Autor: Miron
 
Rim 1,28 - 2,9

Príhovor

      Boh vie, že naša prirodzenosť je vplyvom dedičného hriechu naklonená k zlému. Preto nás upozorňuje na rôzne prejavy zla. Dnes nám skrze slová sv. Pavla odhaľuje zlo posudzovania.
      Hriech posudzovania má svoj koreň v pýche človeka. Pýcha nás poháňa, aby sme poukazovali na chyby a nedostatky blížneho a to len preto, aby sme sa sami. ukázali ako lepší. A to i napriek tomu, že dobre poznáme vlastná chyby a nedostatky. Súd patrí Bohu. Ak si privlastňujeme toto právo, škodíme vlastnej duši í duchovnému dobru blížneho.
      Pozrite sa. Po 18 rokoch prišla do chrámu žena. V mladosti bola veriaca, potom sa vydala, rozviedla a ako katolíčka úplne stroskotala. Po ťažkých vnútorných bojoch prišla do chrámu s pevným úmyslom začať znovu s Bohom. Zamierila rovno k spovedelnici a postavila sa do radu. Po chvíľke počula, ako sa dve ženy nad ňou pohoršovali: „Čo tá tu robí? Ako si dovolila prísť medzi slušných ľudí?! Že sa nehanbí!“
      A ona sa skutočne hanbila. Nevydržala to, odišla a už nenašla silu, aby sa niekedy do chrámu vrátila. (F. Dancák, Dal nám príklad, l3. dodatok, s.79)
      Hriech ešte nikdy nespôsobil dobro. Varujme sa preto hriechu posudzovania, aby sme sa neobrali o dobrá, ktoré nám Boh pripravil. Amen.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk