Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Lk 13, 10-11

Myšlienky... 303/2004

       „V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať“ (Lk 13, 10-11).
      Chorá! Osemnásť rokov! Je to veľa? Málo?
      Koľko sme trpeli, trpíme a budeme trpieť my? Komu a čo sme urobili, že musíme trpieť – rok, dva...? Ba niekedy celý náš život je veľkým utrpením, krížom.
      Koľkí z nás si už položili túto trýznivú otázku, keď nám niečo nevyšlo alebo keď sme „museli“ prijať nejakú bolesť.
      Je to dospelá analógia, verná ozvena slov: „Boh ťa potrestá!“ - ktoré nás možno už v detstve trápili, a ktoré sme si napriek tomu osvojili.
      Potom je tu úsmevná príhoda zo života sv. Terézie z Ávily, ktorá prechádzala cez rieku a takmer sa utopila. Keď začala reptať, Pán jej povedal: „Terézia, či ty nevieš, že takto zaobchádzam so svojimi priateľmi?“ Terézia mu na to pohotovo odvetila: „Nuž, Pane, potom sa nedivím, že ich máš tak málo.“
      Od Kristových čias už nemusíme tápať ako Jób, zmysel utrpenia už nie je trýznivou otázkou, ale jednoducho pripodobnením sa Ježišovi Kristovi. Boh nás miluje najväčšou láskou vtedy, keď si želá, aby sme mali podiel na jeho údele, aby sme boli v jeho blízkosti na tejto Golgote, kde všetci, čo ho chcú úprimne nasledovať, sa bezprostredne zúčastňujú na jeho diele. Každé utrpenie prijaté v tomto duchu je dar, ktorý má vykupiteľskú moc. Ak sme to ešte nepochopili, potom Kristus aj nás musí upozorniť: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy“ (Lk 24, 25-26).
      Túto cestu musíme prejsť aj my spolu s Pánom vo svetle Písma. Aj my musíme v prorokoch objaviť jeho božský úmysel, ktorý sa rovná víťazstvu: pretrpieť všetko a tak vojsť do slávy!


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk