Autor:
 
Téma: Mk 1, 35

Archív

      Taký bol Ježišov životný štýl. Hneď ráno vyhľadával spoločenstvo s nebeským Otcom. Po tom túžil najviac. Nevedel si to predstaviť inak, len že najdôležitejšie je správne začať deň. Na štarte najviac záleží. Niet divu, že potom mal počas dňa toľko energie a istoty, čo má robiť.
      Na pestovanie spoločenstva treba čas. Najlepšiemu priateľovi ho venujeme najviac a ten najvzácnejší. Na to, na čom nám naozaj záleží; si čas vždy nájdeme. Je to otázka našich priorít.
Kristus vedel, že sa bez modlitby nezaobíde. Bol od svojho Otca celkom závislý. Žiť bez Boha je hriech. Žiť s ním v úzkom spoločenstve znamená víťaziť nad hriechom, mať silu slúžiť a obetovať sa. Toto nám sprostredkováva modlitba - rozhovor s nebesiami.
      Túžiš po rozhovore s Bohom ako po kyslíku, ktorý dýchaš? Vieš, že ho potrebuješ? Do priateľstva nemožno nikoho nútiť. Aký vzťah zaujmeš k Ježišovi dnes?
      „Priateľ je ten, kto o vás všetko vie a má vás stále rovnako rád." E. Hubbard


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk