Téma: Človek / Hriech / Chyba / Nedokonalosť

Príklad č.2868
(Zdroj: Hlasy z domova a misií 1998, č. 3, s. 6.)

      Bol raz jeden vynikajúci umelec – sochár. Dokonale ovládal svoje umenie reprodukovať seba samého ako sochu. Nebolo možné rozoznať kópiu od originálu. Jedného dňa sa dozvedel, že ho hľadal anjel smrti. Zhotovil dvanásť kópií seba samého. Keď prišiel anjel, bol celkom bezradný. Nevedel rozpoznať, ktorý z trinástich exemplárov je hľadaný umelec. Bez úspechu sa vrátil do neba. Čoskoro sa však vrátil znova k umelcovi, lebo mu skrsla v hlave zaujímavá finta.
      Postavil sa pred trinásť exemplárov a hovorí: „Majster, vy ste génius, keď dokážete tak dokonale vytvoriť svoje kópie. No ja som predsa objavil malú chybičku na vašej práci.“ Umelec hneď vyskočil a povedal: „To nie je možné. Aká je to chyba?“ „Presne tá, ktorú ste práve urobili,“ odpovedal anjel a odniesol si originál do večnosti.
      Táto rozprávka odhaľuje ľudskú slabosť. Dokonalý umelec, obdarený takými schopnosťami, prezradil sám seba svojou ľudskou slabosťou. Pretože bol pyšný a márnomyseľný, nepriznal si žiadnu chybu a pokladal sa za neomylného. Ak povieme slovo človek, znamená to zároveň slabosť a chyby, hriech a omylnosť. S perfekcionalistami a s dokonalými svätuškármi je veľmi ťažké sa znášať. Kresťanská tradícia vždy realisticky počíta s ľudskou slabosťou a s ľudskými chybami. A kto prizná svoje chyby pred Bohom, tomu budú odpustené.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk