Autor: Miron
 
Téma: Jn 9, 7 / Poslušnosť /

Myšlienky... 1/2011

„Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci (Jn 9, 7).

      Keď Ježiš Kristus potrel slepému od narodenia oči posiela ho umyť sa k rybníku Siloe. Je zrejmé, že umytie sa vodou nemá žiaden vplyv na odstránenie slepoty. Prečo mu to teda Ježiš Kristus teda nariaďuje? Azda jediným vysvetlením je test poslušnosti. A nie je to jednoduchý test. Slepec sa ide umyť napriek tomu, že v tom nevidí žiaden špeciálny dôvod. Okrem toho nespočetnekrát predtým si už umýval tvár a azda vyplachoval mŕtve oči bez žiadneho výsledku. Teraz je to však iné. A slepec dobre, že nie blato ani voda mu vrátili zrak, ale Ježiš Kristus.
      Boh nás nabáda cez svoje slovo k podobnému aktu poslušnosti. Hovorí: „Miluj... Odpúšťaj... Nasleduj ma...“ Mali by sme s dôverou uposlúchnuť jeho slovo aj keď na to chýbajú racionálne dôvody.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk