Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.32 / Ľútosť / Mt 7, 7 / Ak sa nenamáhaš, nenájdeš

Myšlienky... 10/2018

            Svätý Izák Sýrsky hovorí, že asketické úsilie o udržanie si milosti úprimnej ľútosti, spôsobuje, že v duší sa rodí niečo nové, čo v nás spôsobuje úžas. Aj keď je vždy ťažké popísať takýto mystický zážitok, svätý Izák sa o to pokúsil. Hovorí:            „Veľmi často sa stáva, keď človek zohne kolená v modlitbe a vystrie ruky k nebesiam, zameria svoj zrak na Kristov kríž a koncentruje všetky svoje myšlienky na Boha počas modlitby so slzami v očiach a ľútosťou v srdci, že odrazu a bez varovania fontána vytryskne v jeho srdci chrliaca sladkosť. Jeho údy ochabujú, jeho zrak je zastrený, hlavou sa dotýka zeme a jeho myšlienky sú zmenené kvôli radosti, ktorá prúdi celým jeho telom s takou intenzitou, že nedokáže robiť poklony. Preto, človeče, dávaj pozor čo tu čítaš. Môžeš tieto veci spoznať z čítania? Alebo môže byť sladkosť medu poznaná ústami cez čítanie kníh? Ak sa nenamáhaš, nenájdeš, ak neklopeš na dvere s celou silou a nedržíš neustálu vigíliu pred nimi, nebudeš vypočutý.“            Svätý Izák si uvedomuje, že popis tohto mystického zážitku môže vyvolať u čitateľa na chvíľu zbožné pocity, preto razantne nabáda, aby sme neostali len pri tejto emócií, ale usilovali sa skrze asketické snaženie dosiahnuť podobný zážitok. Toto prísne nabádanie je veľmi vhodné pre súčasnú dobu, kedy mnohí stotožňujú intelektuálne poznanie nadobudnuté štúdiou, s pokrokom v duchovnom živote. „Sladkosť medu však ústa nespoznajú skrze čítanie kníh.“ Intelektuálne poznanie nemá žiadnu cenu, ak ho nesprevádza jeho praktické uskutočňovanie.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk