Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Lk 10, 41

Myšlienky... 285/2004

       „Pán jej odpovedal: »Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci...«“ (Lk 10, 41).
      O živote Napoleona I. sa hovorí, že na svojich vojnových výpravách prišiel i do Svätej zeme. Tam navštívil akýsi kláštor a k svojmu veľkému údivu tam našiel svojho spolužiaka, ktorý bol rehoľníkom. Plný radosti zo stretnutia ho objal a povedal: „Čo môžem pre teba urobiť? Vyslov akékoľvek želanie, splním ti to.“ Mních sa Napoleonovi poďakoval a povedal:       „Nepotrebujem nič! Svätá zem mi stačí!“
      Aký rozdiel medzi Napoleonom a chudobným mníchom!
      Aká je však biblická pravda?
      Kresťan nie je vo svojom svedomí viazaný otázkou, ako by sa pretĺkal životom bez peňazí, ale jeho svedomie má byť vedené k tomu, aby si zachoval svoju vnútornú slobodu a nestal sa buď výlučne závislý len na hmotných veciach, alebo naopak, aby neskĺzol do jednostranného opovrhovania Božími darmi. Vždy totiž existuje modla materializmu, ktorá robí človeka pyšným a bráni mu vstúpiť do nebeského kráľovstva tesnou bránou a úzkou cestou (Mt 7, 14).
      Kresťan má dávať svedectvo nielen o pominuteľnosti a o nebezpečenstve pozemských vecí, ale tiež o kráse a dobrote Božieho stvorenia.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk