Téma: Presvätá Bohorodička

Príklad č.3284
(Zdroj: Dancák, F.: Verím v príkladoch)

      Dňa 20. septembra 1959 pripomínal pápež Ján XXIII. veriacim zo svojho rodiska v Sotto il Monte Madonu delle Canove:
      „Tá svätyňa je jednou z najkrajších spomienok pápežovho detstva. Pamätám si veľmi dobre, ako ma tam často vodievala moja milovaná mama a dvíhajúc ma ako chlapčeka do výšky, ukazovala mi cez mriežky okna milý obraz Madony a hovorila mi: Pozri sa, na Pannu Máriu, vidíš, aká je krásna?“
      Láska voči Panne Márii sprevádzala Angela Roncalliho vo všetkých ťažkých poslaniach, ktoré mu zverovala Svätá Stolica, až po zvolenie za pápeža, ako aj potom, čo sa stal pápežom. Jeho mariánska nábožnosť bola taká, aký bol jeho život: jednoduchá, spontánna, pokorná...


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk