Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Jn 14, 6

Myšlienky... 21/2007

      Svetochýrny maliar Doré, ilustrátor Biblie, pred svojou smrťou dokončil obraz, ktorý bol korunou jeho práce. Na obraze vidieť Krista, ako kráča v bielom rúchu tmavým údolím. Jednou rukou nesie kríž, druhou ukazuje na úzky chodník, vedúci do jasného slnečného kraja. Okolo neho sú zhromaždení všetci bití životom. Je medzi nimi žobrák, ale aj kráľ, ktorý pod ťarchou koruny omdlieva. Sú tam ľudia rôznej pleti a farby... všetci upierajú svoj zrak na Krista, čím je znázornená myšlienka, že vo všetkých našich trápeniach a bolestiach života je nám Ježiš Kristus jediným pomocníkom a útechou.
      Ježiš Kristus je pre nás naozaj cestou k Otcovi, o ktorom nám priniesol dôkladné poučenie; je pravdou, pretože nám priniesol dokonalé, pravdivé náboženstvo; je životom, lebo jeho výkupné dielo nám prinieslo nadprirodzený život milosti, život Božích detí s dedičstvom večného života.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk