11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek nie je hotová danosť, človek je poslanie, človek je úloha. Človek má úlohu spolupracovať so Svätým Duchom na svojom dokončení podľa Božieho plánu.

~Guevart~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodina / Lk 2, 41-52

1715 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Štefan / Diakon

662 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 24-32

1473 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo / Problémy / Hebr 4, 14-16

1727 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Desatoro / Dekalóg / Blahoslavenstva / Jn 15, 11

1481 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Žiarlivosť / Manželstvo /

1458 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rozvod

508 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 10, 2-16

1239 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vernosť / Cudzoložstvo / Jn 8, 1-11

1305 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Krása / Príroda

595 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1432 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

3626 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2277 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sväté premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

2034 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov Šiestich všeobecných koncilov

2119 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Jn 15,17 – 16,2

2064 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 7/2010
Téma: Sväté písmo / Klamstvo / Morálka / Ž 119, 105. 133. 135

1176 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 8/2010
Téma: Dar / Dávanie / Maličkosť / Mk 12, 44

1518 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 9/2010
Téma: Večný život / Jn 5, 24-29

1574 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 10/2010
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / Jn 4, 29

1728 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 11/2010
Téma: Duchovný boj / Bdelosť / 1 Pt 5, 8

1738 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 12/2010
Téma: Trpezlivosť / Evanjelizácia / 1 Kor 3, 6-7

1802 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 13/2010
Téma: Duchovný život / Flp 1, 6 / Hebr 12, 2

1781 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 14/2010
Téma: Ef 2, 13.19 / Evanjelizácia /

1396 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 15/2010
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 3, 6

1144 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 16/2010
Téma: Skutok / Evanjelizácia / 1 Kor 1, 27

1130 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 17/2010
Téma: Mt 10, 14

1908 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 18/2010
Téma: Mt 7, 28-29

1281 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 1/2010
Téma: 2 Kor 12, 7-10 / Nový rok

1718 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 2/2010
Téma: Zachej / Lk 19, 1-10 / Túžba

1532 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 3/2010
Téma: Jn 3, 30 / Pokora

1178 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 4/2010
Téma: Poklad v hlinených nádobách / 2 Kor 4, 6-12

1028 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 5/2010
Téma: Mt 8, 23-27

1556 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 6/2010
Téma: Mt 18, 12

1304 / 0 
17.12.2009 -

Príhovor
Téma: Božie dary sa neodmietajú

2768 / 0 
17.12.2009 -

Príhovor
Téma: Žalm 2, 1-6

1132 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 8/2009
Téma: Nemrhajme „svojím dychom“ / Ž 150, 6 / Sk 17, 28

721 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 9/2009
Téma: Mt 11, 16

3204 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 10/2009
Téma: Mt 11, 25

2926 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 11/2009
Téma: Mt 8, 8

3330 / 0 
12.08.2009 -

Príhovor
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie

732 / 0 
12.08.2009 -

Príhovor
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

781 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 1/2009
Téma: Mk 6, 14-29

1372 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 2/2009
Téma: Mk 3, 1-6

1182 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 3/2009
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 1-6

993 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 4/2009
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 7-13

1070 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 5/2009
Téma: Jn 16, 33

1868 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 6/2009
Téma: Jn 17, 21

2950 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 7/2009
Téma: Jn 7, 37-39

2952 / 0 
05.02.2009 -

Príhovor
Téma: Premenenie Pána

660 / 0 
05.02.2009 -

Príhovor
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-22

2136 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst

2470 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst

2448 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst / Jn 4, 9-25

3028 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: „Žiarlil som na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.“ (Ž 73, 3)

1684 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: „Pán ma zachránil, lebo si ma obľúbil.“ (Ž 18,20)

2983 / 0 
30.03.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst / Mt 4, 1-11

3121 / 0 
04.02.2008 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

1124 / 0 
04.02.2008 -

Myšlienky... 1/2008
Téma: Popolcová streda

3313 / 0 
04.02.2008 -

Myšlienky... 2/2008
Téma: 1. pôstna nedeľa

5148 / 0 
04.02.2008 -

Myšlienky... 3/2008
Téma: Jn 10, 28

4910 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 20/2007
Téma: Lk 24, 51

1202 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 21/2007
Téma: Jn 14, 6

1693 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 22/2007
Téma: Jn 14, 15

3776 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 23/2007
Téma: Jn 17,11

4618 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 24/2007
Téma: Jn 14, 27

4104 / 0 
16.06.2007 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Bohorodičky

2130 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 20/2007
Téma: Mt 7, 15

1956 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 21/2007
Téma: Mt 19, 27

2205 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 22/2007
Téma: Mt 7, 11

3562 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 23/2007
Téma: Mt 5, 1-2

2716 / 0 
15.06.2007 -

Myšlienky... 19/2007
Téma: „Nestresujte sa” / Mt 6, 22-33

2002 / 0 
29.05.2007 -

Homília
Téma: Sobášna homília

2820 / 0 
12.05.2007 -

Homília
Téma: Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

3335 / 0 
23.04.2007 -

Archív
Téma: Pascha

1523 / 0 
23.04.2007 -

Archív
Téma: Jn 19, 25 / Mk 16, 1

1501 / 0 
23.04.2007 -

Archív
Téma: Lk 9, 28

1084 / 0 
23.04.2007 -

Archív
Téma: Lk 6, 27

1109 / 0 
23.04.2007 -

Archív
Téma: Barnabáš, Sílas, Apollo, Pavol

963 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 11/2007
Téma: Prís 16, 17

902 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 12/2007
Téma: Najsladšie Srdce Spasiteľa a kňaz

1785 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 13/2007
Téma: Jn 8, 30

1240 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 14/2007
Téma: Jn 8, 39

1144 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 15/2007
Téma: Jn 4, 24

1169 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 16/2007
Téma: Jn 6, 5

1441 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 17/2007
Téma: Jn 10, 9

1666 / 0 
23.04.2007 -

Myšlienky... 18/2007
Téma: Jn 10, 27

2574 / 0 
13.03.2007 -

Pohrebný príhovor
Téma: Náš život – cesta s krížom.

16333 / 0 
13.03.2007 -

Homília
Téma: „Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1 Kor 6, 20).

1298 / 0 
13.03.2007 -

Homília
Téma: Ježiš odchádza k Otcovi.

1199 / 0 
13.03.2007 -

Príhovor
Téma: Prvé sväté prijímanie

6258 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Druhá nedeľa cez rok A / Jn 1,29-34 / Keď Ján videl, vyznal Ježiša Keď ja verím, svet musí vidieť vo mne Ježiša

1193 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tretia nedeľa cez rok A / Mt 4,12-23 / Apoštolát veriacich

1816 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Štvrtá nedeľa cez rok A / Mt5,l-12a / Prečo sa máme radovať?

703 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána - Hromnice cez rok A / Lk 2,22-40 / Panna Mária je naším vzorom služby a obety

1686 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Piata nedeľa cez rok A / Mt 5,13-16 / Svieťme skutkami

895 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Šiesta nedeľa cez rok A / Mt 5,17-37 / Niečo o výchove

633 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Siedma nedeľa cez rok A / Mt 5,38-48 / Pochopenie s blížnym

579 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Ôsma nedeľa cez rok A / Mt 6,24-34 / Nebuďte ustarostení o zajtrajšok

909 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa cez rok A / Mt 26,14-27,66 / Neopakovateľná dráma

720 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet