27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kristovo zmŕtvychvstanie ako veľkonočné tajomstvo je dôkazom jeho božského poslania a akoby pečaťou jeho pravovernosti. Je tiež tajomstvom viery, pretože je úzko spojené s našim vykúpením a budúcou slávou i predzvesťou telesného vzkriesenia všetkých ľudí.

~W. Granat ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|
09.09.2010 -

Myšlienky... 91/2010
Téma: Jak 3, 1-12 / Kol 4, 6 / Slovo / Jazyk / Komunikácia /

1670 / 0 
03.09.2010 -

Myšlienky... 86/2010
Téma: Smrť / Vzkriesenie / Nádej / 1 Kor 15, 51-53 /

2605 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 79/2010
Téma: Mt 16, 18

1633 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 80/2010
Téma: 2 Kor 11, 24-28

1539 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 81/2010
Téma: Ez 39, 7 / Božie meno

1426 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 82/2010
Téma: Gal 6, 16-25 / Svedectvo /

1573 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 83/2010
Téma: 2 Sam 12, 1-10

1621 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 84/2010
Téma: Nm 16, 40 / Čistota /

1594 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 74/2010
Téma: Mt 4, 19

2291 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 75/2010
Téma: Flp 3, 13-14

1525 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 76/2010
Téma: Ž 34, 16

919 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 77/2010
Téma: Rim 8, 28

1745 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 78/2010
Téma: Sk 9, 36

1495 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 69/2010
Téma: Mt 21, 21-22

1867 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 70/2010
Téma: 1 Kor 1, 1-9

1501 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 71/2010
Téma: 2 Tim 4, 9-22 / Zmysel života

1512 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 72/2010
Téma: Ž 71, 18

1513 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 73/2010
Téma: Jak 1, 19

2258 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 63/2010
Téma: Mt 15, 8

1527 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 64/2010
Téma: Mt 13, 44-45

1765 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 65/2010
Téma: Mt 13, 54-57

1835 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 66/2010
Téma: Mt 9, 18

2152 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 67/2010
Téma: Mt 14, 13

1922 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 68/2010
Téma: Mt 13, 36

3287 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 25, 41 / Zavrhnutie / Súd /

812 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Hnev / Láska / Služba

858 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokušenie / Hriech / Dôstojnosť / Rim 7, 19 /

730 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Odpustenie

863 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Poznanie

741 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Poznanie

795 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Púť

418 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 7, 59-60

642 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 18, 27

782 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 1, 24

719 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 16, 11-15

807 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 16, 7

657 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 8, 29

676 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 25, 5

782 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Jn 20, 16

897 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 5, 39

931 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 5, 20

906 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce /

2472 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 2, 13-15.19-23

1649 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo /

1521 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Sir 3, 3-7.14-17a

595 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätá Rodina /

1729 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce /

2172 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätá Rodina /

1499 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Advent / Advent v rodine /

1915 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce / Príprava na Vianoce /

2106 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Veľký pôst / Príprava na Veľkú noc /

1627 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 2, 19-23

1144 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Duch /

1378 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Duch /

1225 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 2, 1-11

1073 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Kor 1, 10-13.17

1050 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5, 1-12a /

983 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 25, 31-46 /

828 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 6b-11

1164 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Ľútosť / Predsavzatie /

1163 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Spoveď /

1099 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 2 Krn 36, 14-16.19-23

711 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Zadosťučinenie / Spoveď /

999 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc /

1917 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Jn 5, 1-6

1170 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Modlitba /

676 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1527 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Jn 3, 1-2 /

1003 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Kresťanstvo /

1332 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 9, 30-37

1635 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätosť /

1046 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Jer 33, 14-16

509 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 55/2010
Téma: Mt 13, 57 / Viera /

906 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 56/2010
Téma: Múdrosť /

1079 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 57/2010
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / 1 Sol 1, 8 /

1246 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 58/2010
Téma: Čas / Život / Gal 4, 4 /

1488 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 59/2010
Téma: Učeník / Apoštol / Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-22 /

2197 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 60/2010
Téma: Mt 12, 36

1407 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 61/2010
Téma: Mt 14, 20

1673 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 62/2010
Téma: Mt 18, 7

2586 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Kaz 1,2;2,21-23

600 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Život / Človek / Bieda /

1468 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 12, 32-48

1460 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

1122 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

1043 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Kor 9, 24 / Jer 38, 4 - 6. 8 – 10 /

974 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 1 -4

1096 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 13, 22 - 30

1479 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 5 - 7. 11 - 13

1116 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Rim 8, 15. 26n

1056 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Evanjelizácia / Misie /

1475 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Žalm / Modlitba /

812 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: 2 Sol 3, 7-12

791 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Nový rok /

1488 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Nový rok /

1977 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Pavol /

1155 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Jozef /

690 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Jozef

612 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Marek / Evanjelista /

628 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Sv. Petra a Pavla /

2780 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet