Autor: Miron
 
Téma: Viera / Mk 9, 17-31

Myšlienky... 100/2001

      Mnohí kresťania sú v akomsi zajatí poučiek z katechizmu. Vysvetlím to. Ak sa nás napríklad niekto spýta, či milujeme Boha, odpovieme podľa naučenej poučky: „Áno, milujem Boha.“ Ale ak by sme mali vypočítať konkrétne prejavy tejto lásky iba v tom dni, zistili by sme, že to naše vyhlásenie bolo iba prázdnymi slovami, za ktorými nestáli konkrétne skutky lásky. Príliš často sa tieto naše vyznania podobajú heslám, ktoré sa kričali na bývalých prvomájových sprievodoch. Čosi sa kričalo, ale čosi iné sa myslelo a konalo.
      Tento nebezpečný znak môže sprevádzať aj vieru. Otec posadnutého chlapca zosobňuje tých, ktorí síce veria, ale ich viera je oslabená pochybnosťami a nedôverou. Keď tento nešťastný otec vykreslil svoje trápenie so synom povedal Spasiteľovi: „Ak len niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ (Mk 9, 22) To „ak“ ukazuje na trhliny v jeho viere. Ak by jeho viera bola silná a pevná, povedal by toto: „Zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Spasiteľ sa najprv zameral na otca. I on potreboval uzdravenie. Potrebuje očistiť svoju vieru. Povzbudzuje ho slovami: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“ (Mk 9, 23). Otec prijíma toto povzbudenie a vykríkne: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24) A nasledovalo uzdravenie jeho syna.. Uzdravení boli vlastne obaja – otec i syn.
      Veríme, že Kristus uzdravoval ľudí, kriesil mŕtvych, slepým vracal zrak a hluchým sluch. Ale akonáhle ide o nás, alebo o uzdravenie našich blížnych, zmocňujú sa nás pochybnosti. Pričasto v nás nie je dostatok dôvery, že nás Kristus môže uzdraviť. Možno preto, že život v tomto svete v nás oslabil vnímanie nadprirodzena. Možno preto, lebo sa bojíme sklamania z nevypočutej prosby. Možno preto, že sa nám to zdá až príliš jednoduché. No stačí sa len odvážiť. Stačí len veriť. Nech teda prosíme o čokoľvek, prosme najprv o dar viery. O uzdravenie viery.
      Istý muž pri návšteve mníšskej republiky Athos, poprosil jedného mnícha o modlitbu na jeho úmysel. Mních mu povedal: „Stane sa ti, o čo si prosil.“ Muž sa spýtal, že ako to môže povedať s takou istotou. Mních odpovedal: „Nie je žiadnym zázrakom, keď Boh vypočuje človeka, ktorý v neho skutočne verí. Zázrakom je, ak vypočuje niekoho, ktorého viera je poznačená pochybnosťami.“
      Rozprávanie o uzdravení posadnutého chlapca je vložené do obdobia Veľkého pôstu. Má to svoj zmysel. V tomto období oveľa citlivejšie vnímame „choroby“ duše, ktoré potrebujú byť uzdravené. Ak sa naučíme prosiť vo viere, bez pochybností, bez tých „ak“, potom zaiste ucítime uzdravujúcu silu nášho Spasiteľa.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk