22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Dobrota Krista nie je slabosťou. Dať život za druhých je prejav sily, nie slabosti.

~GEORGE A. MALONEY~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
20.12.2006 -

Myšlienky... 442/2006
Téma: Lk 14, 24

1103 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 443/2006
Téma: Lk 2, 14

1152 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 444/2006
Téma: Mt 2, 11

1371 / 0 
20.12.2006 -

Myšlienky... 445/2006
Téma: Mt 2, 14

2156 / 0 
14.12.2006 -

Homília
Téma: Spoznať pravdu / Pravda / Poznanie

1560 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora. / Mk 13, 33-37 / Je Desatoro časové?

1272 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora./ Mk 1,1-8 / Desatoro nás pripravuje na stretnutie s Pánom.

1171 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Jn 1,6-8,19-28 / Rozum a slobodná vôľa.

808 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Úvod do Desatora / Lk 1,26-38 / Mária je nám vzorom.

1171 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Ja som Pán, Boh... / Lk 2,16-21 / Mária je Bohorodička.

740 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Jn 1,1-12 / Naša povinnosť poznávať Boha.

1099 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 02,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1318 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mt 2,1-12 / Svedomie. / Zjavenie Pána

1313 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Krst Pána / Mk 1,7-11 / Hriechy proti zbožnosti.

1704 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Boh pozýva k modlitbe a v modlitbe nás chce zmeniť.

1221 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,14-20 / Ako Cirkev chápe svätosť

1240 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Mk 1,21-28

1326 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,29-39 / Meno, ktoré uzdravuje.

1325 / 0 
02.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,40-45 / Právo na dobré meno.

1372 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 18, 22

553 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 19, 2-7

991 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 20, 1-2

968 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 21, 8

1091 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 31

890 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 57-61

857 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 22, 62

841 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 18

1066 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 23, 42

1059 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 1-2

1037 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 5

1071 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Lk 24, 29

1134 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 4

920 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 5

968 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 6-8

828 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 11

958 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 14

868 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 17

986 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 18

1038 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 40-42

866 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 46

974 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 1, 47-48

1074 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 2, 4

967 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 3, 3

1042 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 435/2006
Téma: Mt 16, 18

1214 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 436/2006
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1046 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 437/2006
Téma: Lk 1, 39

1369 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 438/2006
Téma: Lk 4, 22

2077 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 439/2006
Téma: Mt 17, 5

1315 / 0 
02.12.2006 -

Myšlienky... 440/2006
Téma: Lk 1, 13

1855 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Čo od nás očakáva Boh? / Nový rok

1667 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Krst. Jedno slovo...? / Lk 3, 15-16, 21-22

1511 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svadba a víno / Jn 2, 1-11

1148 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vzťah k Svätému písmu / Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1093 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sväté písmo učí pravde / Lk 4, 21-30

1489 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Navzájom sa potrebujeme / Lk 5, 1-11

1342 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Áno šťastiu / Lk 6, 17. 20-26

1222 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Byť milosrdný / Lk 6, 27-38

1250 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1471 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1210 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokánie / Lk 13, 1-9

1358 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

1360 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

1266 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pašie / Lk 23, 1-49

1124 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

1273 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

1364 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Ježiš sa pýta na našu lásku / Jn 21, 1-14

1316 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Je potrebné prosiť o duchovné povolania / Jn 10, 27-30

1229 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Právo na lásku / Jn 13, 31-33a. 34-35

1213 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Učme sa od Ježiša milovať / Jn 14, 23-29

1646 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Budovať jednotu / Jn 17, 20-26

1266 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

1312 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Milované tajomstvo / Jn 16, 12-15

1098 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Choď v pokoji! / Lk 7, 36-50

1327 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1184 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1604 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Oslovenie v čase / Lk 10, 1-9

1510 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Si môj blížny? / Lk 10, 25-37

1445 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Aktuálne zamyslenie / Lk 10, 38-42

1318 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlime sa / Lk 11, 1-13

1143 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Mamona / Lk 12, 13-21

1257 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bdelosť / Lk 12, 32-48

1342 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Naša Nanebovzatá Panna Mária / Lk 1, 39-56

1896 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Spása je aj v našich rukách / Lk 13, 22-30

1329 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pokora kontra pýcha / Lk 14, 1. 7-14

1529 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Lk 14, 25-33

1584 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Svet má márnotratných synov / Lk 15, 1-10

1469 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Predvídavosť / Lk 16, 1-13

1163 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Boh nás stvoril jedného pre druhého / Lk 16, 19-31

1379 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Sila viery / Lk 17, 5-10

1185 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1739 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Modlitba je zrkadlom života / Lk 18, 1-8

1446 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Farizej a mýtnik / Lk 18, 9-14

1011 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Šťastný Zachej

1153 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Verím v život večný / Lk 20, 27 - 38

981 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Život / Lk 21, 5-19

1596 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kristus žije a kraľuje / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1698 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Bližšie k Bohu / Mt 24, 37-44

1055 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Pravý advent / Mt 3, 1-12

2250 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: „Čo ste vyšli na púšť vidieť?” / Mt 11, 2-11

1231 / 0 
28.11.2006 -

Myšlienky... 431/2006
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Kol 1, 12-18

715 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet