Autor: Miron
 
Téma: Štvrtok po 16. nedeli po ZSD / Mk 11, 27-33

Myšlienky... 296/2006

      Svätý apoštol Pavol v Liste Rimanom hovorí, že: „viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo“ (Rim 10, 17). Aby človek mohol uveriť, musí mu byť ohlásený predmet viery. No každý, kto svedčí o Kristovi, musí počítať ešte s jedným aspektom: slobodnou vôľou toho, komu Krista ohlasuje.
      Na strednej škole som mal dobrého priateľa, ktorý otvorene priznával svoju neveru. Udivovalo ma to, pretože jeho znalosti Nového zákona prezrádzali, že si ho musel niekoľkokrát prečítať. Až neskôr som pochopil, prečo sa ho Božie slovo nedotklo. Čítal ho so zlým zámerom. Chcel iba nájsť argumenty na obránenie vlastnej nevery.
      Pekne to vysvetľuje aj situácia, keď veľkňazi, zákonníci a starší dávajú Ježišovi otázku o pôvode jeho moci. Neide im však o odpoveď. Touto otázkou chcú nastaviť pascu pre Ježiša. Chcú získať zámienku, aby ho mohli obžalovať a odsúdiť. Táto lesť im však nevyšla. Pán ich neuznal za hodných odpovede.
      Boh „mlčí“ keď človek chce ohlasované slovo zneužiť na obhajobu vlastnej nevery. No nezavrhuje ho. Až do konca života mu dáva šancu zmeniť svoj postoj a vtedy nastávajú chvíle milosti – Boh prehovorí v jeho srdci.

      Týždeň po 16. nedeli po ZSD


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk