Autor: Miron
 
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

Myšlienky... 233/2001

      Podobenstvo o talentoch je zrozumiteľné a má veľký vplyv na zmýšľanie človeka. Slovo „talent“ v podobenstve vyjadruje najvyššiu jednotku meny. Išlo o určitú váhu medi, striebra alebo zlata. Podľa vedcov jeho hodnota sa rovnala zárobku človeka za pätnásť rokov. Iní zasa uvádzajú, že jej hodnota sa rovná sume okolo 50 000 korún. V tomto ohľade je ťažko nájsť zhodu, pretože Ježiš Kristus neuviedol či išlo o talent medi, striebra alebo zlata. V každom prípade talent pre Ježišových poslucháčov predstavoval priam nepredstaviteľné bohatstvo.
      Aj keď podobenstvo hovorí o vtedajších najvyšších jednotkách meny, predsa len tušíme, že reč je o niečom inom. Správne chápeme, že talenty predstavujú rôzne dary alebo lepšie povedané rôzne schopnosti, ktoré človek vlastní. Nikto z nás nemôže povedať, že nebol ničím obdarovaný. Ľudia, ktorých choroba priviedla takmer k stretnutiu so smrťou a potom vyzdraveli, hovoria, že život vnímajú ako úžasný dar. Muž, ktorý ležal po nešťastnej príhode v nemocnici s obväzmi na očiach, nemohol sa dočkať chvíle, kedy mu obväzy dajú dole. Nevedel totiž, či bude vidieť alebo nie. Nakoniec, keď mu po týždni dali obväzy dole a uvidel denné svetlo, ďakoval Bohu za dar zraku. Keby sme takto ďalej pokračovali, tak by sme si uvedomili, že naše fyzické telo je jedným úžasným darom od Boha. Pozrime sa však aj na duchovné schopnosti, ktorými sme obdarovaní. Schopnosť myslieť, cítiť, veriť, milovať... to všetko sú veľmi vzácne dary. Podobne tak aj rôzne nadania umeleckého či praktického smeru.
      Aj keď talent pre poslucháčov podobenstva predstavoval veľmi veľké bohatstvo, nie je ničím oproti bohatstvu, ktoré vlastní každý z nás. Človek je priam „poskladaný“ z rôznych Božích darov. Nič z toho čo máme, nemáme z vlastnej sily. Ak sme aj niektorý dar zveľadili, zveľadili sme iba to, čo sme dostali. Sv. Pavol pripomína: „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor 4,7)
      Ak vnímame celé naše bytie ako jeden veľký dar, potom sa musíme naučiť vnímať aj zodpovednosť za tento dar. A to sa nedá bez pochopenia zmyslu života. Frederico Suárez hovorí: „Ak je dnes tak veľa kresťanov, ktorí žijú bezcieľne a plytko, z každej strany obmedzovaní úzkym obzorom, je to predovšetkým dôsledok toho, že im chýba jasná predstava o tom, prečo oni osobne existujú... To, čo človeka povznáša a skutočne ho robí osobnosťou, je vedomie jeho konkrétnej úlohy vo vesmíre.“
      Božie zjavenie nám odhaľuje zmysel nášho bytia. Ak budeme vychádzať z podobenstva o talentoch, tak potom zmysel nášho života spočíva v darovaní sa Bohu. Obdarovaný sa daruje Darcovi. Úplne... Bez zvyšku... Aby sme počuli: „Správne, dobrý a verný sluha...“ (Mt 25, 21)


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk