26.november 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kde sa vylúči z hry duch, narastá uprostred dedín a miest cintorín. Ľudia sa uprostred života stávajú obeťou smrti. Zadusia sa v hmote, v chorobnom preceňovaní peňazí a majetku, bohatstva a moci. Človek je čosi viac ako hmota, viac ako náhodná štruktúra atómu a buniek. Je v koreni celého svojho bytia duchom.

~Phil Bosmans~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
23.12.2016 -

Myšlienky... 118/2016
Téma: Božia perspektíva / Mk 9, 43-45 / Askéza / Hriech / Pokušenie

1238 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 117/2016
Téma: Každý bude ohňom solený / Mk 9, 49 / Kresťanstvo

977 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 116/2016
Téma: Vianoce / Príprava na Vianoce / Lk 2, 8-20

1436 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 115/2016
Téma: Kritika / Posudzovanie / Súd / Kritik je poľutovaniahodný

1045 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 114/2016
Téma: Askéza / Milosť / Duchovný život / Všetok rast v Kristovi je dar

807 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 113/2016
Téma: Askéza / Kresťanstvo je náboženstvo asketizmu

813 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 112/2016
Téma: Evanjelizácia / Pokora / Pokánie / Vrátiť sa k základom

906 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 111/2016
Téma: Duchovné čítanie / Hebr 5, 11-14

718 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 110/2016
Téma: Dobré úmysly / Mk 8, 31-33

870 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 109/2016
Téma: Obrátená perspektíva / Ikona

911 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 108/2016
Téma: Mt 13, 54-58 / Žiarlivosť/ Pýcha / Závisť / Koreň žiarlivosti / Pondelok po 6. nedeli po ZSD

1149 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 107/2016
Téma: Mt 13, 36-43 / Stať sa dobrým semenom/ Štvrtok po 5. nedeli po ZSD

750 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 106/2016
Téma: Mt 13, 3-9 / Múdrosť / Stať sa múdrym / Piatok po 4. nedeli po ZSD

1037 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 105/2016
Téma: Pôst / Nástroj na kontrolu myšlienok

948 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 104/2016
Téma: Maličkosti / Duchovný život / Vytrvalosť

870 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 103/2016
Téma: Nádej / Svedectvo / Svet potrebuje Krista

969 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 102/2016
Téma: Modlitba / Zápas s modlitbou

839 / 0 
23.12.2016 -

Myšlienky... 101/2016
Téma: Mt 5, 8 / Pokora / Svätosť / Svedomie / Pokora je kľúčom / Sv. Izák Sýrsky

1089 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 81/2016
Téma: Duchovný život

1131 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 82/2016
Téma: Duchovný život / Mt 8, 26 / Dôvera / Štvrtok po 1. nedeli po ZSD

1269 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 83/2016
Téma: Duchovný život / Váhavosť / Otáľanie / Milosť / Myšlienky

989 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 84/2016
Téma: Duchovný život / Váhavosť / Myšlienky

1142 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 85/2016
Téma: Duchovný život / Askéza / Asketizmus / Mt 9, 14-17 / Piatok po 1. nedeli po ZSD

1273 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 86/2016
Téma: Súd / Klebety / Slovo / Mt 7, 1/ Sobota po 1. nedeli po ZSD

1221 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 87/2016
Téma: Mt 4, 18-20 / 2. Nedeľa po ZSD / Povolanie /

1243 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 88/2016
Téma: Mt 4, 18-20 / 2. Nedeľa po ZSD / Povolanie / Keď Boh volá...

1314 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 89/2016
Téma: Na ceste k theosis / Theosis / Duchovný život / Duša /

1081 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 90/2016
Téma: Na ceste k theosis / Theosis / Duchovný život / Duša / Spoznať sám seba

1110 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 91/2016
Téma: Sklamanie / Božia vôľa / Život / Rim 8, 28 / Dôverujme Bohu

1297 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 92/2016
Téma: Mt 7, 24-27 / Budovať život na skale / Sobota po 2. nedeli po ZSD

1171 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 93/2016
Téma: Mt 6, 22-23 / Srdce / 3. Nedeľa po ZSD

1529 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 94/2016
Téma: Slovo / Pýcha / Súd / Egoizmus / Čo je koreňom kriticizmu?

1140 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 95/2016
Téma: Modlitba / Ž 18, 29 / Ž 17, 15 / Pane, osvieť moju temnotu

1238 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 96/2016
Téma: Trpezlivosť / Vytrvalosť / Pokorné a vytrvalé srdce

1666 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 97/2016
Téma: Duchovný život / Ako rozprávať o duchovných veciach

1977 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 98/2016
Téma: Duchovný život / Hovorme o duchovných veciach diskrétne, zdržanlivo a rozvážne

1699 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 99/2016
Téma: Mt 11, 12 / Jn 1, 14 / Pondelok po 3. nedeli po ZSD / Potreba duchovného tréningu

1163 / 0 
04.06.2016 -

Myšlienky... 100/2016
Téma: Mt 11, 16-17 / Čítanie / Utorok po 3. nedeli po ZSD / Bojovať proti letargii

1257 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 57/2016
Téma: On, čo každému osve utvoril srdce / Ž 139, 13-16 / Ž 33, 13-15

973 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 58/2016
Téma: Preskočené dospievanie / Duchovný život

758 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 59/2016
Téma: Mt 26, 6-16 - Pridajme do života kúsok tejto bláznivej lásky

911 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 60/2016
Téma: Jn 15, 16

1207 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 61/2016
Téma: Slovo / Teológ

875 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 62/2016
Téma: Skutočná láska k Bohu / Jn 14, 15

993 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 63/2016
Téma: Osláviť Boha svojím životom / Jn 17, 4 / Heréza / Pýcha

1034 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 64/2016
Téma: Duchovný život / Poriadok / Mt 7, 24-25 / Spása / Nastoliť poriadok v živote

1291 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 65/2016
Téma: Láska k nepriateľom / Modlitba / Mt 5, 11 / Mt 5, 44-45 / Sobota po ZSD

1418 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 66/2016
Téma: Smútok / Duchovný život / Neúspech /

1064 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 67/2016
Téma: Svätý Duch / Sk 2, 4 / Rim 8, 9 / Mk 14, 36

1267 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 68/2016
Téma: Pokušenie / Milosť / Mk 1, 12-13

1248 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 69/2016
Téma: Streda po ZSD / Mt 5, 20 /

1125 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 70/2016
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Svet /

1023 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 71/2016
Téma: Mt 5, 28 / Myšlienky / Duchovný boj

1138 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 72/2016
Téma: Všetkých svätých / Zvyk / Duchovný život /

1463 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 73/2016
Téma: Pondelok po ZSD / Najsvätejšia Trojica / Gn 3, 7-13 / Odpustenie / Raj / Egoizmus / Pýcha

1226 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 74/2016
Téma: Piatok po ZSD / Mt 5, 38-39 / Zlo /

1234 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 75/2016
Téma: Sobota po ZSD / Mt 5, 46-48 / Láska k nepriateľom

1054 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 76/2016
Téma: Kresťanstvo / Evanjelium / Svet / Centrálne posolstvo Evanjelia

1081 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 77/2016
Téma: Svet / Kresťanstvo / Nebo / Večný život / Obrátenie

1055 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 78/2016
Téma: Zjv 3, 20 / Lk 11, 9 / Mt 6, 33 / Milosť / Nepremrhajme okamih milosti

1205 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 79/2016
Téma: Mt 7, 15 / Chráňte sa falošných prorokov / Utorok po 1. nedeli po ZSD

1361 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 80/2016
Téma: Mt 7, 21 / Nie každý vojde do nebeského kráľovstva

1258 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 12/2016
Téma: Radikálnosť v duchovnom živote

1153 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 11/2016
Téma: Kresťanstvo / Kresťan / Viera / Duchovný život

1015 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 10/2016
Téma: Duchovné objatie / Výchova / Modlitba

1115 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 9/2016
Téma: Flp 3, 8-19

942 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 8/2016
Téma: 1 Sol 5, 17

1033 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 7/2016
Téma: Jn 14, 6-7

1038 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 6/2016
Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

1114 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 5/2016
Téma: Hebr 12, 1

1003 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 4/2016
Téma: Jn 12, 19-36a

1168 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 3/2016
Téma: Mt 5, 13-16

1081 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 2/2016
Téma: Jn 13, 16-20

1288 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 1/2016
Téma: Mt 4,23 - 5,13

1172 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 16/2016
Téma: Ježišova modlitba

1653 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 17/2016
Téma: Cirkev

1089 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 18/2016
Téma: Mt 4, 18-20

1355 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 19/2016
Téma: Mt 16, 1-2; 4

1192 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 20/2016
Téma: Mt 16, 24

1103 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 21/2016
Téma: Mt 16, 24; 26

1207 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 22/2016
Téma: Mt 17, 14-15

1157 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 23/2016
Téma: Mt 18, 21

1159 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 24/2016
Téma: Mt 14, 30

1059 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 25/2016
Téma: Mt 21, 21-22

932 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 27/2016
Téma: Mt 21, 23

1142 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 28/2016
Téma: Mt 21, 28

1087 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 26/2016
Téma: Mt 21, 43

1004 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 29/2016
Téma: Mt 22, 29-30

1013 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 30/2016
Téma: Mt 18, 3

1092 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 31/2016
Téma: Mt 18, 35

1169 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 32/2016
Téma: Mk 1, 35

1034 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 33/2016
Téma: Mk 2, 19

1020 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 34/2016
Téma: Mt 20, 29-30

1028 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 35/2016
Téma: Mt 19, 21

1049 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 36/2016
Téma: Mk 3, 11

950 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 37/2016
Téma: Mk 3, 13-14

1118 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 38/2016
Téma: Mt 22, 21

1006 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 39/2016
Téma: Lk 6, 12-13

1135 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 40/2016
Téma: Lk 8, 24

992 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 41/2016
Téma: Mk 11, 3

962 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet