22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Viera sa nestráca - len prestáva nenápadne formovať život.

~Helmut Zhielicke ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Kaz 1,2;2,21-23

542 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Život / Človek / Bieda /

1391 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 12, 32-48

1348 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

1054 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

977 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Kor 9, 24 / Jer 38, 4 - 6. 8 – 10 /

907 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 1 -4

1059 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 13, 22 - 30

1434 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Hebr 12, 5 - 7. 11 - 13

1081 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Rim 8, 15. 26n

1014 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Evanjelizácia / Misie /

1390 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Žalm / Modlitba /

775 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: 2 Sol 3, 7-12

754 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Nový rok /

1436 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Nový rok /

1877 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Pavol /

1115 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Jozef /

663 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Jozef

583 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Marek / Evanjelista /

602 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Sv. Petra a Pavla /

2532 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Sv. Petra a Pavla /

2119 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Tomáš / Apoštol /

1089 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Benedikt

539 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Bartolomej / Apoštol /

1058 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Michal / Anjel /

2311 / 0 
10.02.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Andrej / Apoštol /

1049 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 41/2010
Téma: Mt 9, 9-13 / Matúš / Obrátenie /

1466 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 42/2010
Téma: Mt 2, 17-18

1436 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 43/2010
Téma: Mt 9, 1-8

1643 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 44/2010
Téma: Mt 7, 1-20 / Gal 5, 22-23 / Súd / Posudzovanie /

1928 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 45/2010
Téma: Mt 25, 31-46 /

778 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 46/2010
Téma: Kresťanstvo / Duchovný život /

1821 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 47/2010
Téma: Predsavzatie / Nový rok /

1579 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 48/2010
Téma: Sväté písmo / Ez 33, 32 / Mt 7, 24 /

1518 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 49/2010
Téma: Modlitba / Lk 18, 11 /

1004 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 50/2010
Téma: Spravodlivosť / Hebr 10, 30 / 2 Pt 3, 13 /

1221 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 51/2010
Téma: Hriech / Gn 39, 9 /

1198 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 52/2010
Téma: Slovo / Reč / Prís 10, 19 /

10146 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 53/2010
Téma: Mk 3, 34-35

1953 / 0 
10.02.2010 -

Myšlienky... 54/2010
Téma: Mk 4, 1

3054 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5, 38-48

1604 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 10, 37-42 / Povolanie

1614 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 11, 25-30

1552 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 11, 25-30

1563 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 13, 24-43 / Modlitba

1699 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Krl 3,5.7-12

505 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Krl 3,5.7-12

476 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 14, 13-21

1287 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 18, 15-23

1228 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 18, 15-23

1169 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 23, 1-12

1249 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 13, 33-37

1138 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sol 5, 16-24

987 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 1, 26-38

1676 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 2, 1-14

1066 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 12-15

1173 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 9, 8-15

478 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1378 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 15, 9-17

1426 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 3, 9-15

858 / 0 
05.02.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 6, 1-6

1293 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 30/2010
Téma: Pohrebný príhovor

4750 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 31/2010
Téma: Hriech

638 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 32/2010
Téma: Mk 4, 26-34 / Božie Kráľovstvo / Evanjelizácia /

1848 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 33/2010
Téma: Kresťanstvo

1710 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 34/2010
Téma: Rozhodovanie

471 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 35/2010
Téma: Život / Dar života / Vďačnosť / Ž 118, 24

1319 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 36/2010
Téma: Mk 5, 1-20 / Mk 7, 21-22 / Rim 1, 29-31

1587 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 37/2010
Téma: Poznanie / Sväté písmo / Biblia

1305 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 38/2010
Téma: Mk 6, 7-13 / Mt 10, 5-15 / Lk 9, 1-5 / Evanjelizácia

2261 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 39/2010
Téma: Mt 9, 36 / Kňaz /

1858 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 40/2010
Téma: Mt 6, 33

1287 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Smiech / Humor

1111 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Popol / Kríž

1321 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Výchova

989 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Vzkriesenie

1558 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc

1666 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 20, 19-31

1419 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Pt 2, 4-9

613 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 14, 15-21

1303 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 9, 1-41

1379 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 11, 1-45

1331 / 0 
27.01.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 13-35

1453 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 19/2010
Téma: 1 Kor 12, 18-20 / Jednota

1092 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 20/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1184 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 21/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1005 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 22/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

851 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 23/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Všímavosť / Lk 15, 11-32

971 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 24/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

942 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 25/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

947 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 26/2010
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1000 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 27/2010
Téma: Mt 12, 25

1011 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 28/2010
Téma: Mt 8, 28

1641 / 0 
27.01.2010 -

Myšlienky... 29/2010
Téma: Mt 12, 43-44

1052 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5,1-12a

1077 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 21,33-43

1236 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 22, 34-40

1277 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Sam 3,3b-10.19

515 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 7,1-8.14-15.21-23

1214 / 0 
19.01.2010 -

Príhovor
Téma: Gn 18,20-32

546 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet