19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Poklad v nebi je vytváraný práve z toho, čoho sa máme zriecť v prospech druhých. Tento poklad nemôže byť nikým a ničím ohrozený. Kto žije pre druhých je bohatý nie pre seba, ale pre Boha. Človek má pred Bohom to, čo už nemá, čoho sa v prospech druhých zriekol.

~J. Mánek ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 14

1130 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 17

1190 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 18

1194 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 4, 29

1244 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 4, 48

1266 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 3

1171 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 6

1150 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 8-9

1161 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 26

1152 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 39

1140 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 2

1210 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 9

1241 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 18

1175 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 19

1216 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 28-29

1153 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 67

966 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 7, 17

1050 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 25

1180 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 31-32

1217 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 2-3

1185 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 6

1164 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 3/2007
Téma: Mt 2, 19-20

1550 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 4/2007
Téma: Mk 1, 4

996 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 5/2007
Téma: Lk 2, 21

1195 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 6/2007
Téma: Mt 5, 13-14

1909 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 7/2007
Téma: Lk 2, 52

1310 / 0 
12.01.2007 -

Myšlienky... 2/2007
Téma: Skutky / Jak 2, 17

1453 / 0 
08.01.2007 -

Homília
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

1593 / 0 
08.01.2007 -

Myšlienky... 1/2007
Téma: Jn 20, 31

1732 / 0 
08.01.2007 -

Úvaha
Téma: Mk 11, 24

829 / 0 
04.01.2007 -

Homília
Téma: Mária - Matka Božia i Matka naša / Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

3094 / 0 
02.01.2007 -

Homília
Téma: Panna Mária v dôvere veriaceho ľudu.

2746 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1247 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1446 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1348 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 446/2006
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Sk 11, 19-30

749 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 447/2006
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1901 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

2642 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 448/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Sk 20, 16-18; 28-36

1012 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 449/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Jn 17, 1-13

1474 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1241 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1458 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20; Mt 28, 18-20

1719 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1724 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1248 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1330 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1110 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1128 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1298 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1145 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1064 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1013 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 450/2006
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1184 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 451/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Kol 3, 12-16

791 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1202 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

976 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1151 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1161 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

933 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2573 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 452/2006
Téma: Nedeľa pred Bohozjavení / Mk 1, 1-8

839 / 0 
30.12.2006 -

Príhovor
Téma: Sobášny príhovor.

6169 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 453/2006
Téma: Lk 3, 4-5

1170 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 454/2006
Téma: Mt 3, 17

1565 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 455/2006
Téma: Jn 1, 29b

1348 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 456/2006
Téma: Mt 4, 17

1682 / 0 
27.12.2006 -

Homília
Téma: Bolesť a viera.

1749 / 0 
21.12.2006 -

Homília
Téma: Kristova láska / Rim 8, 35

1511 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,12-15 / Predsavzatie: Úcta k menu Božiemu.

1415 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 9,2-10 / Dajme úctu menu Pána Ježiša.

1525 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Jn 2,13-15 / Vec úcty.

1295 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 3,14-21 / Nedeľa - čas oddychu.

1379 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Lk 2,41-51a / Sv. Jozef a práca.

1535 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 12,20-23 / Nedeľné ráno a hlas zvonov.

1329 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zvestovanie Pána / Lk 1,26-38 / Dôležitý oznam.

2481 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Kvetná nedeľa / Mk 14,1-15,47 / Hosanna a ukrižuj ho!

1632 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zelený štvrtok / Jn 13,1-15 / Moja svätá omša.

1660 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42 / V kríži viďme svoju spásu.

2397 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Biela sobota / Mk 16,1-8 / Prázdny hrob.

2029 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 20,1-9 / Veľkonočné ráno.

1244 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Mt 28,8-15 / Nesmieme mlčať.

1475 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Mt 28,8-15 / Ovocie sviatočného dňa.

1472 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Lk 24,35-48 / Nedeľa je deň pokoja.

1524 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 10, 11-18 / Môj otec, môj manžel, moja matka, moja manželka.

1492 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 15,1-8 / Pocit zodpovednosti.

1355 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 15,9-17 / Rodina bez lásky.

1592 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 15,26-27; 16,12-15 / Vydávať svedectvo.

1613 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 14,23-26 / Výchova a Duch Svätý.

1486 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Mt 28,16-20 / Múdrosť a výchova.

1541 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Božie Telo / Mk 14,12-16, 22-26 / Úcta k Telu a Krvi Pána Ježiša.

2145 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 3,20-35 / Nezabúdajme na piaty príkaz Desatora!

1464 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 4,26-34 / Cirkev a ľudské telo

1504 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 4, 35-41 / Samovražda.

1345 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 5,21-43 / Je to jednoducho vražda!

1446 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 6,1-6 / Hriech horší od Herodesovho.

1334 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 6,7-13 / Aby sme žili.

1258 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 6,30-34 / Učiť sa nezabil

1346 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Ef 4,1-6 / Hnev zabíja.

1476 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,24-35 / Je časové hovoriť o šiestom a deviatom príkaze?

1145 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Premenenie Pána / Mk 9, 2-10 / Nestarnúci príkaz-

1770 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet