Autor: Miron
 
Téma: Téma: Nasledovanie Krista / Obrátenie / Svedectvo / 1 Kor 11, 1

Myšlienky... 260/2005

      Starý otec bol chlapca veľkým vzorom. Najviac ho udivovala jeho zbožnosť. Preto sa dedka spýtal: „Ako to robíš, že si s Ježišom taký veľký kamarát?“ Starý otec sa usmial a povedal: „Iba sa pozerám...“
      Vnúčik nepochopil, čo mu starý otec povedal. A asi ho to ani veľmi netrápilo. Roky plynuli, vnúčik dospieval a mal neustále pred očami pekný príklad starého otca, ako nasledovať Krista. Napriek tomu sa však vydal cestami, ktoré sa určite Bohu nepáčili.
      Jedného dňa, to už bol mladý muž, išiel navštíviť svojho starého otca, ktorý vážne ochorel. Obidvaja vedeli, že je to ich posledné stretnutie. Keď ho starý otec uvidel, vážne sa na neho pozrel a tichým hlasom povedal: „Pozeráš sa?“
      To bol kľúčový okamih v živote jeho vnuka. Pochopil, čo mu starý otec pred rokmi povedal. „Iba sa pozerám...“ to znamenalo: pozerám sa na Krista a učím sa od neho. A jeho posledná otázka: „Pozeráš sa?“ znamenala to isté, čo povedal svätý Pavol Korinťanom: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1 Kor 11, 1). Vnuk sa „pozrel“ na život svojho starého otca a všeličo pochopil. Odvtedy už vedel, ako žiť...
      Nemôžeme svoj život ukryť pred inými. Každý z nás môže byť živým príkladom, živou kázňou, ktorá má silu pohnúť druhých k zamysleniu i k zmene života.
      Okolo nás je mnoho tých, ktorí sa „pozerajú“. A mnoho z nich sa pohne smerom, ktorý spoznajú v našom živote.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk