26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Dokonale môže veriť až ten, kto dokonale miluje, lebo stredom jeho života, jeho postojov a skutkov už nie je on sám, ale Ježiš.

~Romano Guardini~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 33-37

1171 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sol 5, 16-24

1008 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 1, 26-38

1705 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 2, 1-14

1084 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 12-15

1199 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 9, 8-15

488 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1417 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 15, 9-17

1451 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 3, 9-15

876 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 6, 1-6

1306 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 30/2010
Téma: Pohrebný príhovor

4863 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 31/2010
Téma: Hriech

646 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 32/2010
Téma: Mk 4, 26-34 / Božie Kráľovstvo / Evanjelizácia /

1877 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 33/2010
Téma: Kresťanstvo

1729 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 34/2010
Téma: Rozhodovanie

481 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 35/2010
Téma: Život / Dar života / Vďačnosť / Ž 118, 24

1336 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 36/2010
Téma: Mk 5, 1-20 / Mk 7, 21-22 / Rim 1, 29-31

1629 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 37/2010
Téma: Poznanie / Sväté písmo / Biblia

1338 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 38/2010
Téma: Mk 6, 7-13 / Mt 10, 5-15 / Lk 9, 1-5 / Evanjelizácia

2350 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 39/2010
Téma: Mt 9, 36 / Kňaz /

1913 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 40/2010
Téma: Mt 6, 33

1307 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Smiech / Humor

1125 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Popol / Kríž

1343 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Výchova

1007 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vzkriesenie

1595 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc

1701 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 20, 19-31

1441 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Pt 2, 4-9

623 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 14, 15-21

1350 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 9, 1-41

1432 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 11, 1-45

1372 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 13-35

1506 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 19/2010
Téma: 1 Kor 12, 18-20 / Jednota

1110 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 20/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1195 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 21/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1019 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 22/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

857 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 23/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Všímavosť / Lk 15, 11-32

984 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 24/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

950 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 25/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

961 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 26/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1014 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 27/2010
Téma: Mt 12, 25

1043 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 28/2010
Téma: Mt 8, 28

1680 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 29/2010
Téma: Mt 12, 43-44

1070 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5,1-12a

1127 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 21,33-43

1293 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 22, 34-40

1316 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sam 3,3b-10.19

522 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 7,1-8.14-15.21-23

1242 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 18,20-32

552 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 2,7-9; 3,1-7

1111 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 1,12-14

956 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,1-23

1138 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,24-43

813 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1276 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1268 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodičia / Deti

2119 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodina / Lk 2, 41-52

1720 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Štefan / Diakon

666 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 24-32

1483 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo / Problémy / Hebr 4, 14-16

1738 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Desatoro / Dekalóg / Blahoslavenstva / Jn 15, 11

1491 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Žiarlivosť / Manželstvo /

1468 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rozvod

512 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 10, 2-16

1246 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vernosť / Cudzoložstvo / Jn 8, 1-11

1319 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Krása / Príroda

598 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1537 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

3722 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2310 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sväté premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

2077 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov Šiestich všeobecných koncilov

2134 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Jn 15,17 – 16,2

2065 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 7/2010
Téma: Sväté písmo / Klamstvo / Morálka / Ž 119, 105. 133. 135

1182 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 8/2010
Téma: Dar / Dávanie / Maličkosť / Mk 12, 44

1525 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 9/2010
Téma: Večný život / Jn 5, 24-29

1589 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 10/2010
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / Jn 4, 29

1736 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 11/2010
Téma: Duchovný boj / Bdelosť / 1 Pt 5, 8

1749 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 12/2010
Téma: Trpezlivosť / Evanjelizácia / 1 Kor 3, 6-7

1813 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 13/2010
Téma: Duchovný život / Flp 1, 6 / Hebr 12, 2

1786 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 14/2010
Téma: Ef 2, 13.19 / Evanjelizácia /

1406 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 15/2010
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 3, 6

1152 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 16/2010
Téma: Skutok / Evanjelizácia / 1 Kor 1, 27

1138 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 17/2010
Téma: Mt 10, 14

1914 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 18/2010
Téma: Mt 7, 28-29

1287 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 1/2010
Téma: 2 Kor 12, 7-10 / Nový rok

1723 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 2/2010
Téma: Zachej / Lk 19, 1-10 / Túžba

1546 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 3/2010
Téma: Jn 3, 30 / Pokora

1183 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 4/2010
Téma: Poklad v hlinených nádobách / 2 Kor 4, 6-12

1034 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 5/2010
Téma: Mt 8, 23-27

1578 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 6/2010
Téma: Mt 18, 12

1315 / 0 
17.12.2009 -

Príhovor
Téma: Božie dary sa neodmietajú

2774 / 0 
17.12.2009 -

Príhovor
Téma: Žalm 2, 1-6

1135 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 8/2009
Téma: Nemrhajme „svojím dychom“ / Ž 150, 6 / Sk 17, 28

728 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 9/2009
Téma: Mt 11, 16

3212 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 10/2009
Téma: Mt 11, 25

2958 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 11/2009
Téma: Mt 8, 8

3338 / 0 
12.08.2009 -

Príhovor
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie

757 / 0 
12.08.2009 -

Príhovor
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

815 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 1/2009
Téma: Mk 6, 14-29

1405 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 2/2009
Téma: Mk 3, 1-6

1187 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet