11.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Počujem o tebe, Patrim, že máš dar rozumu a priveľmi dbáš o to, aby si prekrásne kázal, podľa všetkých pravidiel rétoriky. Ale úspešne prechádza životom ten, kto robí dobré skutky a káže viac svojím životom ako slovami. Preto, ak chceš získať večnú odmenu, málo dbaj na krásu kazateľských prednesov a celým srdcom sa radšej usiluj robiť dobré skutky a tak kázať predovšetkým svojím životom.

~sv. Izidor Peluzský, + 4. st. ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|
20.05.2016 -

Myšlienky... 75/2016
Téma: Sobota po ZSD / Mt 5, 46-48 / Láska k nepriateľom

1048 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 76/2016
Téma: Kresťanstvo / Evanjelium / Svet / Centrálne posolstvo Evanjelia

1075 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 77/2016
Téma: Svet / Kresťanstvo / Nebo / Večný život / Obrátenie

1042 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 78/2016
Téma: Zjv 3, 20 / Lk 11, 9 / Mt 6, 33 / Milosť / Nepremrhajme okamih milosti

1192 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 79/2016
Téma: Mt 7, 15 / Chráňte sa falošných prorokov / Utorok po 1. nedeli po ZSD

1355 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 80/2016
Téma: Mt 7, 21 / Nie každý vojde do nebeského kráľovstva

1244 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 12/2016
Téma: Radikálnosť v duchovnom živote

1138 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 11/2016
Téma: Kresťanstvo / Kresťan / Viera / Duchovný život

1011 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 10/2016
Téma: Duchovné objatie / Výchova / Modlitba

1103 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 9/2016
Téma: Flp 3, 8-19

937 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 8/2016
Téma: 1 Sol 5, 17

1027 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 7/2016
Téma: Jn 14, 6-7

1019 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 6/2016
Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

1108 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 5/2016
Téma: Hebr 12, 1

997 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 4/2016
Téma: Jn 12, 19-36a

1163 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 3/2016
Téma: Mt 5, 13-16

1074 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 2/2016
Téma: Jn 13, 16-20

1283 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 1/2016
Téma: Mt 4,23 - 5,13

1146 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 16/2016
Téma: Ježišova modlitba

1591 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 17/2016
Téma: Cirkev

1081 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 18/2016
Téma: Mt 4, 18-20

1349 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 19/2016
Téma: Mt 16, 1-2; 4

1185 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 20/2016
Téma: Mt 16, 24

1058 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 21/2016
Téma: Mt 16, 24; 26

1147 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 22/2016
Téma: Mt 17, 14-15

1123 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 23/2016
Téma: Mt 18, 21

1124 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 24/2016
Téma: Mt 14, 30

1034 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 25/2016
Téma: Mt 21, 21-22

907 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 27/2016
Téma: Mt 21, 23

1117 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 28/2016
Téma: Mt 21, 28

1073 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 26/2016
Téma: Mt 21, 43

983 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 29/2016
Téma: Mt 22, 29-30

997 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 30/2016
Téma: Mt 18, 3

1058 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 31/2016
Téma: Mt 18, 35

1151 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 32/2016
Téma: Mk 1, 35

1024 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 33/2016
Téma: Mk 2, 19

1006 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 34/2016
Téma: Mt 20, 29-30

1007 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 35/2016
Téma: Mt 19, 21

1037 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 36/2016
Téma: Mk 3, 11

937 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 37/2016
Téma: Mk 3, 13-14

1093 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 38/2016
Téma: Mt 22, 21

979 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 39/2016
Téma: Lk 6, 12-13

1120 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 40/2016
Téma: Lk 8, 24

978 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 41/2016
Téma: Mk 11, 3

956 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 42/2016
Téma: Mk 14, 38

927 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 43/2016
Téma: Mk 14, 72

900 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 44/2016
Téma: Lk 4, 16

1128 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 45/2016
Téma: Lk 10, 38

1117 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 46/2016
Téma: Jn 3, 16

1026 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 47/2016
Téma: Jn 19, 17

1001 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 48/2016
Téma: Lk 10, 42

1167 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 49/2016
Téma: Mt 5, 14

1077 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 50/2016
Téma: Lk 10, 21

1233 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 51/2016
Téma: Lk 11, 27

1077 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 52/2016
Téma: Mt 21, 33-35

1006 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 53/2016
Téma: Lk 1, 28

1352 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 54/2016
Téma: Jn 15, 20

1097 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 15/2016
Téma: Modliť sa za druhých / Modlitba

744 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 14/2016
Téma: Zlo / Stať sa svetlom /

958 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 13/2016
Téma: Našiel si svoje srdce?

914 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 24/2015
Téma: Hriech / Milosrdenstvo / Spoveď

1462 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 23/2015
Téma: Duchovný život / Krst / Úprimnosť

1120 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 22/2015
Téma: Modlitebná kniha bojovníka / Modlitba / Žalmy / Ef 6, 11-12 /

1140 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 21/2015
Téma: Prejavme našu slobodu / Sloboda / Zodpovednosť

1058 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 20/2015
Téma: Ef 5, 3-4 / Slovo / Reč

1145 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 19/2015
Téma: Mt 11, 11

1440 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 18/2015
Téma: Mt 12, 7

949 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 17/2015
Téma: Život, Jn 1, 42 / Zmysel života

1313 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 16/2015
Téma: Mt 13, 23

790 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 15/2015
Téma: Duchovný život

930 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 14/2015
Téma: Mt 13, 24-25

1208 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 13/2015
Téma: Myšlienky / Pesimizmus

961 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 12/2015
Téma: Mt 13, 33

740 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 11/2015
Téma: Jn 8, 1-11 / Odpustenie / Spravodlivosť / Milosrdenstvo

1341 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 10/2015
Téma: Mt 9, 27

1051 / 0 
30.11.2015 -

Myšlienky... 9/2015
Téma: Srdce / Lk 16, 15 / Ž 90, 8 / Mt 23, 27-28 /

1194 / 0 
29.11.2015 -

Myšlienky... 8/2015
Téma: Evanjelizácia

987 / 0 
10.11.2015 -

Myšlienky... 6/2015
Téma: Stromom, ktorý prináša ovocie v pravý čas / Ž 1 / Duchovný život / Vytrvalosť / Trpezlivosť

1409 / 0 
10.11.2015 -

Myšlienky... 7/2015
Téma: Mt 17, 14-20 / Úspech

1360 / 0 
07.11.2015 -

Myšlienky... 4/2015
Téma: Svätosť/ Duchovný život / Krst

1168 / 0 
07.11.2015 -

Myšlienky... 5/2015
Téma: Ef 6, 10-12 / Duchovný život / Hriech / Alkohol

1265 / 0 
02.11.2015 -

Myšlienky... 1/2015
Téma: Mt 7, 21

1613 / 0 
02.11.2015 -

Myšlienky... 2/2015
Téma: Mt 20, 10-12

1317 / 0 
02.11.2015 -

Myšlienky... 3/2015
Téma: Mk 3, 20-21

1366 / 0 
02.10.2011 -

Príhovor
Téma: Odvážme sa „lietať"! / Jn 10, 7-10

6069 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 6/2011
Téma: Hebr 6, 10 / Služba / Odmena /

2714 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 7/2011
Téma: Mt 7, 24 / Život / Sväté písmo / Poslušnosť

6645 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 8/2011
Téma: Pondelok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 1-7 / Dt 15, 16-17

5611 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 9/2011
Téma: Flp 3, 14 / Duchovný život

6078 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 10/2011
Téma: Sk 4, 32-37 / Kresťanstvo /

6500 / 0 
28.05.2011 -

Výstrižky...
Téma: Sk 14, 19-28 / Evanjelizácia / Apoštol /

2158 / 0 
28.05.2011 -

Poznámka
Téma: Jn 9, 6 / 2 Kr 4, 32-35 / Sobota /

1562 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 1/2011
Téma: Jn 9, 7 / Poslušnosť /

2733 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 2/2011
Téma: Mk 1, 1

1963 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 3/2011
Téma: Služobník / Otrok / Jak 1, 1 / Rim 1, 1 / Flp 1, 1

3138 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 4/2011
Téma: Mt 20, l0-12

2501 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 5/2011
Téma: Mt 14, 30

3227 / 0 
07.01.2011 -

Homília
Téma: Primície - o. Marek Novický - Vyšná Olšava 22. 10. 2006

4926 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 102/2010
Téma: Lk 4, 16

3847 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 101/2010
Téma: Lk 17, 6 / Viera

4220 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet