Autor: Miron
 
Téma: Pokušenie / Poznať stratégiu nepriateľa / 2 Kor 2, 3-15

Myšlienky... 78/2000

       Generál George Patton bol známy strohosťou svojich odpovedí. Nikdy nemrhal slovami. Keď počas II. svetovej vojny jeho jednotky v severnej Afrike úspešne odrazili útok nemeckého vojska pod velením generála Erwina Rommela a prešli do protiútoku, dostal otázku ako dokázal odhadnúť strategické úmysly protivníka. Odpovedal: „Čítal som jeho knihu.“ Rommel totiž napísal knihu, ktorá detailne opisuje stratégiu boja pechoty. Patton túto knihu poznal a tak vedel odhadnúť stratégiu boja, ktorú protivník použije.
       Diabol síce nenapísal žiadnu knihu, ale Boh nám odhalil jeho stratégiu vo svojom slove. Tu je niekoľko jeho taktík: Ponuka slávy a moci (Mt 4, 1-10); utrpenie tela (2 Kor 12, 7); pokúšanie pýchou (1 Tim 3, 6); cez rôzne okolnosti života (1 Sol 2, 18); pokúšanie cez nečisté myšlienky (1 Kor 7, 5); zmyselnosťou (1 Tim 5, 11.15); pokušením k pokrytectvu (Sk 5, 3).
       Diabol znamená odporca. Tiež je opísaný ako „žalobca našich bratov“(Zjv 12, 10) a „vrah od počiatku... luhár a otec lži“(Jn 8, 44).
       Študujme teda túto stratégiu, „aby nás neoklamal satan - veď poznáme jeho zámery“(2 Kor 2, 11). Víťazstvo môže byť naše, ale najprv musíme poznať svojho nepriateľa a jeho stratégiu.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk