Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.13.32-35 / Zvyk / Druh mučeníctva

Myšlienky... 136/2019

            Vedomé rozhodnutie, požehnané a posilnené Kristovou milosťou, môže poraziť dokonca i tie najzakorenenejšie zvyky.            Najprv zvyk tak neľútostne bojuje proti človeku, ktorý sa chce zbaviť tohto bremena, že sa jeho odstránenie zdá nemožné. Ale po nejakom čase neprestajného boja, po každom jedinom odmietnutí jeho ponuky, zvyk sa stáva slabším a slabším.            Ak si počas boja porazený kvôli nejakým nepredvídaným okolnostiam, nebuď rozrušený a neupadni do beznádeje. Jednoducho začni boj odznova.            Rozhodný boj proti hriešnym zvykom je považovaný Bohom za druh mučeníctvo a ten, kto premôže svoj zvyk je korunovaný korunou vyznávačov, ktorí sa namáhajú pre Boží zákon. (Pole, kapitola 13, odstavec 32-35.)            Ak sa nám odstránenie niektorých našich zvykov zdá príliš ťažké, ba až nemožné, dobre nám padne povzbudenie svätého Ignáca Briančaninova. S rozhodnosťou nás ubezpečuje, že s Božou pomocou naše pevne rozhodnutie skoncovať so zlým zvykom bude korunované víťazstvom. Nijako však nezľahčuje bolesť zápasu. Tých, ktorí zvíťazia prirovnáva k mučeníkom a vyznávačom.            K odstráneniu hriešnych zvykov nás má však motivovať predovšetkým naša láska k Spasiteľovi. V tom má spočívať celé naše asketické úsilie.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk