Autor: Miron
 
Streda po 25. nedeli po ZSD / Lk 15,

Príhovor

      Človek sa vždy poteší dobrej správe. A ako dnes musíme tešiť my, čo sme počuli nádhernú správu v dnešnom evanjeliu. Táto dobrá správa hovorí o veľkej milosrdnej láske Boha k nám. Hovorí o tom, že Bohu nie je ľahostajný náš stav, do ktorého sme sa dostali skrze hriech. Boh sa vydáva hľadať každého, kto sa stratil.
      Je to dobrá správa pre každého z nás a môže nám pomôcť vzchopiť sa vo chvíli, keď nás hriech chce obrať o každú nádej.
      Pekne to vyjadruje táto príhoda či už je skutočná a vymyslená. Istý kňaz sa rozhodol hodiť sa z vysokého brala do mora. Cestou sa ešte zastavil u spriateleného kňaza, aby sa s ním rozlúčil. Porozprával mu príbeh svojho smutného života: Ako nemiloval Boha a neslúžil ľudom, ako hrešil proti všetkým prikázaniam a ľuďom bol na pohoršenie. Jeho vina je priveľká, nemôže už počítať s Božím milosrdenstvom.
      Priateľ mu na to povedal: „Vieš predsa, že Božie milosrdenstvo je nesmieme veľké. Boh nám vždy ponúka svoju odpúšťajúcu lásku. Treba ju len prijať.“
      Ale kňaz sa nedal utešiť: „Moje srdce je ako vedro plné trhlín a dier. Len čo Boh doňho vleje svoje odpustenie, stratí sa!“
      Tu ho priateľ chytil za ruku. „Možno je tvoje srdce porovnateľné s deravým vedrom. Ale keď ho vrhneš do mora milosrdnej Božej lásky, je jedno, koľko trhlín v ňom je, lebo more Božej lásky ho obklopuje zvnútra i zvonku, zhora i zdola a zo všetkých strán.“
      Nech teda táto dobrá správa, ktorú sme si dnes vypočuli, nám pomôže odohnať každú malomyseľnosť a beznádej, ktorú hriech so sebou prináša. Amen.

      Týždeň po 25. nedeli po ZSD


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk