Autor: Miron
 
Sv. Gerasim, prepodobný - 4. 3.

Životopis

      Za čias panovania Teodora Mladšieho sa v púšti za Jordánom usídlil mladý pustovník Gerasim. Pochádzal z Lýcie. Najprv žil v Egypte, neskoršie prešiel k Jordánu, kde okolo seba zhromaždil okolo 70 pustovníkov.
      Život v kláštore sv. Gerasima bol veľmi prísny. Cez týždeň žili mnísi v samote. Tu sa modlili a plietli košíky. Ich pokrmom bol chlieb a ovocie. Každý z nich mal len jeden odev a jednu nádobu na vodu. V sobotu sa schádzali do kláštora, spoločne odbavovali cirkevné pravidlo, spovedali sa a pristupovali k sv. prijímaniu. V nedeľu dostali teplý pokrm a potom sa znovu vracali do samoty.
      Gerasim im bol sám veľkým vzorom. Vez Veľký pôst nič nejedol a jeho jediným pokrmom bolo sv. prijímanie. Boh ho odmenil mimoriadnymi milosťami. Napr. zjavil mu smrť jeho učiteľa sv. Eutyma. Videl, ako anjeli odnášajú jeho dušu do neba. Preto sa hneď pobral na jeho pohreb.
      O sv. Gerasimovi hovorí legenda, že raz išiel okolo Jordána a uvidel leva, ktorý bolestne reval a nemohol stúpiť na jednu nohu. V nohe mal tŕň. Starec mu tŕň z nohy vytiahol a chcel ísť ďalej. Avšak lev, vidiac v ňom svojho dobrodincu, stále ho nasledoval, kdekoľvek išiel, ako verný pes.
      Keď r. 475 Gerasim zomrel a bol pochovaný, lev sa nepohol od jeho hrobu. Neprijal žiaden pokrm, až konečne skonal.
      Toľko legenda, ktorá je napísaná na naše poučenie, aby sme boli vždy vďační za preukázané dobrodenie.
      Sv. Gerasim zomrel 5. marca 475 a za svätý život, ktorý viedol, Boh ho obdaril odmenou, ktorú nebeský Otec pripravil tým, ktorí ho milujú.
      Jeho pamiatku si pripomíname 4. marca.

      Vzplanula tvrdosť jordánskej púšte, keď si svätý otče Gerasim zanechal všetky svetské radovánky a dal si prednosť tu pustovníckemu životu. Preto aj lev z vďačnosti ti slúžil až do tvojej smrti. Žalostne a verne skončilo zviera na tvojom hrobe a tak ukázalo tvoju veľkosť u Boha. Toho pros za nás a spomínaj si na nás, otče Gerasim. (Kondák)


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk