19.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Človek žijúci v panenstve svedčí o Bohu už samým svojím panenstvom, lebo na to, aby niekto takto žil, na svete dôvodu nieto. Dôvod je plne nebeský.”

~Chiara Lubichová~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 11, 1-45

1370 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 13-35

1502 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 19/2010
Téma: 1 Kor 12, 18-20 / Jednota

1108 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 20/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1194 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 21/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1019 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 22/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

856 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 23/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Všímavosť / Lk 15, 11-32

983 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 24/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

949 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 25/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

958 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 26/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1011 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 27/2010
Téma: Mt 12, 25

1040 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 28/2010
Téma: Mt 8, 28

1678 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 29/2010
Téma: Mt 12, 43-44

1067 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5,1-12a

1117 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 21,33-43

1271 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 22, 34-40

1299 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sam 3,3b-10.19

522 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 7,1-8.14-15.21-23

1238 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 18,20-32

552 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 2,7-9; 3,1-7

1109 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 1,12-14

956 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,1-23

1134 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13,24-43

812 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1272 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14,22-23

1263 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodičia / Deti

2110 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rodina / Lk 2, 41-52

1718 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Štefan / Diakon

665 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 24-32

1478 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo / Problémy / Hebr 4, 14-16

1735 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Desatoro / Dekalóg / Blahoslavenstva / Jn 15, 11

1485 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Žiarlivosť / Manželstvo /

1466 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Rozvod

512 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 10, 2-16

1241 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vernosť / Cudzoložstvo / Jn 8, 1-11

1311 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Krása / Príroda

597 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1533 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

3718 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

2308 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Sväté premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

2075 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov Šiestich všeobecných koncilov

2134 / 0 
19.01.2010 -

Homília
Téma: Svätého slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja / Jn 15,17 – 16,2

2065 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 7/2010
Téma: Sväté písmo / Klamstvo / Morálka / Ž 119, 105. 133. 135

1181 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 8/2010
Téma: Dar / Dávanie / Maličkosť / Mk 12, 44

1522 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 9/2010
Téma: Večný život / Jn 5, 24-29

1577 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 10/2010
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / Jn 4, 29

1731 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 11/2010
Téma: Duchovný boj / Bdelosť / 1 Pt 5, 8

1743 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 12/2010
Téma: Trpezlivosť / Evanjelizácia / 1 Kor 3, 6-7

1808 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 13/2010
Téma: Duchovný život / Flp 1, 6 / Hebr 12, 2

1784 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 14/2010
Téma: Ef 2, 13.19 / Evanjelizácia /

1401 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 15/2010
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 3, 6

1152 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 16/2010
Téma: Skutok / Evanjelizácia / 1 Kor 1, 27

1134 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 17/2010
Téma: Mt 10, 14

1911 / 0 
19.01.2010 -

Myšlienky... 18/2010
Téma: Mt 7, 28-29

1284 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 1/2010
Téma: 2 Kor 12, 7-10 / Nový rok

1720 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 2/2010
Téma: Zachej / Lk 19, 1-10 / Túžba

1536 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 3/2010
Téma: Jn 3, 30 / Pokora

1180 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 4/2010
Téma: Poklad v hlinených nádobách / 2 Kor 4, 6-12

1032 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 5/2010
Téma: Mt 8, 23-27

1571 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 6/2010
Téma: Mt 18, 12

1313 / 0 
17.12.2009 -

Príhovor
Téma: Božie dary sa neodmietajú

2771 / 0 
17.12.2009 -

Príhovor
Téma: Žalm 2, 1-6

1132 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 8/2009
Téma: Nemrhajme „svojím dychom“ / Ž 150, 6 / Sk 17, 28

724 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 9/2009
Téma: Mt 11, 16

3209 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 10/2009
Téma: Mt 11, 25

2939 / 0 
14.08.2009 -

Myšlienky... 11/2009
Téma: Mt 8, 8

3332 / 0 
12.08.2009 -

Príhovor
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie

755 / 0 
12.08.2009 -

Príhovor
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

813 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 1/2009
Téma: Mk 6, 14-29

1404 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 2/2009
Téma: Mk 3, 1-6

1185 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 3/2009
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 1-6

995 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 4/2009
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Mk 6, 7-13

1074 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 5/2009
Téma: Jn 16, 33

1871 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 6/2009
Téma: Jn 17, 21

2955 / 0 
05.02.2009 -

Myšlienky... 7/2009
Téma: Jn 7, 37-39

2954 / 0 
05.02.2009 -

Príhovor
Téma: Premenenie Pána

687 / 0 
05.02.2009 -

Príhovor
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-22

2217 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst

2474 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst

2448 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst / Jn 4, 9-25

3032 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: „Žiarlil som na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.“ (Ž 73, 3)

1687 / 0 
30.07.2008 -

Príhovor
Téma: „Pán ma zachránil, lebo si ma obľúbil.“ (Ž 18,20)

2986 / 0 
30.03.2008 -

Príhovor
Téma: Pôst / Mt 4, 1-11

3129 / 0 
04.02.2008 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

1129 / 0 
04.02.2008 -

Myšlienky... 1/2008
Téma: Popolcová streda

3318 / 0 
04.02.2008 -

Myšlienky... 2/2008
Téma: 1. pôstna nedeľa

5152 / 0 
04.02.2008 -

Myšlienky... 3/2008
Téma: Jn 10, 28

4911 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 20/2007
Téma: Lk 24, 51

1204 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 21/2007
Téma: Jn 14, 6

1699 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 22/2007
Téma: Jn 14, 15

3782 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 23/2007
Téma: Jn 17,11

4623 / 0 
16.08.2007 -

Myšlienky... 24/2007
Téma: Jn 14, 27

4111 / 0 
16.06.2007 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Bohorodičky

2189 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 20/2007
Téma: Mt 7, 15

1959 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 21/2007
Téma: Mt 19, 27

2220 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 22/2007
Téma: Mt 7, 11

3571 / 0 
16.06.2007 -

Myšlienky... 23/2007
Téma: Mt 5, 1-2

2719 / 0 
15.06.2007 -

Myšlienky... 19/2007
Téma: „Nestresujte sa” / Mt 6, 22-33

2004 / 0 
29.05.2007 -

Homília
Téma: Sobášna homília

2849 / 0 
12.05.2007 -

Homília
Téma: Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

3355 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet