Autor: Miron
 
Sk 8, 5-17

Príhovor

      Je celkom prirodzené, že človek vníma najprv tie veľké veci a až potom maličkosti. Neskôr však zistí, že aj tie maličkosti môžu mať pre jeho život veľkú hodnotu. Tak isto pri čítaní Skutkov apoštolov si celkom prirodzene všímame postavy apoštolov a celkom zvláštne sv. Pavla a sv. prvomučeníka Štefana. Ale ak si všimneme ostatné postavy prvotnej Cirkvi, hoci nie sú tak zvýraznené, pochopíme, že sa od nich môžeme veľa naučiť.
      Dnešné čítanie nám predstavuje jednu z týchto postáv: diakona Filipa.
      Bol jedným zo siedmych diakonov, ktorí boli vybraní pre službu v Cirkvi. Okrem tejto služby sa stal horlivým evanjelizátorom, prvým cestujúcim misionárom. Bol prvý, kto uposlúchol Ježišov príkaz, aby sa evanjelium ohlasovalo všetkým národom. Išiel tam, kde ho viedol Boží Duch. Ohlasuje evanjelium masám v Samárií, ale i jednotlivcom, mužovi z Etiópie.
      Už tieto stručné informácie o živote diakona Filipa môžu mať veľký dopad na náš život. Potvrdzujú nám pravdu, že ľudí, ktorí sú ochotní celým srdcom poslúchať Boha, môže Boh rozličnými a mocnými spôsobmi použiť.
      Dôležitým poznaním pre nás je aj to, že evanjelium je univerzálna Dobrá zvesť, ktorá sa týka každého človeka.
      A nakoniec zo života diakona Filipa zaznieva povzbudenie k ohlasovaniu evanjelia v každom mieste i čase.
      Aj menej známe postavy zo Svätého písma môžu veľmi obohatiť náš život. Svedčí o tom postava diakona Filipa. Prijmime teda poučenie a povzbudenie z jeho života. Amen.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk