27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak chceš večnú pamiatku, nepíš svoje meno na budovy, ale prines trofeje dobrých skutkov! Chceš sa zvečniť? Konaj dobré skutky! Nič neurobí tvoje meno nesmrteľným natoľko ako meno dobrých skutkov. Lebo okrem nich nič nezvečňuje pamiatku: ani budovy, ani pamätníky, ani nič podobné.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Sv. Petra a Pavla /

2372 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Tomáš / Apoštol /

1139 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Benedikt

614 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Bartolomej / Apoštol /

1099 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Michal / Anjel /

2466 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Andrej / Apoštol /

1107 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 41/2010
Téma: Mt 9, 9-13 / Matúš / Obrátenie /

1545 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 42/2010
Téma: Mt 2, 17-18

1499 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 43/2010
Téma: Mt 9, 1-8

1752 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 44/2010
Téma: Mt 7, 1-20 / Gal 5, 22-23 / Súd / Posudzovanie /

2035 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 45/2010
Téma: Mt 25, 31-46 /

830 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 46/2010
Téma: Kresťanstvo / Duchovný život /

1910 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 47/2010
Téma: Predsavzatie / Nový rok /

1629 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 48/2010
Téma: Sväté písmo / Ez 33, 32 / Mt 7, 24 /

1599 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 49/2010
Téma: Modlitba / Lk 18, 11 /

1049 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 50/2010
Téma: Spravodlivosť / Hebr 10, 30 / 2 Pt 3, 13 /

1262 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 51/2010
Téma: Hriech / Gn 39, 9 /

1272 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 52/2010
Téma: Slovo / Reč / Prís 10, 19 /

10210 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 53/2010
Téma: Mk 3, 34-35

2030 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 54/2010
Téma: Mk 4, 1

3114 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5, 38-48

1709 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 10, 37-42 / Povolanie

1754 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 11, 25-30

1660 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 11, 25-30

1698 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13, 24-43 / Modlitba

1781 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Krl 3,5.7-12

542 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Krl 3,5.7-12

512 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14, 13-21

1372 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 18, 15-23

1314 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 18, 15-23

1261 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 23, 1-12

1338 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 33-37

1248 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sol 5, 16-24

1033 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 1, 26-38

1763 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 2, 1-14

1126 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 12-15

1231 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 9, 8-15

547 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1471 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 15, 9-17

1538 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 3, 9-15

898 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 6, 1-6

1358 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 30/2010
Téma: Pohrebný príhovor

5017 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 31/2010
Téma: Hriech

663 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 32/2010
Téma: Mk 4, 26-34 / Božie Kráľovstvo / Evanjelizácia /

1943 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 33/2010
Téma: Kresťanstvo

1763 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 34/2010
Téma: Rozhodovanie

536 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 35/2010
Téma: Život / Dar života / Vďačnosť / Ž 118, 24

1364 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 36/2010
Téma: Mk 5, 1-20 / Mk 7, 21-22 / Rim 1, 29-31

1680 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 37/2010
Téma: Poznanie / Sväté písmo / Biblia

1398 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 38/2010
Téma: Mk 6, 7-13 / Mt 10, 5-15 / Lk 9, 1-5 / Evanjelizácia

2453 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 39/2010
Téma: Mt 9, 36 / Kňaz /

1952 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 40/2010
Téma: Mt 6, 33

1344 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Smiech / Humor

1151 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Popol / Kríž

1368 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Výchova

1026 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vzkriesenie

1626 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc

1744 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 20, 19-31

1480 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Pt 2, 4-9

641 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 14, 15-21

1409 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 9, 1-41

1472 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 11, 1-45

1418 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 13-35

1569 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 19/2010
Téma: 1 Kor 12, 18-20 / Jednota

1136 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 20/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1230 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 21/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1043 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 22/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

882 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 23/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Všímavosť / Lk 15, 11-32

1005 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 24/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

975 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 25/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

996 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 26/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1050 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 27/2010
Téma: Mt 12, 25

1085 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 28/2010
Téma: Mt 8, 28

1742 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 29/2010
Téma: Mt 12, 43-44

1101 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5,1-12a

1188 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 21,33-43

1324 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 22, 34-40

1340 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sam 3,3b-10.19

539 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 7,1-8.14-15.21-23

1273 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 18,20-32

570 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 2,7-9; 3,1-7

1132 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 1,12-14

975 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,1-23

1161 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,24-43

853 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1342 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1299 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodičia / Deti

2152 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodina / Lk 2, 41-52

1762 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Štefan / Diakon

682 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 24-32

1514 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo / Problémy / Hebr 4, 14-16

1766 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Desatoro / Dekalóg / Blahoslavenstva / Jn 15, 11

1523 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Žiarlivosť / Manželstvo /

1489 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rozvod

525 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 10, 2-16

1280 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vernosť / Cudzoložstvo / Jn 8, 1-11

1344 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Krása / Príroda

614 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1570 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

3756 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2339 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet