Autor: Miron
 
Téma: Svedectvo

Myšlienky... 3b/2001

      Profesor sociológie Anthony Campolo rozprával o dojímavej udalosti, ktorá sa odohrala na tábore stredoškolskej kresťanskej mládeže. Medzi účastníkmi tábora bol aj chlapec, ktorému telesné postihnutie znemožňovalo správne hovoriť. Zajakával sa, napomáhal si gestami... Pre mnohých bol objektom bezcitného vysmievania.
      Jedného dňa ho chlapci určili, aby viedol pravidelnú večernú modlitbu. Dôvod bol jasný. Očakávali od toho kopec zábavy. No tento chlapec bez zahanbenia vstal a začal hovoriť. Bolo vidieť, že každé slovo ho stojí veľkú námahu a sústredenosť. Jeho modlitba bola krátka. Povedal iba: „Ježiš ma miluje – a ja milujem Ježiša.“ To bolo všetko. No na ostatných to malo veľký dopad. Toto vyznanie oslovilo tých, ktorí ho zo zlomyseľnosti určili na vedenie večernej modlitby. V mnohých očiach sa v ten večer objavili slzy.
      Profesor Campalo k tejto príhode dodáva, že v priebehu rokov sa stretol s mnohými z tých chlapcov, ktorí vstúpili do duchovnej služby práve kvôli tomuto vyznaniu.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk