4.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ešte vám poviem o márnosti dočasných bohatstiev a o úžitku dobrých skutkov. Najviac sa máme zamyslieť nad tým, že keby si aj niekto chcel ponechať svoje bohatstvo, zákonom smrti od nich bude aj tak odtrhnutý. Prečo teda pre kráľovstvo nenecháme svoje majetky, ktoré aj bez toho máme stratiť? Prečo nerobíme dobré skutky? Kresťania nech sa nestarajú o to, čo nemôžu zobrať so sebou. Celou silou to hľadajme, čo nás povznesie do neba, a to: múdrosť, čistotu pravdu, dobročinnosť, silnú vieru v Krista, srdce, ktoré premáha zlobu. Keď toto budeme hľadať, vystavíme si na zemi život bez smútku.

~sv. Anton Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
20.05.2016 -

Myšlienky... 79/2016
Téma: Mt 7, 15 / Chráňte sa falošných prorokov / Utorok po 1. nedeli po ZSD

1337 / 0 
20.05.2016 -

Myšlienky... 80/2016
Téma: Mt 7, 21 / Nie každý vojde do nebeského kráľovstva

1219 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 12/2016
Téma: Radikálnosť v duchovnom živote

1129 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 11/2016
Téma: Kresťanstvo / Kresťan / Viera / Duchovný život

1003 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 10/2016
Téma: Duchovné objatie / Výchova / Modlitba

1096 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 9/2016
Téma: Flp 3, 8-19

929 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 8/2016
Téma: 1 Sol 5, 17

1017 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 7/2016
Téma: Jn 14, 6-7

996 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 6/2016
Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

1078 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 5/2016
Téma: Hebr 12, 1

993 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 4/2016
Téma: Jn 12, 19-36a

1139 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 3/2016
Téma: Mt 5, 13-16

1062 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 2/2016
Téma: Jn 13, 16-20

1240 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 1/2016
Téma: Mt 4,23 - 5,13

1129 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 16/2016
Téma: Ježišova modlitba

1546 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 17/2016
Téma: Cirkev

1065 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 18/2016
Téma: Mt 4, 18-20

1329 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 19/2016
Téma: Mt 16, 1-2; 4

1174 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 20/2016
Téma: Mt 16, 24

1051 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 21/2016
Téma: Mt 16, 24; 26

1140 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 22/2016
Téma: Mt 17, 14-15

1118 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 23/2016
Téma: Mt 18, 21

1119 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 24/2016
Téma: Mt 14, 30

1030 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 25/2016
Téma: Mt 21, 21-22

902 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 27/2016
Téma: Mt 21, 23

1115 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 28/2016
Téma: Mt 21, 28

1069 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 26/2016
Téma: Mt 21, 43

978 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 29/2016
Téma: Mt 22, 29-30

991 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 30/2016
Téma: Mt 18, 3

1050 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 31/2016
Téma: Mt 18, 35

1137 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 32/2016
Téma: Mk 1, 35

1015 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 33/2016
Téma: Mk 2, 19

1002 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 34/2016
Téma: Mt 20, 29-30

1000 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 35/2016
Téma: Mt 19, 21

1029 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 36/2016
Téma: Mk 3, 11

929 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 37/2016
Téma: Mk 3, 13-14

1077 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 38/2016
Téma: Mt 22, 21

969 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 39/2016
Téma: Lk 6, 12-13

1112 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 40/2016
Téma: Lk 8, 24

966 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 41/2016
Téma: Mk 11, 3

946 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 42/2016
Téma: Mk 14, 38

920 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 43/2016
Téma: Mk 14, 72

893 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 44/2016
Téma: Lk 4, 16

1122 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 45/2016
Téma: Lk 10, 38

1109 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 46/2016
Téma: Jn 3, 16

1006 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 47/2016
Téma: Jn 19, 17

989 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 48/2016
Téma: Lk 10, 42

1158 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 49/2016
Téma: Mt 5, 14

1068 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 50/2016
Téma: Lk 10, 21

1224 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 51/2016
Téma: Lk 11, 27

1070 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 52/2016
Téma: Mt 21, 33-35

999 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 53/2016
Téma: Lk 1, 28

1340 / 0 
27.04.2016 -

Myšlienky... 54/2016
Téma: Jn 15, 20

1085 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 15/2016
Téma: Modliť sa za druhých / Modlitba

736 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 14/2016
Téma: Zlo / Stať sa svetlom /

948 / 0 
26.04.2016 -

Myšlienky... 13/2016
Téma: Našiel si svoje srdce?

900 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 24/2015
Téma: Hriech / Milosrdenstvo / Spoveď

1447 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 23/2015
Téma: Duchovný život / Krst / Úprimnosť

1106 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 22/2015
Téma: Modlitebná kniha bojovníka / Modlitba / Žalmy / Ef 6, 11-12 /

1131 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 21/2015
Téma: Prejavme našu slobodu / Sloboda / Zodpovednosť

1051 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 20/2015
Téma: Ef 5, 3-4 / Slovo / Reč

1137 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 19/2015
Téma: Mt 11, 11

1422 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 18/2015
Téma: Mt 12, 7

928 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 17/2015
Téma: Život, Jn 1, 42 / Zmysel života

1302 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 16/2015
Téma: Mt 13, 23

776 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 15/2015
Téma: Duchovný život

927 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 14/2015
Téma: Mt 13, 24-25

1188 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 13/2015
Téma: Myšlienky / Pesimizmus

957 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 12/2015
Téma: Mt 13, 33

723 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 11/2015
Téma: Jn 8, 1-11 / Odpustenie / Spravodlivosť / Milosrdenstvo

1326 / 0 
17.12.2015 -

Myšlienky... 10/2015
Téma: Mt 9, 27

1046 / 0 
30.11.2015 -

Myšlienky... 9/2015
Téma: Srdce / Lk 16, 15 / Ž 90, 8 / Mt 23, 27-28 /

1188 / 0 
29.11.2015 -

Myšlienky... 8/2015
Téma: Evanjelizácia

976 / 0 
10.11.2015 -

Myšlienky... 6/2015
Téma: Stromom, ktorý prináša ovocie v pravý čas / Ž 1 / Duchovný život / Vytrvalosť / Trpezlivosť

1394 / 0 
10.11.2015 -

Myšlienky... 7/2015
Téma: Mt 17, 14-20 / Úspech

1357 / 0 
07.11.2015 -

Myšlienky... 4/2015
Téma: Svätosť/ Duchovný život / Krst

1147 / 0 
07.11.2015 -

Myšlienky... 5/2015
Téma: Ef 6, 10-12 / Duchovný život / Hriech / Alkohol

1256 / 0 
02.11.2015 -

Myšlienky... 1/2015
Téma: Mt 7, 21

1587 / 0 
02.11.2015 -

Myšlienky... 2/2015
Téma: Mt 20, 10-12

1311 / 0 
02.11.2015 -

Myšlienky... 3/2015
Téma: Mk 3, 20-21

1359 / 0 
02.10.2011 -

Príhovor
Téma: Odvážme sa „lietať"! / Jn 10, 7-10

6039 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 6/2011
Téma: Hebr 6, 10 / Služba / Odmena /

2706 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 7/2011
Téma: Mt 7, 24 / Život / Sväté písmo / Poslušnosť

6612 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 8/2011
Téma: Pondelok po 18. nedeli po ZSD / Flp 1, 1-7 / Dt 15, 16-17

5603 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 9/2011
Téma: Flp 3, 14 / Duchovný život

6053 / 0 
26.07.2011 -

Myšlienky... 10/2011
Téma: Sk 4, 32-37 / Kresťanstvo /

6487 / 0 
28.05.2011 -

Výstrižky...
Téma: Sk 14, 19-28 / Evanjelizácia / Apoštol /

2129 / 0 
28.05.2011 -

Poznámka
Téma: Jn 9, 6 / 2 Kr 4, 32-35 / Sobota /

1551 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 1/2011
Téma: Jn 9, 7 / Poslušnosť /

2711 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 2/2011
Téma: Mk 1, 1

1956 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 3/2011
Téma: Služobník / Otrok / Jak 1, 1 / Rim 1, 1 / Flp 1, 1

3128 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 4/2011
Téma: Mt 20, l0-12

2496 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 5/2011
Téma: Mt 14, 30

3215 / 0 
07.01.2011 -

Homília
Téma: Primície - o. Marek Novický - Vyšná Olšava 22. 10. 2006

4907 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 102/2010
Téma: Lk 4, 16

3841 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 101/2010
Téma: Lk 17, 6 / Viera

4202 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 100/2010
Téma: Ž 23, 1-2

2623 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 99/2010
Téma: Ef 4, 17-25

2262 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 98/2010
Téma: Zodpovednosť / Život/

2181 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 97/2010
Téma: Mt 6, 25-26

1821 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet