Autor: Miron
 
Téma: Mt 11, 12 / Jn 1, 14 / Pondelok po 3. nedeli po ZSD / Potreba duchovného tréningu

Myšlienky... 99/2016

            Vždy keď sledujem nejaký historický dokumentárny film a vidím zábery urobené spred sto rokov, mám v srdci vďačnosť, že žijem práve v tejto dobe. Je mi zaťažko predstaviť si život bez všetkých tých technických vymožeností, ktoré obklopujú a uľahčujú náš život. Má to však zrejme aj opačnú stránku. Tréner stredoškolského futbalového tímu mi povedal, že je to z roka na rok ťažšie, pretože – ako sa mu zdá – mládež je viac a viac rozmaznaná súčasnou kultúrou a nedokáže alebo skôr nechce prijať tréningovú námahu, ktorá vedie ku kvalite hry. Aj keď ide o azda príliš zgeneralizovaný pohľad, niečo na tom je. Akosi viac tiahneme k príjemnostiam, ktoré sa nám z každej strany ponúkajú. Je tak ľahké ich dosiahnuť, prečo sa potom namáhať.            Nie je prekvapením, že sa podobný postoj premieta aj do nášho života s Bohom. Príliš často špekulujeme, či nejestvuje nejaká skratka, recept ako dosiahnuť dokonalosť bez námahy. To však nie je možné.            Ježiš Kristus nám hovorí: „Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú“ (Mt 11, 12). Tými násilníkmi označuje tých, ktorí z túžby po nebi neváhajú vkladať do svojho života duchovné cvičenia na dosiahnutie kresťanskej dokonalosti.            Stať sa kresťanom, byť naplnený „milosťou a pravdou“ (Jn 1, 14) vyžaduje veľa času a úsilia. Je to namáhavý tréning, v ktorom nastavujeme celé svoje bytie do kondície, ktorá nám pomôže úspešne dokončiť zápas nášho života. Prostriedky k tomuto duchovnému tréningu sú nám známe. Azda niekedy stačí len pridať kus zaťatosti, odhodlania a túžby po víťazstve© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk