Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Mt 26, 14-15

Myšlienky... 117/2006

      Známy grécky bájkar Ezop poučuje:
      Hladní psi videli na potoku namočené kože. Pretože sa k nim nemohli dostať, dohodli sa, že vypijú vodu a kože dostanú. No prv, než sa dostali ku kožiam, praskli im bruchá od vody.
V nádeji na zisk sa mnohí ľudia púšťajú do nebezpečenstva. Sú však strojcami vlastnej záhuby... Takým bol nesporne aj Judáš. Za 30 strieborných - čo bola cena otroka - zradil svojho učiteľa. Keď si uvedomil, akého podlého činu sa dopustil, chcel situáciu zvrátiť (porov. Mt 27, 3-4). Bolo neskoro. Preto „sa šiel obesiť” (Mt 27, 5)-


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk