26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešené zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť.

~Salinger~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok A / Mt 25,31-46 / Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých

663 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Zvestovania Pána cez rok A / Lk 1,26-38 / Boh chce našu spoluprácu

603 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa cez rok A / Mt 4,1-11 / Hriech — vec veľmi vážna

1549 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa cez rok A / Mk 9,2-10 / Vážne pozrime na Ukrižovaného

627 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa cez rok A / Jn 4,5-22 / Naša potreba stretnúť sa s Kristom

1396 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa cez rok A / Jn 9,1-41 / Duševná slepota

1201 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa cez rok A / Jn 11,1-45 / Pochopiť svoje umieranie

1122 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Prvá adventná nedeľa cez rok A / Oznamuje sa nám príchod Krista / Mt 24,44

1410 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Druhá adventná nedeľa cez rok A / Svet nás pozná podľa toho, ako žijeme / Mt 3,1-12

1353 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie cez rok A / Lk 1,26-38 / Mária chce byť naším vzorom

2046 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Tretia adventná nedeľa cez rok A / Mt 11,2-11 / V advente učme sa tomu, čo chce od nás Pán

1461 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Štvrtá adventná nedeľa cez rok A / Osobnosť svätého Jozefa stále poučná a aktuálna / Mt 1,18-24

1573 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša - polnočná cez rok A / Lk 2,1-14 / Najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva

1490 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša - omša cez deň cez rok A / Stáročia neubrali na dnešnom dni / Jn 1,1-18

1292 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Štefana - prvého mučeníka cez rok A / Mt 10,17-22 / Svätý Štefan nás učí vytrvať do konca

1958 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Svätá rodina cez rok A / Mt 2,13-15.19-23 / Pohľad našej rodiny na Svätú rodinu

1966 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Nový rok cez rok A / Lk 2,16-21 / Nasledujme príklad Márie

1149 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Zjavenie Pána - Traja králi cez rok A / Mt 2,1-12 / Boh si nás vedie

1879 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Nedeľa Krstu Pána cez rok A / Mt 3,13-17 / Prežiť svoj krst

893 / 0 
29.01.2007 -

Myšlienky... 9/2007
Téma: Nechajte ma odísť do domu Otca / Prosba pápeža Jána Pavla II. v posledných chvíľach života.

1901 / 0 
27.01.2007 -

Myšlienky... 8/2007
Téma: ...aby všetci boli jedno... (Jn 17,21) / Jednota

1897 / 0 
15.01.2007 -

Homília
Téma: Milovať budeš Pána, svojho Boha / Mt 22,37 / Milujem - teda som!

1753 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: sv. Štefan / Sk 7,59-60

1598 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 3, 22 / Jn 3,5

1258 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 2,14 / 2 Kor 4,6

1132 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Vianoce / Narodenie Pána /

2587 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 2, 11 / Vianoce / Narodenie Pána

2414 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Sv. Štefan

1352 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Flp 2,6-7 / Jn 1,12 / Gal 4,4-5

1328 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Flp 4,4.5 / Sof 3,17

971 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 14

1133 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 17

1193 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 18

1198 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 4, 29

1247 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 4, 48

1268 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 3

1173 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 6

1154 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 8-9

1163 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 26

1156 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 39

1144 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 2

1213 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 9

1246 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 18

1178 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 19

1223 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 28-29

1157 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 67

969 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 7, 17

1051 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 25

1180 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 31-32

1220 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 2-3

1189 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 6

1166 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 3/2007
Téma: Mt 2, 19-20

1555 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 4/2007
Téma: Mk 1, 4

999 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 5/2007
Téma: Lk 2, 21

1198 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 6/2007
Téma: Mt 5, 13-14

1910 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 7/2007
Téma: Lk 2, 52

1314 / 0 
12.01.2007 -

Myšlienky... 2/2007
Téma: Skutky / Jak 2, 17

1455 / 0 
08.01.2007 -

Homília
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

1605 / 0 
08.01.2007 -

Myšlienky... 1/2007
Téma: Jn 20, 31

1739 / 0 
08.01.2007 -

Úvaha
Téma: Mk 11, 24

830 / 0 
04.01.2007 -

Homília
Téma: Mária - Matka Božia i Matka naša / Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

3155 / 0 
02.01.2007 -

Homília
Téma: Panna Mária v dôvere veriaceho ľudu.

2772 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1251 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1448 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1351 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 446/2006
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Sk 11, 19-30

751 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 447/2006
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1904 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

2652 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 448/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Sk 20, 16-18; 28-36

1017 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 449/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Jn 17, 1-13

1479 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1245 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1460 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20; Mt 28, 18-20

1723 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1746 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1251 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1332 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1112 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1130 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1307 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1153 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1078 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1047 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 450/2006
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1187 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 451/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Kol 3, 12-16

792 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1210 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

979 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1155 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1166 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

939 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2627 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 452/2006
Téma: Nedeľa pred Bohozjavení / Mk 1, 1-8

841 / 0 
30.12.2006 -

Príhovor
Téma: Sobášny príhovor.

6198 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 453/2006
Téma: Lk 3, 4-5

1174 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 454/2006
Téma: Mt 3, 17

1568 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 455/2006
Téma: Jn 1, 29b

1351 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 456/2006
Téma: Mt 4, 17

1683 / 0 
27.12.2006 -

Homília
Téma: Bolesť a viera.

1754 / 0 
21.12.2006 -

Homília
Téma: Kristova láska / Rim 8, 35

1516 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,12-15 / Predsavzatie: Úcta k menu Božiemu.

1415 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 9,2-10 / Dajme úctu menu Pána Ježiša.

1529 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet