22.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Na Kristovom kríži sa pobozkali spravodlivosť a pokoj, stretli sa tam Božia svätosť a láska k ľuďom. Odteraz možno poznať živého Boha iba tak, že sa rozjíma nad Kristovým krížom.”

~RANIERO CANTALAMESSA~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|
28.05.2011 -

Myšlienky... 2/2011
Téma: Mk 1, 1

1952 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 3/2011
Téma: Služobník / Otrok / Jak 1, 1 / Rim 1, 1 / Flp 1, 1

3125 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 4/2011
Téma: Mt 20, l0-12

2486 / 0 
28.05.2011 -

Myšlienky... 5/2011
Téma: Mt 14, 30

3209 / 0 
07.01.2011 -

Homília
Téma: Primície - o. Marek Novický - Vyšná Olšava 22. 10. 2006

4904 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 102/2010
Téma: Lk 4, 16

3836 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 101/2010
Téma: Lk 17, 6 / Viera

4192 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 100/2010
Téma: Ž 23, 1-2

2617 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 99/2010
Téma: Ef 4, 17-25

2255 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 98/2010
Téma: Zodpovednosť / Život/

2178 / 0 
29.11.2010 -

Myšlienky... 97/2010
Téma: Mt 6, 25-26

1814 / 0 
28.09.2010 -

Myšlienky... 92/2010
Téma: Mt 21, 28

2351 / 0 
28.09.2010 -

Myšlienky... 93/2010
Téma: Mt 21, 43

1524 / 0 
28.09.2010 -

Myšlienky... 94/2010
Téma: Mt 22, 29-30

2760 / 0 
28.09.2010 -

Myšlienky... 95/2010
Téma: Lk 1, 5-20 / Lk 1, 26-38 / Lk 2, 8-14 / Lk 2, 25-38 / Lk 5, 1-11. 27-32 / Bdelosť / Duchovné cvičenia

4462 / 0 
28.09.2010 -

Myšlienky... 96/2010
Téma: Mt 28, 20 / Sk 18, 9-10 /

2064 / 0 
09.09.2010 -

Myšlienky... 87/2010
Téma: Kol 3, 1.3

1420 / 0 
09.09.2010 -

Myšlienky... 88/2010
Téma: Kol 1, 13-14 / Vykúpenie /

1216 / 0 
09.09.2010 -

Myšlienky... 89/2010
Téma: Mt 5, 16 / Kresťanstvo /

2006 / 0 
09.09.2010 -

Myšlienky... 90/2010
Téma: Kol 4, 6 / Povzbudenie /

2338 / 0 
09.09.2010 -

Myšlienky... 91/2010
Téma: Jak 3, 1-12 / Kol 4, 6 / Slovo / Jazyk / Komunikácia /

1620 / 0 
03.09.2010 -

Myšlienky... 86/2010
Téma: Smrť / Vzkriesenie / Nádej / 1 Kor 15, 51-53 /

2475 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 79/2010
Téma: Mt 16, 18

1576 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 80/2010
Téma: 2 Kor 11, 24-28

1493 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 81/2010
Téma: Ez 39, 7 / Božie meno

1384 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 82/2010
Téma: Gal 6, 16-25 / Svedectvo /

1525 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 83/2010
Téma: 2 Sam 12, 1-10

1587 / 0 
31.08.2010 -

Myšlienky... 84/2010
Téma: Nm 16, 40 / Čistota /

1559 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 74/2010
Téma: Mt 4, 19

2217 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 75/2010
Téma: Flp 3, 13-14

1491 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 76/2010
Téma: Ž 34, 16

900 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 77/2010
Téma: Rim 8, 28

1693 / 0 
17.08.2010 -

Myšlienky... 78/2010
Téma: Sk 9, 36

1401 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 69/2010
Téma: Mt 21, 21-22

1779 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 70/2010
Téma: 1 Kor 1, 1-9

1455 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 71/2010
Téma: 2 Tim 4, 9-22 / Zmysel života

1452 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 72/2010
Téma: Ž 71, 18

1462 / 0 
14.08.2010 -

Myšlienky... 73/2010
Téma: Jak 1, 19

2199 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 63/2010
Téma: Mt 15, 8

1465 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 64/2010
Téma: Mt 13, 44-45

1681 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 65/2010
Téma: Mt 13, 54-57

1724 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 66/2010
Téma: Mt 9, 18

2052 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 67/2010
Téma: Mt 14, 13

1843 / 0 
14.06.2010 -

Myšlienky... 68/2010
Téma: Mt 13, 36

3136 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 25, 41 / Zavrhnutie / Súd /

761 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Hnev / Láska / Služba

809 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokušenie / Hriech / Dôstojnosť / Rim 7, 19 /

685 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Odpustenie

805 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Poznanie

699 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Pokora / Poznanie

720 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Púť

382 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 7, 59-60

606 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 18, 27

724 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 1, 24

671 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 16, 11-15

752 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 16, 7

615 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Sk 8, 29

634 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 25, 5

736 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Jn 20, 16

818 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 5, 39

853 / 0 
27.04.2010 -

Výstrižky...
Téma: Mt 5, 20

831 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce /

2374 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 2, 13-15.19-23

1543 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Manželstvo /

1470 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Sir 3, 3-7.14-17a

567 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätá Rodina /

1599 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce /

2078 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätá Rodina /

1405 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Advent / Advent v rodine /

1851 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Vianoce / Príprava na Vianoce /

2005 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Veľký pôst / Príprava na Veľkú noc /

1553 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Jn 2, 19-23

1093 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Duch /

1261 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätý Duch /

1149 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Sk 2, 1-11

1014 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Kor 1, 10-13.17

1011 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 5, 1-12a /

903 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mt 25, 31-46 /

780 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 1, 6b-11

1124 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Ľútosť / Predsavzatie /

1122 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Spoveď /

1052 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 2 Krn 36, 14-16.19-23

680 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Zadosťučinenie / Spoveď /

958 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Veľká noc /

1823 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Jn 5, 1-6

1120 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Modlitba /

654 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Lk 24, 35-48

1435 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: 1 Jn 3, 1-2 /

962 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Kresťanstvo /

1288 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Mk 9, 30-37

1548 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Svätosť /

1006 / 0 
17.04.2010 -

Príhovor
Téma: Jer 33, 14-16

485 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 55/2010
Téma: Mt 13, 57 / Viera /

855 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 56/2010
Téma: Múdrosť /

1044 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 57/2010
Téma: Evanjelizácia / Svedectvo / 1 Sol 1, 8 /

1187 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 58/2010
Téma: Čas / Život / Gal 4, 4 /

1454 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 59/2010
Téma: Učeník / Apoštol / Nasledovanie Krista / Mt 4, 18-22 /

2046 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 60/2010
Téma: Mt 12, 36

1355 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 61/2010
Téma: Mt 14, 20

1628 / 0 
17.04.2010 -

Myšlienky... 62/2010
Téma: Mt 18, 7

2491 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet