milované tajomstvo / Jn 16, 12-15

1123 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Choď v pokoji! / Lk 7, 36-50

1346 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1196 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1624 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Oslovenie v čase / Lk 10, 1-9

1530 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Si môj blížny? / Lk 10, 25-37

1460 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Aktuálne zamyslenie / Lk 10, 38-42

1346 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlime sa / Lk 11, 1-13

1156 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Mamona / Lk 12, 13-21

1270 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bdelosť / Lk 12, 32-48

1366 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet