Autor: Miron
 
Téma: Piatok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 4, 4-8.16

Príhovor

      Kresťanský život vyviera z nadprirodzenej milosti, ktorá z detí tohto sveta robí Božie deti. Kresťanský život je v podstate totožný so životom blažených v nebi, pretože základom pre oboje je Božia milosť. Iba spôsob a stupeň je rozdielny, tok ako je rozdiel medzi semenom a stromom. Strom je totiž celý obsiahnutý v semene ako v zárodku. Preto hovorí Ježiš Kristus, že kto v neho verí, kto je jeho telo a pije jeho krv, má život večný. Správne chápaný a správne prežívaní kresťanský život je začiatkom neba na zemi. (podľa: Stručná asketika, s.10)
      Pre dosiahnutie tohto cieľa nabáda sv. Pavol Timoteja slovami: „Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.“
      Je to rada aj pre nás. Čo to pre nás konkrétne znamená? Hľadať, spoznať, prijať a osvojiť si všetko to, čo nám Cirkev ponúka k dosiahnutiu cieľa. Na prvom mieste sú to sviatosti a modlitba. potom nasledujú ostatné prostriedky pre rast duchovného života a kresťanskej dokonalosti. Už samotné Pavlove slová: „Cvič sa v nábožnosti!“, prezrádzajú, že tu neide o niečo, čo sa dá dosiahnuť v jednom okamihu, Cvičiť – znamená neustálu snahu o osvojenie a udržanie si takého spôsobu života, ktorý by bol začiatkom neba na zemi.
      To je naša úloha. Naplňme ju s dôslednosťou, ktorá prislúcha jej dôležitosti. Amen.

      Týždeň po 25. nedeli po ZSD


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk