2.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Spreneverené nebo je najnebezpečnejšou chorobou zeme... robí ju prázdnou a človeka chorého.

~Ratzinger ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
09.09.2010 -

Myšlienky... 91/2010
Téma: Jak 3, 1-12 / Kol 4, 6 / Slovo / Jazyk / Komunikácia /

1651 / 0 
03.09.2010 -

Myšlienky... 86/2010
Téma: Smrť / Vzkriesenie / Nádej / 1 Kor 15, 51-53 /

2566 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 79/2010
Téma: Mt 16, 18

1616 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 80/2010
Téma: 2 Kor 11, 24-28

1521 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 81/2010
Téma: Ez 39, 7 / Božie meno

1405 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 82/2010
Téma: Gal 6, 16-25 / Svedectvo /

1556 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 83/2010
Téma: 2 Sam 12, 1-10

1608 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 84/2010
Téma: Nm 16, 40 / Čistota /

1579 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 74/2010
Téma: Mt 4, 19

2256 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 75/2010
Téma: Flp 3, 13-14

1512 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 76/2010
Téma: Ž 34, 16

910 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 77/2010
Téma: Rim 8, 28

1725 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 78/2010
Téma: Sk 9, 36

1475 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 69/2010
Téma: Mt 21, 21-22

1828 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 70/2010
Téma: 1 Kor 1, 1-9

1481 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 71/2010
Téma: 2 Tim 4, 9-22 / Zmysel života

1494 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 72/2010
Téma: Ž 71, 18

1493 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 73/2010
Téma: Jak 1, 19

2232 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 63/2010
Téma: Mt 15, 8

1509 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 64/2010
Téma: Mt 13, 44-45

1744 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 65/2010
Téma: Mt 13, 54-57

1800 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 66/2010
Téma: Mt 9, 18

2119 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 67/2010
Téma: Mt 14, 13

1885 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 68/2010
Téma: Mt 13, 36

3237 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 25, 41 / Zavrhnutie / Súd /

796 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Hnev / Láska / Služba

840 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokušenie / Hriech / Dôstojnosť / Rim 7, 19 /

713 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Odpustenie

836 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Poznanie

724 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Poznanie

747 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Púť

403 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 7, 59-60

629 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 18, 27

760 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 1, 24

695 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 16, 11-15

783 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 16, 7

632 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 8, 29

663 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 25, 5

766 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Jn 20, 16

855 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 5, 39

906 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 5, 20

872 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce /

2449 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 2, 13-15.19-23

1635 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo /

1503 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Sir 3, 3-7.14-17a

585 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätá Rodina /

1662 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce /

2145 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätá Rodina /

1458 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Advent / Advent v rodine /

1905 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce / Príprava na Vianoce /

2079 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Veľký pôst / Príprava na Veľkú noc /

1609 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 2, 19-23

1110 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Duch /

1323 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Duch /

1191 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 2, 1-11

1040 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Kor 1, 10-13.17

1038 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5, 1-12a /

959 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 25, 31-46 /

813 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 6b-11

1145 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Ľútosť / Predsavzatie /

1148 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Spoveď /

1083 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 2 Krn 36, 14-16.19-23

700 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Zadosťučinenie / Spoveď /

981 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc /

1880 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Jn 5, 1-6

1145 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Modlitba /

667 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1474 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Jn 3, 1-2 /

987 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Kresťanstvo /

1312 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 9, 30-37

1618 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätosť /

1027 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Jer 33, 14-16

500 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 55/2010
Téma: Mt 13, 57 / Viera /

888 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 56/2010
Téma: Múdrosť /

1064 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 57/2010
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / 1 Sol 1, 8 /

1218 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 58/2010
Téma: Čas / Život / Gal 4, 4 /

1476 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 59/2010
Téma: Učeník / Apoštol / Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-22 /

2140 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 60/2010
Téma: Mt 12, 36

1387 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 61/2010
Téma: Mt 14, 20

1657 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 62/2010
Téma: Mt 18, 7

2555 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Kaz 1,2;2,21-23

564 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Život / Človek / Bieda /

1424 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 12, 32-48

1409 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

1084 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

1005 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Kor 9, 24 / Jer 38, 4 - 6. 8 – 10 /

938 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 1 -4

1085 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 13, 22 - 30

1464 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 5 - 7. 11 - 13

1106 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Rim 8, 15. 26n

1038 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Evanjelizácia / Misie /

1457 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Žalm / Modlitba /

800 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: 2 Sol 3, 7-12

780 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Nový rok /

1476 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Nový rok /

1959 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Pavol /

1137 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Jozef /

680 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Jozef

600 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Marek / Evanjelista /

617 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Sv. Petra a Pavla /

2687 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet