Autor:
 
Téma: Mt 10, 38

Archív

      Kríž nie je to, čo nás stretlo, teda ťažký osud, trápenie, ale to, čo musíme znášať ako dôsledok našej zviazanosti s Ježišom Kristom a naším kresťanstvom. Ide o zavrhnutie a utrpenie pre Krista. Znamená to trpieť spolu s Kristom. Kríž a nasledovanie teda patria k sebe.
      Ako učeníci sme vyšli na neľahkú cestu nasledovania s vedomím, že Pán prešiel tú cestu pred nami. Je to jeho cesta. On ju prešiel, zaplatil, vytvoril. Naša cesta je zo svetského hľadiska rizikom, lebo niečo stojí a zaistená je jedine Kristom. Jeho cena, hodnota je to, čím sa za ňu platí. Byť jej hoden znamená prijať túto úžasnú cenu. Nemáme inú hodnotu, je ňou len Kristus. A platíme všetkým. Prijímame kríž, lebo vieme, že patrí k nasledovaniu. Aj keby nás to stálo cenu najvyššiu, nemusíme sa báť, pretože On povedal: Vezmi na seba svoj kríž. Je pre teba prichystaný, nemusíš ho vyhľadávať, vymýšľať. Každý má od Boha pripravený svoj kríž, primeraný- ten svoj, aj keď pre každého je miera utrpenia iná.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk