Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.34 / Krst / Vďačnosť za krst

Myšlienky... 77/2017

            Asketické homílie svätého Izáka Sýrskeho pozostávajú zo 77 homílií, ktoré prinášajú priam detailné vovedenie do umenia duchovného života. Svojským, niekedy až poetickým štýlom, predstavuje kroky, ktoré vedú k životu v Kristovi. Obsah je tak hutný, že v mníšskych komunitách sa riadili pravidlom: Denne iba jedna strana z Izáka Sýrskeho. Traduje sa aj výrok jedného zo starcov, že jedna veta svätého Izáka obsahuje vitamíny pre dušu na celý týždeň. Kto s otvoreným srdcom číta tieto homílie, tak týmto tvrdeniam dá za pravdu.            Ak by sa niekto riadil poučeniami vloženými iba do prvej homílie, tak veľmi rýchlo vymršti dušu do duchovných výšin a dosiahne vysoký stupeň dokonalosti. Azda preto svätý Izák v jej závere obracia pozornosť čitateľa na Darcu darov, aby azda ten, kto sa riadi jeho poučeniami, nestal sa obeťou pýchy.            Môžeme dosiahnuť veľkú dokonalosť skrze svoju pevnú vôľu, umŕtvovaním a odhodlaním. Aj keď vynaložíme v duchovnom živote to najväčšie možné úsilie, tak to nie je nič v porovnaní s tým, čo nám bolo dané pri svätom krste. Záverečné poučenie prvej homílie svätého Izáka nás nabáda, aby sme vzdávali slávu a vďaku Bohu za dar krstu, lebo skrze krst k nám prichádzajú všetky dobré veci. A preto vždy by sme mali byť sústredení nie na to, čo robíme, ale na to, čo Boh robí pre nás.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk