Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 8.9 / Spoznať slabosť

Myšlienky... 359/2018

            Preto nepriateľ často nájde v človeku drobnú zámienku, pomocou ktorej môže človeka odviesť zo správnej cesty. Bez pokory námaha človeka nevedie k dokonalosti a zmluva slobody nenesie pečať Ducha, ale skôr je otrokom a jeho námaha nepremáha strach. Človek nemôže urobiť svoje námahy dokonalými bez pokory; nie je poučený – iba ak cez pokušenia, a bez múdrosti nedosiahne pokoru.            Pre rast v duchovnom živote je potrebné naplniť určité požiadavky, bez ktorých i veľké nasadenie v určitých asketických cvičeniach nevedie k očakávanému ovociu. V tomto poučení svätý Izák Sýrsky znovu zdôrazňuje dôležitosť pokory, ktorá sa rodí z poznania našich slabostí. Bez tejto pokory nepriateľ ľahko vedie človeka nesprávnou cestou.            Nech nám pomôže tento príklad. Jeden kňaz rozprával, že sa mu naskytla príležitosť stretnúť sa s autorom, ktorý napísal niekoľko kníh s komentármi na novozákonné texty. Tieto knihy ho obohatili, preto toto stretnutie spájal s veľkými očakávaniami. Bol však veľmi sklamaný. Dúfal, že stretne veľmi duchovného človeka, ktorý ho azda svojim slovom postrčí na duchovnej ceste. Stretol však veľkého intelektuála, ktorý síce ohromoval svojimi vedomosťami, ale nie hĺbkou svojej duchovnosti. Je pritom isté, že tento autor obetoval nie hodiny, ani nie dni, ale celé roky štúdiu, aby mohol napísať dobré komentáre. Táto, zaiste veľká asketická námaha, nepriniesla očakávaný rast.            Bez pokory, ktorá sa rodí z poznania našich slabostí, môžeme pracovať ťažko na duchovných veciach, ale to ešte neznamená, že nás to dovedie k dokonalosti.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk