Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Mk 12, 28

Myšlienky... 10/2006

      Margaréta z Angoulénu, neskoršia navarská kráľovná, bola jednou z tých veľkých žien, o ktorej Jaroslav Vrchlický napísal: „Veľkosť jej srdca a jej duše ju zaraďuje medzi najväčších duchov jej doby.” Vo svojej knihe Heptameron napísala tieto slová: „Nikdy nebude dokonale milovať Boha človek, ktorý nemiloval dokonale dajakého tvora na tomto svete.”
      Kto miluje Boha, miluje aj to, čo Boh stvoril, zvlášť človeka. Nie je dvojaká láska, ani rozdelená láska, ani dvojaké prikázanie, ale jedno - najväčšie. „A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata” (l Jn 4, 21). „Väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet” (Mk 12, 31).


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk