Autor: Miron
 
Téma: Slovo / Hovoriť správne / Mk 7, 31-37

Myšlienky... 110/2001

      Evanjelisti na zaznamenali mnohé zázraky Ježiša Krista. Niektoré sú skutočne úžasné a ohromujúce. Preto azda uzdravenie hluchonemého popri nich nejako zvláštne nevyniká. No zástup, ktorý bol svedkom tohto uzdravenia, rozhlasoval: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“ Z čoho pramenil tento veľký obdiv zástupu? Zaiste zo zázraku, ktorého boli svedkami. Zvlášť, keď sv. evanjelista Marek, trochu nenápadne poznamenáva, že uzdravený nehovoril hocijako, ale „správne“.
      Správne hovoriť! Ako by sme velebili Boha, keby medzi nami urobil taký zázrak, že by sme všetci „správne“ hovorili?
      Pozrime sa na našu reč, aby sme zistili, či je správna. Toto skúmanie odhalí démonov ukrytých v našom srdci.
      Démona nevery – ktorý berie našim slovám iskru viery.
      Démona malomyseľností – ktorý nedovolí, aby optimizmus nakazil aj druhých.
      Démona hnevu – strieľajúci slová bez premyslenia ako jedovaté šípy.
      Démona závisti – ktorý odoberá slovám i tú poslednú štipku žičlivosti.
      Démona zloby – ktorý odstraňuje dobré a pekné slová z nášho slovníka.
      Démona letargie – ktorý cez naše slová odrádza druhých od činnosti.
      Démona....

      Úžasné by bolo, keby sme odhalili týchto démonov, ktorí spôsobujú, že naša reč nie je správna. Od tohto je už len krôčik k Ježišovi, ktorý môže – ak chceme – oslobodiť nás od týchto pút.
      Nuž načo ešte váhať... hovoriť „správne“ je predsa nádherné a spásonosné.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk