Autor: Miron
 
Téma: Duchovný život / Hovorme o duchovných veciach diskrétne, zdržanlivo a rozvážne

Myšlienky... 98/2016

            Svätý Izák Sýrsky hovorí, že ticho je jazykom neba. Mlčanie teda zdá sa byť najdokonalejším spôsobom ako komunikovať o nebeských veciach. Napriek tomu láska nás poháňa rozprávať o duchovných veciach, zdieľať naše duchovné skúsenosti pre rast druhých, aj keď s vedomím si všetkej nedokonalosti, ktorá toto naše rozprávanie môže sprevádzať.            Každopádne nám môže pomôcť rada svätého Izáka, ktorá nás nabáda rozprávať o duchovných veciach diskrétne, zdržanlivo a rozvážne. Ak dovolíme, aby nás ovládla vášeň, ktorý neraz považujeme za duchovný zápal, zrádzame tým posolstvo tých slov, ktoré hovoríme.            Znakom prítomnosti tejto vášne v človeku podľa svätého Izáka je duchovný rozhovor, ktorý človek vedie takým spôsobom, že sa môže zdať na konci jeho víťazom. Inými slovami povedané, keď sa snažím nástojčivo obhájiť svoj argument, svoju pozíciu, svoju myšlienku, svoju radu, musím si uvedomiť, že moje srdce ovládla vášeň a mal by som zmĺknuť. Ak sa mi to nepodarí, možno vyhrám argumentačne, možno, že budem mať aj pravdu, ale stratím srdce brata alebo sestry, ktorých som týmto usvedčil, že nemali pravdu.            Musíme si uvedomiť, že používame slová, ktoré vychádzajú z nášho padnutého a ešte nie úplne uzdraveného stavu. Boh nás volá do tejto prace lásky hoci sme hriešni  a slabí. Preto musíme byť diskrétni, zdržanliví a rozvážni. V duchovnom rozhovore máme ponúknuť to málo, čo máme, bez ambície vyhrať argument či mať pravdu za každú cenu. S pokorným srdcom darujme svoju malú skúsenosť zo svojho duchovného života a nechajme Boha dokončiť, čo sme týmto úsilím zasiali.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk