Autor: Miron
 
Téma: Strach / 1 Kor 2, 3-4

Myšlienky... 251/2004

      Žena, ktorá žila v štvrti neslávne preslávenej vysokou kriminalitou, čakala pred svojím domom na autobus. Prišiel k nej mladý policajt a spýtal sa: „Môžem tu počkať s vami?“
      „To nie je potrebné,“ odpovedala žena. „Ja sa nebojím.“
      „To je dobre,“ odpovedal policajt, „ale ja áno.“ (www.eSermons.com).
      Priznanie k bojazlivosti niekedy vyvolá posmešky okolia. Svätý Pavol na to však nedbá a veriacim v Korinte sa priznáva, že bol u nich veľmi bojazlivý a prestrašený (porov. 1 Kor 2, 3). Nedal sa však strachom premôcť. Dôveroval Pánovi a tak mohol svedčiť, že jeho ohlasovanie nespočívalo „v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci“ (1 Kor 2, 4).
      Priznanie sa k strachu, ktorý sa z času na čas objaví v našom živote, nie je znakom nedôvery v Boha. Keď pomyslíme na smrť, na možnosť vážnej choroby, keď si uvedomíme, čo všetko sa môže prihodiť našim deťom, to všetko môže v našom srdci vyvolať strach, obavu. To však ešte nie je prejav nedôvery v Božiu prozreteľnosť. Bolo by zlé, ak by tento strach sa v nás usalašil a ovplyvňoval naše počínanie. Ak sa však so svojimi obavami zveríme Bohu, odovzdáme mu svoj život a v poslušnosti jeho vôli kráčame ďalej, tak potom sme zvíťazili nad strachom. A neraz budeme môcť vydať podobné svedectvo ako svätý Pavol Korinťanom.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk