Autor:
 
Téma: Mt 8, 8-10

Archív

      Stotník reprezentuje pohanov, ktorí sa dozvedeli o Mesiášovi a sú ochotní počuť, veriť i konať. Obracia sa s prosbou k inému človeku, ktorý trpí, a bude počuť prísľub: Prídem a uzdravím ho. Stotník odpovedá: Pane, nie som hoden. Nezaslúžim si, aby si vstúpil do môjho domu. Myslí zrejme na to, že nie je dosť dobrý, dosť veriaci, veď je pohan... Ale Pane, povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď ja som vojak, a preto viem, že keď sa zavelí, nasledujú činy. Aj ja mám nad sebou nadriadených... Prikáž a stane sa. Tak jasne, jednoznačne a prosto pochopil stotník Ježišovu moc. Pán velí a veci sa dávajú do pohybu. Darca života je tu a je len na mne, aby som veril.
      Písmo hovorí, že Pán sa veľmi začudoval a povedal tým, ktorí ho nasledovali: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. Jeden pohan, ktorý zobral Majstra vážne a spoľahol sa na jeho slovo i činy, sa stal vzorom pre veriacich zbožných nasledovníkov Pána. Vtedy aj dnes. Vtedy aj dnes nás predchádza „neveriaci" veriaci do Božieho kráľovstva. Vzhľadom na to, že mnohí „prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom" (v. 11), ide o to, aby sme sa i my vôbec dostali do Božieho kráľovstva a neboli „ako synovia kráľovstva vyhodení von do tmy" (v. 1 2).


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk