8.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď klesám, vezmem do rúk Sväté písmo. Tam znova nájdem posilu. Ono mi dá novú silu. Ako? Tak, že všetko, čo je tam, beriem ako Božie slovo, čím naozaj aj je. A keď sa mi Boh prihovára, znamená to, že je so mnou. Sväté písmo je aj dnes Boží hlas vo svete: hlas, ktorý teší a posilňuje, dodáva odvahu, vlieva nádej a šíri lásku a porozumenie.

~Matka Tereza ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Sv. Petra a Pavla /

2265 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Tomáš / Apoštol /

1124 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Benedikt

606 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Bartolomej / Apoštol /

1086 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Michal / Anjel /

2451 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Andrej / Apoštol /

1093 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 41/2010
Téma: Mt 9, 9-13 / Matúš / Obrátenie /

1521 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 42/2010
Téma: Mt 2, 17-18

1485 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 43/2010
Téma: Mt 9, 1-8

1701 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 44/2010
Téma: Mt 7, 1-20 / Gal 5, 22-23 / Súd / Posudzovanie /

2007 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 45/2010
Téma: Mt 25, 31-46 /

820 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 46/2010
Téma: Kresťanstvo / Duchovný život /

1902 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 47/2010
Téma: Predsavzatie / Nový rok /

1617 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 48/2010
Téma: Sväté písmo / Ez 33, 32 / Mt 7, 24 /

1580 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 49/2010
Téma: Modlitba / Lk 18, 11 /

1028 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 50/2010
Téma: Spravodlivosť / Hebr 10, 30 / 2 Pt 3, 13 /

1251 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 51/2010
Téma: Hriech / Gn 39, 9 /

1255 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 52/2010
Téma: Slovo / Reč / Prís 10, 19 /

10193 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 53/2010
Téma: Mk 3, 34-35

2000 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 54/2010
Téma: Mk 4, 1

3104 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5, 38-48

1688 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 10, 37-42 / Povolanie

1722 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 11, 25-30

1631 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 11, 25-30

1655 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13, 24-43 / Modlitba

1761 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Krl 3,5.7-12

532 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Krl 3,5.7-12

502 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14, 13-21

1359 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 18, 15-23

1303 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 18, 15-23

1245 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 23, 1-12

1322 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 33-37

1221 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sol 5, 16-24

1024 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 1, 26-38

1752 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 2, 1-14

1102 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 12-15

1217 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 9, 8-15

539 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1454 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 15, 9-17

1487 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 3, 9-15

886 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 6, 1-6

1321 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 30/2010
Téma: Pohrebný príhovor

4968 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 31/2010
Téma: Hriech

655 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 32/2010
Téma: Mk 4, 26-34 / Božie Kráľovstvo / Evanjelizácia /

1902 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 33/2010
Téma: Kresťanstvo

1750 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 34/2010
Téma: Rozhodovanie

507 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 35/2010
Téma: Život / Dar života / Vďačnosť / Ž 118, 24

1346 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 36/2010
Téma: Mk 5, 1-20 / Mk 7, 21-22 / Rim 1, 29-31

1656 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 37/2010
Téma: Poznanie / Sväté písmo / Biblia

1384 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 38/2010
Téma: Mk 6, 7-13 / Mt 10, 5-15 / Lk 9, 1-5 / Evanjelizácia

2378 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 39/2010
Téma: Mt 9, 36 / Kňaz /

1925 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 40/2010
Téma: Mt 6, 33

1323 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Smiech / Humor

1135 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Popol / Kríž

1358 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Výchova

1017 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vzkriesenie

1612 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc

1727 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 20, 19-31

1465 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Pt 2, 4-9

633 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 14, 15-21

1390 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 9, 1-41

1453 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 11, 1-45

1403 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 13-35

1537 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 19/2010
Téma: 1 Kor 12, 18-20 / Jednota

1122 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 20/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1215 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 21/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1028 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 22/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

866 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 23/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Všímavosť / Lk 15, 11-32

996 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 24/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

966 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 25/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

984 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 26/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1032 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 27/2010
Téma: Mt 12, 25

1058 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 28/2010
Téma: Mt 8, 28

1693 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 29/2010
Téma: Mt 12, 43-44

1087 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5,1-12a

1162 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 21,33-43

1310 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 22, 34-40

1329 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sam 3,3b-10.19

527 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 7,1-8.14-15.21-23

1258 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 18,20-32

559 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 2,7-9; 3,1-7

1121 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 1,12-14

964 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,1-23

1145 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,24-43

828 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1308 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1279 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodičia / Deti

2131 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodina / Lk 2, 41-52

1747 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Štefan / Diakon

673 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 24-32

1502 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo / Problémy / Hebr 4, 14-16

1749 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Desatoro / Dekalóg / Blahoslavenstva / Jn 15, 11

1508 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Žiarlivosť / Manželstvo /

1477 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rozvod

516 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 10, 2-16

1271 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vernosť / Cudzoložstvo / Jn 8, 1-11

1332 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Krása / Príroda

604 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1555 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

3739 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2319 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet