Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Jn 16, 33

Myšlienky... 5/2009

      Podľa orientálnej legendy, prišiel chorý človek k lekárovi, aby ho uzdravil. Lekár chorému povedal: „Počuj, sme traja: ja, ty a choroba. Ak sa spojíš so mnou, choroba zostane samá a ľahko ju premôžeme.”
      Niečo podobné je často aj v našom živote. Sme traja: Kristus, my a naše súženia... Spojme sa s Kristom a naše súženia premôžeme. V tom nachádzajú všetci ľudia dobrej vôle platnú útechu... V Kristovi nebeský Otec zjavil záchranu pre nás. Je to síce niekedy najprv bolestná krížová cesta, ale končí oslávením a večným životom.
       „Len si nemyslite, že utrpenie je priveľké a radosť primalá. Nebo nevezme nič nikomu bez toho, aby mu to prenesmierne neoplatilo.” (Edita Steinová).


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk