Autor: Miron
 
Téma: Pole / 1.5.26 / Prikázania / Mt 6, 14-15 / Odpustenie / Pánova podmienka

Myšlienky... 161/2018

            Pán nám prikázal odpustiť blížnym všetko, čo nám urobili: „Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6, 14-15). Z týchto slov vyplýva zreteľný uzáver, že skutočným znakom odpustenia našich hriechov je stav nášho srdca, keď cítime, že sme konečne a úplne odpustili blížnemu všetky jeho hriechy voči nám. Tento stav je vytvorený a môže byť vytvorený iba Bohom samým. Je to Boží dar. Zatiaľ čo ostávame nehodní tohto daru, skúmajme svoje svedomie pred každou modlitbou a ak v ňom nájdeme spomienku na zlo, vykoreňme ju už spomenutými liekmi – modlitbou za našich nepriateľov a ich žehnaním (porov.: Mk 11, 25). Kedykoľvek si spomenieme na nášho nepriateľa, nesmieme pripustiť žiadnu inú myšlienku okrem modlitby a požehnania. (Pole, kapitola 5, odstavec 26.)            Napĺňanie tohto prikázania je pre nás veľmi ťažké. Aj keď máme na pamäti nariadenie nášho Pána, aj keď sa usilujeme o odpustenie, predsa akoby narážame na vnútornú hrádzu, ktorá nám znemožňuje úplné odpustenie. Keď však začneme užívať lieky, ktoré nám ukázal svätý Ignác Briančaninov, môžeme dôjsť k poznaniu, čo spôsobuje túto ťažkosť pri odpúšťaní. Je ňou pýcha, ktorá je matkou všetkých vášní. Pýcha spôsobuje, že v našom srdci sa udomácni túžba po odplate, túžba po akomsi nastolení spravodlivosti, čo znemožňuje naše odpustenie.            Spoznanie tejto vášne je dôležité pre úsilie o pokorenie srdca, aby duchovné lieky, ktoré spomína svätý Ignác, mohli zaúčinkovať. Musíme si uvedomiť, že tento proces je bolestivý a namáhavý. Niet však inej cesty, pretože odpustenie iným Pán dáva za podmienku k odpusteniu našich previnení.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk