Autor: Miron
 
Téma: Pole / 1.5.22-23 / Prikázania / Mt 5, 44 / Kol 3, 12-13 / Mať pred očami cieľ nášho snaženia

Myšlienky... 158/2018

            Pán nám prikázal milovať našich nepriateľov (Mt 5, 44) a k nadobudnutiu tejto lásky nám povedal, aby sme žehnali tým, ktorí nás preklínajú, robili dobré tým, ktorí nás nenávidia a modlili sa za tých, ktorí nám škodia a prenasledujú nás. Láska k nepriateľom dáva srdcu plnosť lásky. V takomto srdci jednoducho nie je miesto pre zlo a stáva sa podobným Bohu v dobrote. Apoštol Pavol povzbudzoval kresťanov usilovať o tento vyšší morálny stav, keď napísal: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ (Kol 3, 12-13).            Dokonalá láska k blížnemu robí z nás adoptívnych Božích synov a dcéry (porov.: Mt 5, 45). Milosť Svätého Ducha je priťahovaná k srdcu takého človeka a presvätá láska k Bohu sa vlieva do neho. (Pole, kapitola 5, odstavec 22-23.)            Človek si musí často pripomínať cieľ svojho snaženia, aby dokázal prekonať neľahké prekážky, ktoré mu stoja v ceste. O toto sa usiluje aj svätý Ignác Briančaninov, keď nám pripomína príkaz lásky k nepriateľom. Bez toho, aby sme mali pred očami cieľ nášho snaženia, naplnenie tohto prikázania bude takmer nemožné.            Cieľom nášho duchovného snaženia je theosis – zbožštenie. Je to proces, ktorým nadobúdame podobnosť s Bohom. Čím viac sa vzďaľujeme od Boha, tým menej sa mu podobáme. Tí, ktorí sa mu chcú podobať, musia žiť podľa jeho príkazov a neúnavne na sebe pracovať. Takto sa dosiahne očistenie od vášní a nadobudnutie čností. To vedie nielen k očisteniu Božieho obrazu v nás, ale aj k nadobúdaniu podobnosti s ním skrze pôsobenie Božej milosti.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk