Autor:
 
Téma: Mt 10, 34

Archív

      Poznáme texty úplne opačné: Kristus, darca pokoja, ktorý vedie svojich učeníkov k tomu, aby roznášali pokoj. Svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva, hovorí Pán. Kristov pozdrav znie: Pokoj vám. Kristus predsa blahoslaví tých, ktorí roznášajú, ba tvoria pokoj - teda konajú ako Pán. A zrazu má platiť, že Kristus nepriniesol pokoj, ale meč a rozdelenie. Ako to teda je?
      Náš Pán je iste Pánom pokoja, veď evanjelium je dobrá, radostná správa o zmierení, teda mieri alebo pokoji v Kristovi Ježišovi.
      Ale učeník- práve preto, že vyšiel za svojím Pánom, musí tiež počítať s ťažkosťami a problémami. Veď platí: Žiak nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána (v. 24). Nedá sa ísť cestou za Kristom a neprežívať niečo z toho, čo prežil Kristus.
      V tomto zmysle teda nepriniesol Pán pokoj, ale rozdelenie. Pretože sa proti nám kvôli Kristovi môžu postaviť dokonca aj členovia rodiny, priatelia alebo známi, ide naozaj o meč, o rozdelenie, ktoré spôsobuje Kristus. Učeník síce nechce rozdeliť rodinu, či sa rozísť s priateľmi, ale má na prvom mieste Krista a Kristus delí ľudí. S tým sa už musíme zmieriť. Kvôli Kristovi sa máme na všetkých ľudí pozerať ako na kandidátov neba, teda ako na tých, za ktorých zomrel. Na druhej strane však platí, že učeník už nie je svoj, ale patrí Pánovi a Božiemu kráľovstvu, ktorého hodnoty sú mu nadovšetko. A tak hoci Kristus prináša pokoj a lásku, v istom zmysle prináša aj nepokoj a meč - teda rozdelenie.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk